Ga direct naar de inhoud.

Wilt u advies over uw aansprakelijkheid?

Werknemer in de fout: wie is aansprakelijk?

Het komt regelmatig voor dat er zaken misgaan op het werk, die veroorzaakt worden door een werknemer. Denk hierbij aan het beschadigen van eigendommen van de werkgever, het negeren van opdrachten, waardoor u een order misloopt of dat de werknemer bepaalde handelingen verricht, waarvoor de werkgever geen opdracht heeft gericht, maar er wel schade ontstaat. Wanneer is de werknemer aansprakelijk voor de schade? U leest het in onderstaand artikel.


Wat kan NewBaze voor u betekenen op het gebied van aansprakelijkheid?

Heeft u ondersteuning nodig voor uw eis of verweer bij een aansprakelijkheidsstelling? Of wenst u juist een juridische analyse van uw risico’s en advies over mogelijke voorzorgsmaatregelen? Dan biedt NewBaze u de noodzakelijk juridische informatie en ondersteuning.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Schade tijdens het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst

Als de werknemer tijdens het uitvoeren van de bedongen arbeid schade veroorzaakt, draagt de werkgever de verantwoordelijkheid voor dat werk en daarmee ook de aansprakelijkheid voor de schade. Deze aansprakelijkheid van de werkgever voor het handelen of nalaten van de werknemer geldt dus alleen als de schade is veroorzaakt onder werktijd of bij werkzaamheden ten behoeve van de werkgever.

Is er sprake van schade, die de werknemer in een privésituatie of buiten werktijd veroorzaakt, dan is de werknemer zelf aansprakelijk. Zo is de schade aan de bedrijfsauto, die de werknemer gebruikte voor een privéaangelegenheid niet voor rekening van de werkgever, maar is de werknemer hiervoor zelf verantwoordelijk.

Is de schade in een werksituatie altijd voor rekening van de werkgever?

In de wet (art. 7:661 BW) is bepaald dat als de werknemer tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schade toebrengt, hij of zij niet aansprakelijk is, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Van opzet of bewuste roekeloosheid is bijna nooit aan de orde. De werknemer moet hebben geweten dat de kans groot was dat er iets goed mis kon gaan.

Een domme fout maken of achteloos of onvoorzichtig zijn hoort bij het werk en komt voor risico van de werkgever. Zo zal het achterlaten van een laptop in de auto nog geen bewuste roekeloosheid inhouden. En bij een onverklaarbaar kastekort kan niet per definitie het verschil op de werknemer worden verhaald. Daarvoor zal de werkgever moeten kunnen aantonen dat er opzet in het spel is.

Als de werknemer met teveel alcohol op achter het stuur van de bedrijfsauto een ongeval veroorzaakt, zal in de regel wel sprake zijn van bewuste roekeloosheid. Ook bij een strafrechtelijke veroordeling voor bijvoorbeeld fraude, verduistering of vernieling is er bewijs van opzet en zal de schade normaal gesproken op de werknemer kunnen worden verhaald.

Bestaat er een mogelijkheid om de aansprakelijkheid uit te sluiten?

Bij schriftelijke overeenkomt mag van deze bepaling alleen worden afgeweken, voor zover de werknemer voor dat specifieke risico verzekerd is. Voor het gedeelte dat de werknemer niet verzekerd is (bijvoorbeeld het eigen risico) blijft de werkgever aansprakelijk als de schade tijdens het werk is toegebracht en de werknemer niet opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

Ook al heeft u in een autoreglement opgenomen, dat de werknemer een eigen risico heeft bij schade aan de leaseauto, dan kan de werkgever dit dus alleen verhalen op de werknemer, als de schade in privétijd is ontstaan of opzettelijk, dan wel door bewust roekeloos handelen van de werknemer is veroorzaakt.

Heeft u vragen over werknemersaansprakelijkheid?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Met een advies van NewBaze over aansprakelijkheid:

  • weet u meteen wat uw rechtspositie is
  • krijgt u duidelijke uitleg en bieden wij u praktische maatregelen
  • zoeken wij actief naar verhaalsmogelijkheden voor de schade
  • geven wij oplossingen, die ook op de langere termijn werken
  • maken wij vooraf heldere afspraken met u over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies