Ga direct naar de inhoud.

Alles weten over verlenging van contracten?

Wees alert bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Veel werkgevers bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan als zij nieuw personeel in dienst nemen. Met een overeenkomst voor bepaalde tijd kunnen werknemers ingezet worden voor een specifieke periode (bijvoorbeeld bij tijdelijke vervanging).  Daarnaast is een dergelijk contract geschikt om te kunnen beoordelen of de werknemer binnen het bedrijf past en of hij of zij de vereiste capaciteiten heeft. Het toepassen van tijdelijke contracten vergt wel de nodige oplettendheid. We hebben daarom de belangrijkste aspecten voor u op een rijtje gezet. 

Kunt u alle bedingen toepassen in een tijdelijk contract?

Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden beperkingen ten aanzien van het gebruik van proeftijd- en concurrentiebedingen.

Voor een proeftijd gelden de volgende regels:

  • bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag er geen proeftijd zijn;
  • bij een contract van 6 maanden tot 2 jaar is de maximale proeftijd 1 maand;
  • bij een contract van 2 jaar of langer mag de proeftijd maximaal 2 maanden duren.

Het is in principe niet mogelijk om in een nieuw tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Alleen als u kunt aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, mag er een concurrentiebeding in het contract staan. De motivering voor een concurrentiebeding moet dan wel expliciet in het contract zijn opgenomen.

Wanneer moet ik de werknemer informeren over het al dan niet verlengen?

Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever verplicht bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van 6 maanden of langer om tenminste 1 maand voor het einde van het contract aan te geven of het contract wordt verlengd of niet. Deze aanzegplicht geldt niet voor contracten, waarvan het einde niet op een kalenderdatum gesteld (let op: ook niet als uiterste datum), zoals bijvoorbeeld projectcontracten. De aanzegging moet schriftelijk plaatsvinden

Kan een contract voor bepaalde tijd tussentijds opgezegd worden?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds worden opgezegd. Alleen tijdens de proeftijd, als er sprake is van ontslag op staande voet of als er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kunnen partijen eerder opzeggen.
Indien hiervan geen sprake is, dan kan alleen een beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst), ontbinding via de rechter of na verkregen ontslagvergunning van het UWV ervoor zorgen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eerder eindigt dan het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip.

Wanneer wordt ontstaat een vast contract?

Vanaf 1 juli 2015 geldt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, ook wel een vast dienstverband genoemd, ontstaat na drie verlengingen of bij twee of meer contracten na overschrijding van een bepaalde tijd van 2 jaar. Dit wordt ook wel de ketenregeling genoemd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan dus maximaal twee keer worden verlengd (dus drie opeenvolgende contracten), mits het dienstverband niet meer dan twee jaar heeft geduurd. Bij een opvolging van contracten van 7+8+8 maanden eindigt de arbeidsovereenkomst aldus van rechtswege op de overeengekomen einddatum van het laatste contract.

Per 1 januari 2020 zal met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de mogelijkheid van het aanbieden van tijdelijke contracten worden verruimd. Met de WAB mogen er 3 contracten aangeboden worden met een tussenpoos van maximaal 6 maanden binnen 3 jaar (nu: 2 jaar). Bij cao mag de duur van de tussenpoos worden verkort naar 3 manden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan (seizoenswerk). Onder de nieuwe wet zullen Invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte van de ketenregeling uitgezonderd zijn.

De contracten van werkgevers die geacht worden elkaars opvolger te zijn, tellen mee in de reeks. Van opvolgend werkgeverschap is sprake als de werknemer een arbeidsovereenkomst sluit met een andere werkgever voor (nagenoeg) dezelfde arbeid, die van de werknemer dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist. Is de werknemer eerder op basis van een uitzendcontract werkzaam geweest en treedt hij voor hetzelfde werk in dienst op basis van een tijdelijk contract, dan telt het uitzendcontract mee in de keten.

Alleen als er tussen twee contracten een periode van meer dan 6 maanden is gelegen, wordt de “keten” doorbroken en begint er een nieuwe reeks. Als de keten van arbeidsovereenkomsten twee jaar of meer heeft geduurd, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Wilt u meer over weten over de omzetting van bepaalde naar onbepaalde tijd? Lees dan verder in ons artikel over het ontstaan van vaste contracten.

Heeft u vragen over arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd?

Bent u van plan om uw werknemer (nog) een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden en  wilt u een proeftijd of concurrentiebeding opnemen of twijfelt u hiermee vast zit een vast dienstverband? Of wilt u advies over de mogelijkheden van flexibele arbeid, toegesneden op uw organisatie? Neem dan contact op via ons telefoonnummer 078-200 13 14 of vul het onderstaand contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Bij vragen over tijdelijke contracten biedt NewBaze: 

  • Duidelijke uitleg in begrijpelijke taal
  • Toetsing aan de laatste wetgeving en toepasselijke cao's
  • Een helder overzicht van alle mogelijkheden
  • Praktische tips ter voorkoming van het oplopen van de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies