Ga direct naar de inhoud.

Bereid u voor op de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wat brengt de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich mee?

Het voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Aangezien op 28 mei 2019 ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel, zal de wet per 1 januari 2020 een aantal belangrijke wijzigen ten aanzien van (flexibele) arbeid en ontslag met zich meebrengen. Wat verandert er en hoe kunt u zich hierop alvast voorbereiden? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen op het gebied van arbeidsrecht?

NewBaze begeleidt ondernemingen op het gebied van Human Resources om binnen de mogelijkheden en beperkingen van het arbeidsrecht het beste uit hun medewerkers te halen. Ook biedt NewBaze duurzame oplossingen voor conflictsituaties. Daarnaast geven we allerlei handige hulpmiddelen, waardoor de hele opzet en uitvoering geen extra tijd kosten, maar juist tot verbeteringen en rendement leiden.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wat beoogt de WAB te wijzigen?

Nog geen drie jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) acht het kabinet het noodzakelijk om in te grijpen op de arbeidsmarkt. Volgens het kabinet heeft de WWZ niet het beoogde resultaat bereikt om werkgevers te bewegen meer vast personeel aan te nemen door de verschillen met flexibel personeel te verkleinen. Het kabinet is van plan een nieuw pakket aan maatregelen in te voeren. Dit doet zij onder andere door nieuwe wetgeving op het gebied van flexwerk, de ketenregeling en het ontslagrecht voor te stellen. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Wat verandert er ten aanzien van oproepkrachten en payrolling?

De WAB schrijft voor dat bij een oproepcontract de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren opgeroepen dient te worden. Indien een eerdere oproep korter dan vier dagen van tevoren wordt ingetrokken, behoudt de oproepkracht aanspraak op loon.

Na een jaar is de werkgever verplicht de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal gewerkte uren. Volgt een dergelijk aanbod niet en blijft de oproepkracht in dienst, dan heeft hij of zij recht op loon over dit gemiddeld aantal uren.

Onder de WAB krijgen payrollers aanspraak op hetzelfde loon als ‘normale’ werknemers in een vergelijkbare functie bij dezelfde inlener. Dit geldt voor alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het pensioen is hiervan uitgezonderd, indien het payrollbedrijf een andere pensioenregeling aanbiedt.

Hoe ziet de nieuwe ketenregeling er uit?

De mogelijkheid van het aanbieden van tijdelijke contracten wordt verruimd. Met de WAB mogen er 3 contracten aangeboden worden met een tussenpoos van maximaal 6 maanden binnen 3 jaar (nu: 2 jaar). Bij cao mag de duur van de tussenpoos worden verkort naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan (seizoenswerk). Onder de nieuwe wet zullen Invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte van de ketenregeling uitgezonderd zijn.

In hoeverre wijzigt het ontslagrecht?

Onder het huidige recht kan alleen ontslag worden verleend als één van de in artikel 7:669 lid 3 sub a t/m h BW genoemde ontslaggronden volledig is aangetoond. Met de WAB wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd, die de rechter de mogelijkheid geeft toestemming voor ontslag te geven als ontslaggronden gecombineerd worden. Als deze de “combinatie”-grond wordt gebruikt voor het ontslag, dient aan de werknemer 1,5 maal de transitievergoeding betaald te worden.

Met de invoering van de WAB maken werknemers bij een beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever al vanaf de eerste dag aanspraak op een transitievergoeding, zelfs tijdens proeftijd of bij het niet verlengen van een tijdelijk contract. De extra vergoeding voor dienstverbanden van 10 jaar of langer vervalt. De transitievergoeding voor elk jaar dienstverband zal een derde maandsalaris bedragen. Kleine werkgevers kunnen de betaalde transitievergoeding wegens staking van hun bedrijf wegens pensionering of ziekte gecompenseerd krijgen. Een dergelijke compensatieregeling bestond al voor betaalde transitievergoedingen bij beëindiging van het dienstverband wegens langdurige ziekte.  

Heeft u vragen over de WAB?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Laat NewBaze u adviseren over arbeidsvoorwaarden: 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter optreden tegen ongewenst gedrag
  • Aanpak specifieke knelpunten in organisatie
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies