Ga direct naar de inhoud.

Vermijd aansprakelijkheid voor ingeleend personeel

Beperk uw risico’s bij inlenersaansprakelijkheid

Werkt u vaak met tijdelijk personeel? Dan is de kans aanwezig dat u gebruik maakt van ingeleend personeel. Van inlening is sprake als een uitlener arbeidskrachten die bij hem of haar in dienstbetrekking werken, ter beschikking stelt aan een ander, de inlener. Als inlener kunt u door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld worden als de uitlener de loonheffingen en btw niet betaalt. Wanneer bent u aansprakelijk en hoe kunt u inleenaansprakelijkheid zoveel mogelijk voorkomen? In het onderstaand artikel verduidelijken wij dit voor u.

Wat is inleenaansprakelijkheid?

De inlener van arbeidskrachten, die bij een ander in dienst zijn, maar onder uw leiding of toezicht werk verrichten, kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze belasting niet betaalt. Ingeleende arbeidskrachten zijn bijvoorbeeld uitzendkrachten, gedetacheerde medewerkers of payrollers. 

Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt voor de hele keten van opdrachtgevers die gebruik hebben gemaakt van ingeleend personeel.

Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer, dan is er geen sprake van inlenen maar van aannemen van werk. U kunt dan niet als inlener aansprakelijk gesteld worden, maar mogelijk krijgt u wel te maken met de ketenaansprakelijkheid.

Hoe kan het risico op inleenaansprakelijkheid worden beperkt?

Als inlener of doorlener kunt u de inleenaansprakelijkheid beperken door een aantal maatregelen te treffen:

1. Vraag een verklaring betalingsgedrag aan bij de Belastingdienst

U kunt bij de Belastingdienst een aanvraag doen voor het verkrijgen van een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van uw uitlener. Op de website van de Belastingdienst kunt u dit aanvraagformulier downloaden. Let op: ook al geeft de fiscus aan, dat de uitlener op dat moment geen betalingsachterstanden heeft, betekent dit niet dat u gevrijwaard bent van de aansprakelijkheid.

2. Registreer alle noodzakelijke gegevens van de inlening

Houd een goede administratie bij van de inlening. Dit voorkomt dat de Belastingdienst zelf een (hogere) inschatting maakt van de te verhalen loonheffing en btw. Registreer in ieder geval de naw-gegevens, geboortedatum, het bsn en de nationaliteit van de ingeleende arbeidskracht. Zorg daarnaast dat u voldoet aan de identificatieplicht (noteer soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur). Bij buitenlandse werknemers dient u te controleren of zij toestemming hebben om in Nederland te werken. Ten slotte dient u de naw-gegevens van de uitlener en een overzicht van de gewerkte uren te kunnen verstrekken.

3. Stort het belastingdeel op een G-rekening

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening van de uitlener of doorlener. Bij deze rekening is de bank alleen bevoegd overschrijvingen aan de Belastingdienst te doen en niet aan de rekeninghouder zelf of aan anderen. Door dat deel van de factuur van uw uitlener dat bestemd is voor loonheffingen en btw te storten op de G-rekening, wordt voorkomen dat de uitlener de Belastingdienst niet kan betalen. Zo kunt u uw eigen aansprakelijkheid beperken.

Tot 1 januari 2016 kon men het belastingdeel van de factuur van de inlener rechtstreeks naar de Belastingdienst in een zogenaamd WKA-depot storten. Dit is thans niet mogelijk.

4. Controleer of uw uitlener of doorlener een WAADI registratie heeft

Een ondernemer die als permanent of tijdelijke activiteit personeel uitleent, is verplicht dit te melden bij de Kamer van Koophandel. Ondernemingen die bedrijfsmatig personeel uitlenen moeten in het handelsregister bij hun bedrijfsactiviteitenlaten registreren dat zij  arbeidskrachten ter beschikking stellen. Ondernemers die incidenteel personeel uitlenen hebben alleen een meldingsplicht. Leent u personeel in van een ondernemer, die hieraan niet heeft voldaan, dan riskeert u een boete, die kan oplopen tot € 48.000,-.

Hoe kunt u de inlenersaansprakelijkheid volledig uitsluiten?

Met een beroep op de zogenaamde disculpatieregeling kunt u uw inlenersaansprakelijkheid volledig uitsluiten. Dit betekent dat de inlener niet aansprakelijk gesteld wordt, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of btw heeft afgedragen. Als inlener moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De uitlener moet voldoen aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid. U kunt dit controleren op de website www.normeringarbeid.nl.
 • 25% van het factuurbedrag (inclusief btw) dient telkens op de G-rekening van de uitlener te worden gestort (Dit is 20% als u voor de btw de verleggingsregeling van toepassing is).
 • De factuur voldoet aan de wettelijke eisen, verwijst naar de inleenovereenkomst, en vermeldt het tijdvak en het verrichte werk.
 • De betaling moet zodanig omschreven zijn, dat deze aan een specifieke factuur gerelateerd kan worden (bijvoorbeeld door vermelding van het factuurnummer). 
 • De gewerkte uren per medewerker en de betalingen voor de inlening moeten aangetoond kunnen worden.
 • De identiteit van het ingeleende personeel moet vastgesteld zijn (inclusief bsn) en u moet kunnen bewijzen dat iedere ingeleende arbeidskracht over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

Waar moet u als inlener nog meer rekening mee houden?

Naast de inlenersaansprakelijkheid zullen inleners van arbeidskrachten moeten voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Deze wet is/wordt gefaseerd ingevoerd.

Sinds 1 juli 2015 kunt u als inlener aansprakelijk worden gehouden voor betaling van het minimumloon en de vakantietoeslag, als uitlener deze niet (volledig) heeft voldaan. De boete kan per werknemer oplopen tot € 10.000 voor betaling onder het minimumloon en € 2.000 voor betaling onder de minimumvakantietoeslag. U doet er dus verstandig aan te controleren of het door u ingeleende personeel daadwerkelijk en conform de wet wordt betaald.

Controleer ook altijd of de identiteit van de arbeidskracht als dit een vreemdeling betreft. Bewaar een kopie van het identiteitsbewijs tot vijf jaar na beëindiging van de inlening.  Ook dient u vast te stellen of de vreemdeling een tewerkstellingsvergunning heeft. Bij overtreding van één van beide geboden riskeert u een boete van € 8.000 per vreemdeling.

Sinds 1 januari 2016 loopt u risico aansprakelijk te worden gehouden als de uitlener geen duidelijke loonstroken verstrekt en het (minimum)loon niet via de bankrekening overmaakt. 

Naar verwachting zal per 1 januari 2017 de WAS opnieuw worden uitgebreid. Dan worden constructies verboden waarbij werkgevers ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon. Het inhouden van huisvestingskosten en zorgverzekeringskosten wordt mogelijk van dit verbod uitgezonderd. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Als u ondersteuning nodig heeft bij uw verweer tegen een aansprakelijkheidsstelling of als u juist een juridische analyse wenst van uw risico’s en advies over mogelijke voorzorgsmaatregelen, dan biedt NewBaze u de noodzakelijk juridische informatie en ondersteuning. Vraag een offerte aan via onderstaand contactformulier of bel ons op nummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag!

Meer informatie

Vraag advies aan NewBaze over inlenersaansprakelijkheid:

 • U weet meteen wat uw rechtspositie is
 • U krijgt duidelijke uitleg en bieden u praktische maatregelen
 • U voorkomt hoge boetes en onverhaalbare schade
 • Wij kijken naar oplossingen, die ook op de langere termijn werken
 • Wij maken vooraf heldere afspraken met u over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies