Ga direct naar de inhoud.

Voorkom getouwtrek met uw medewerkers

Hoe kan een personeelshandboek problemen voorkomen?

In een arbeidsovereenkomst zijn de individuele afspraken tussen de werkgever en de werknemer vastgelegd. Maar in het bedrijf kunnen nog meer regels gelden, waar het personeel zich aan moet houden om de bedrijfsprocessen ordelijk te laten verlopen. Die regels kunnen in een personeelshandboek worden opgenomen. Wat zijn de voordelen van een personeelshandboek? En hoe werkt een personeelshandboek in de praktijk? In onderstaand artikel leest u hierover meer.

Heeft u vragen over het opstellen van een personeelshandboek?

Aan de hand van onze checklist personeelshandboek kunt u ontdekken welke personeelsafspraken voor uw organisatie van belang zouden kunnen zijn. Heeft u interesse in een door NewBaze opgemaakt personeelshandboek, dat volledig is toegesneden op uw branche en uw organisatie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag.  

Wat zijn de voordelen van een personeelshandboek?

Als de werknemer bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst zich akkoord verklaart met de inhoud en de wijzigingen van het personeelshandboek, zijn de daarin vervatte regels bindend voor alle partijen. Een personeelshandboek wordt ook wel personeelsgids, personeelsreglement, bedrijfsreglement of HRM handboek genoemd. Wat levert een personeelshandboek voor u op?

Minder discussies met uw personeel

Een personeelshandboek biedt duidelijkheid. In een personeelshandboek wordt vastgelegd wat van de werknemer wordt verlangd en wat een werknemer van de werkgever kan verwachten. Hoe meer duidelijkheid, des te minder discussie over de regels. Hoe minder discussie, hoe efficiënter de bedrijfsprocessen. Uiteindelijk levert een personeelshandboek dus een kostenbesparing op.

Voorkomen van ongewenst gedrag

Ieder bedrijf heeft zijn prioriteiten met betrekking tot de afspraken met het personeel. Door deze prioriteiten duidelijk in het handboek door te laten klinken, kunnen arbeidsrechtelijke instrumenten, zoals een waarschuwing, schorsing, loonopschorting en loonstopzetting sturend worden ingezet.

Zo zal een groot warenhuis zeer veel belang hechten aan een strikt beleid om het verduisteren van goederen te voorkomen. Een bedrijf waar wordt gewerkt in ploegendiensten zal veel meer belang hechten aan het continu bemannen van de ploegen, zodat regels over ziekteverzuim en het opnemen van verlof hierop afgestemd moeten worden. En als een bedrijf voedsel verwerkt, zal men meer nadruk willen leggen op het naleven van de hygiënevoorschriften.

De rechtspraak heeft aangetoond, dat wanneer in een bedrijfsreglement uitdrukkelijk deze prioriteiten in duidelijke en strikte regels zijn vervat, de werkgever meer van een werknemer mag verwachten en dus veel dwingender kan sturen. 

Hoe werkt een handboek in de praktijk?

Afhankelijk van uw branche of de organisatie van uw bedrijf kan een goed personeelshandboek u meer bieden dan alleen het vastleggen van wat algemene personeelszaken. Hieronder enkele voorbeelden:

Industrie (werken met voedsel, gevaarlijke stoffen of - machines)

Ter bescherming van uw producten of juist ter bescherming van uw personeel is het vaak geboden dat uw medewerkers beschermende kleding dragen. Als in het personeelshandboek een strikt gebod is opgenomen over het gebruik van beschermende kleding, dan blijft bij herhaalde overtreding een ontslag op staande voet eerder in stand, dan in de situatie waarin de regels over het gebruik van de kleding niet duidelijk omschreven zijn. Dit voorkomt niet alleen lange en kostbare juridische procedures, maar zorgt er ook voor dat uw personeel in ongewenst gedrag vervalt.

Zakelijke dienstverlening (communicatie met klanten)

Als uw bedrijf zich op een bepaalde manier wil profileren tegenover haar klanten of prospects, is het personeelshandboek bij uitstek geschikt om hiervoor nadere richtlijnen te geven. Communicatie via de sociale media neemt steeds meer toe. Een social media protocol biedt meer houvast voor de medewerker, wat wel en niet wenselijk is met betrekking tot de berichtgeving. Met name een gedragscode voor de overlap tussen privé en werk in de sociale media kan in een social media protocol vormgegeven worden. U krijgt hiermee meer grip op uw zorgvuldig opgebouwde reputatie.

Arbeidsintensieve sector

Indien in uw branche de inzet van personeel een belangrijke onderdeel is van uw bedrijfsvoering, dan bent u afhankelijk van een goede planning van de inzet van uw medewerkers. Niets is vervelender dan onverwachte zaken als ziektes en niet goed gecommuniceerde afwezigheid wegens vakanties, doktersbezoek of calamiteiten verlof, die uw planning verstoren. In dergelijke gevallen vormen heldere en strikte protocollen bij ziekmelding, het vaststellen van vakanties en ander verlof een betere basis voor het voorkomen van gaten in uw planning.

Hooggekwalificeerd of schaars personeel

In sommige sectoren is het lastig om goed geschoolde medewerkers te vinden en te behouden. Een vast dienstverband met goede primaire arbeidsvoorwaarden is soms niet voldoende om dergelijke medewerkers aan u te binden. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en incentives als provisie, bonussen, winstdelingen of sar’s kunnen bijdragen aan de verbondenheid met uw medewerkers. De praktijk leert echter dat onduidelijkheid over de uitoefening van deze rechten juist contraproductief werkt. Een handboek kan ervoor zorgen dat het mes aan twee kanten snijdt: u maakt uzelf aantrekkelijker als werkgever én u biedt duidelijkheid.

Hoe richt ik mijn personeelshandboek in?

Als u een personeelshandboek voor uw organisatie wilt invoeren of uitbreiden, dan vraagt u zich wellicht af hoe u dit moet aanpakken. Er zijn geen wettelijke vereisten voor het inrichten van een personeelshandboek, maar dit maakt het opstellen daarvan niet minder belangrijk. Deze 6 stappen helpen u op weg:

 1. Zet de kernwaarden van de organisatie centraal;
 2. Maak een duidelijke indeling;
 3. Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat de regels inhouden;
 4. Waarom deze regels er zijn;
 5. Hoe deze regels gehandhaafd worden, en
 6. Wanneer deze regels gelden.

Wilt u een personeelshandboek voor uw organisatie?

Heeft u interesse in een door NewBaze opgemaakt personeelshandboek, dat volledig is toegesneden op uw branche en uw organisatie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag.  

Meer informatie

Laat NewBaze uw personeelshandboek opstellen: 

 • Minder discussie met uw personeel
 • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
 • Beter optreden tegen ongewenst gedrag
 • Aanpak specifieke knelpunten in organisatie
 • Leesbare en begrijpelijke teksten
 • Vaste prijsafspraken mogelijk

 

 

×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies