Ga direct naar de inhoud.

Kent u alle regels bij oproepcontracten?

Oproepcontracten: Wat zijn de regels?

Een oproepcontract biedt uitkomst als er behoefte is aan (tijdelijke) inzet van extra personeel. Oproepkrachten kunnen dan ingezet worden om bijvoorbeeld de drukte bij seizoensinvloeden op te vangen of bij ziekte van ander personeel. Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn de regels rondom oproepcontracten aangescherpt. Waar moet u rekening mee houden? U leest het in dit artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij oproepcontracten?

Met onze checklist oproepcontracten kunt zien aan welke regels u gebonden bent als u een oproep- of nulurencontract bent overeengekomen. Heeft u behoefte aan een flexibele schil in uw organisatie? Dan ondersteunt NewBaze u in uw keuze voor de aard van de contracten en een goede vastlegging daarvan, afgestemd op de wensen en eisen van uw specifieke organisatie.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wanneer is er sprake van een oproepcontract?

Het begrip ‘oproepcontract’ is een verzamelnaam voor allerlei soorten contracten, die tot doel hebben te regelen dat een werknemer alleen wordt betaald als er na een oproep daadwerkelijk werk is verricht. Een dergelijke overeenkomst wordt ook wel afroepcontract, nul-urencontract of arbeidscontract met uitgestelde prestatieplicht (MUP-contract) genoemd.

De benaming van het contract is niet van doorslaggevend belang hoe de arbeidsrelatie (en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen) geduid moeten worden. Wat juridisch van belang is, is welke afspraken er zijn gemaakt en hoe partijen in de praktijk met elkaar hebben gewerkt.

We spreken van een ‘voorovereenkomst’ als de werknemer niet verplicht is aan een oproep gehoor te geven. Pas als de werknemer na een oproep komt werken, ontstaat er voor de duur van die oproep een (kortdurende) arbeidsovereenkomst. Is de werknemer wel verplicht te komen werken na elke oproep, dan ontstaan er meer wederzijdse verplichtingen, die hieronder nader besproken zullen worden. Als de werknemer een vast aantal uren per week werkt en daarnaast nog voor extra uren opgeroepen kan worden, spreken we van een min-max contract.

Welke rechten en plichten gelden er bij een oproepcontract?

Als een oproepcontract voldoet aan de vereisten van een arbeidsovereenkomst (arbeid; loon; gezagsverhouding; beschikbaarheid gedurende zekere tijd) dan kan de werknemer, als hij of zij tenminste 3 maanden 20 uur per maand arbeid heeft verricht, een beroep doen op het zogenoemde ‘rechtsvermoeden van de arbeidsomvang’. In dat geval kan de oproepovereenkomst overgaan in een overeenkomst met een vaste arbeidsduur gelijk aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. Komen werkgever en werknemer hierover niet tot overeenstemming, dan kan de oproepkracht zich tot de rechter wenden om zijn vaste arbeidsduur vast te laten stellen.

Gedurende de eerste 6 maanden van de oproepovereenkomst mag de werkgever afspreken dat er geen loon wordt betaald als er geen werk wordt verricht (art. 7:628 lid 5 BW). Let op: deze bepaling ziet echter niet op de situatie dat de oproepkracht ziek wordt. Is de werknemer langer dan 6 maanden in dienst, dan heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon. Als een cao op de arbeidsverhouding van toepassing is, kan het zijn dat er een langere periode dan 6 maanden geldt voordat een loondoorbetalingsverplichting ontstaat.

Voor iedere oproep waaraan de werknemer gehoor geeft, moet de werkgever tenminste 3 uur loon betalen, ook al was er voor de oproepkracht minder dan 3 uur werk.

Wat is er gewijzigd na 1 januari 2020?

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft de wetgever geprobeerd de verschillen tussen flexibele en vast contracten te verkleinen. De werknemer op oproepbasis heeft meer rechten toegekend gekregen en de oproepwerkgever kreeg meer verplichtingen.
Zo kan de werkgever een oproepkracht alleen verplichten te werken als hij de oproepkracht tenminste 4 kalenderdagen van tevoren oproept voor werk. Als de werkgever de oproep binnen 4 dagen afzegt of de werktijden verandert, dan heeft de oproepkracht recht op loon over de uren waarop hij of zij was opgeroepen.

Let op: de oproep en de eventuele intrekking daarvan moeten altijd schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld via e-mail of whatsapp) plaatsvinden. Verder is de opzegtermijn voor oproepkrachten per 1 januari 2020 verkort tot 4 dagen. Wil de oproepkracht weg, dan kan dat dus op een hele korte termijn. 

Wat houdt het aanbod vaste urenomvang in?

Werkt de oproepkracht voor tenminste een jaar, dan is de werkgever vanaf 1 januari 2020 verplicht om aan de oproepkracht schriftelijk een arbeidsovereenkomst aan te bieden met een arbeidsomvang ter hoogte van het gemiddeld gewerkte aantal uren. Dit mag een tijdelijk contract zijn, maar dan wel met een vast aantal uren per week, maand of jaar. De oproepkracht mag dit weigeren en op basis van een oproepovereenkomst voor de werkgever blijven werken. Leg deze afwijzing door de oproepkracht van het gedane aanbod dan wel goed schriftelijk vast.

Doet u als werkgever het aanbod niet, dan kan de oproepkracht aanspraak maken op het loon dat verschuldigd was als het aanbod wel was gedaan. Let op: ook als u een oproepkracht binnen 6 maanden na een eerdere oproepcontract weer in dienst neemt en wanneer u opvolgend werkgever bent, kan er sprake zijn van een situatie, dat u de oproepkracht na een jaar een contract met een vast aantal uren moet aanbieden.

Had u als werkgever al voor 1 januari 2020 langer dan een jaar oproepkrachten in dienst, dan moet u het aanbod voor 1 februari 2020 aan de werknemer doen. Bij acceptatie van de werknemer van dit aanbod, moet u dit voor 1 april 2020 schriftelijk vastleggen. In verband met de coronacrisis is deze termijn verlengd tot 1 juli 2020.

Bij cao kan van een aantal van deze nieuwe regels voor oproepcontracten worden afgeweken. Welke verplichtingen er gelden is dus afhankelijk van de vraag of een cao op de arbeidsverhouding van toepassing is en of daar afwijkende bepalingen in zijn opgenomen. NewBaze kan u hier uiteraard over adviseren.

Heeft u vragen over oproepcontracten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Vragen over oproepcontracten?      NewBaze biedt: 

  • Duidelijke uitleg in begrijpelijke taal
  • Toetsing aan de laatste wetgeving en toepasselijke cao's
  • Een helder overzicht van alle mogelijkheden
  • Praktische tips ter voorkoming van het oplopen van de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies