Ga direct naar de inhoud.

Wilt u een rechtsgeldige proeftijd overeenkomen?

Welke regels gelden tijdens de proeftijd?

De proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst, waarin de arbeidsovereenkomst door zowel de werkgever als de werknemer per direct opgezegd kan worden. Om rechtsgeldig een proeftijd overeen te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wat zijn die voorwaarden en welke mogelijkheden biedt een proeftijd? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen?

Aan de hand van onze checklist proeftijd kunt u ontdekken welke mogelijkheden een proeftijd biedt en wat u moet doen, om een proeftijd rechtsgeldig overeen te komen. Wilt u goede en duidelijke arbeidsvoorwaarden in uw arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek, die volledig zijn afgestemd op uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wanneer kan ik een proeftijd afspreken?

Een proeftijd is alleen rechtsgeldig, als deze schriftelijk tussen de werkgever en de werknemer is overeengekomen. Zet de proeftijd dus bij voorkeur in de arbeidsovereenkomst, die door beide partijen wordt ondertekend. Verder moet de proeftijd voor de werkgever en de werknemer exact gelijk zijn.

Een proeftijd wordt gezien als een mogelijkheid om kennis met elkaar te maken en te bezien of de werkgever of de werknemer een goede keus heeft gemaakt bij de beoogde samenwerking. Dat is de reden dat een proeftijd slechts eenmalig kan worden overeengekomen bij de aanvang van het dienstverband. Alleen als de werknemer bij dezelfde werkgever een geheel andere functie krijgt, die andere vaardigheden van de werknemer vereisen, kan wel een nieuwe proeftijd bedongen worden.

Wat is de maximale duur van de proeftijd?

De maximale duur van de proeftijd die overeengekomen kan worden, is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst, die wordt gesloten. De proeftijd bedraagt maximaal:

  • 1 maand bij tijdelijke contracten van minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar of bij contracten, waarbij geen concrete einddatum is overeengekomen (bijvoorbeeld projectcontracten);
  • 2 maanden bij tijdelijke contracten langer dan twee jaar of bij vaste contracten.

Wordt de werknemer een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden of minder aangeboden, dan kan er geen proeftijd worden bedongen. Voor contracten van 6 maanden of korter is een proeftijd nietig. Ook proeftijden met een duur van langer dan twee maanden zijn nietig.

Bij cao kan worden afgeweken van de maximale duur van de proeftijd van één maand (bij tijdelijke contracten van minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar en bij contracten, waarbij geen concrete einddatum is overeengekomen). 

Hoe kan het contract tijdens de proeftijd worden beëindigd?

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen tijdens de proeftijd zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter en zonder opzegtermijn op ieder gewenst moment het dienstverband beëindigen. De opzegging moet de andere partij wel in de proeftijd hebben bereikt. Het is dus verstandig om de opzegging tijdens proeftijd schriftelijk (met bericht van ontvangst) te bevestigen.

Ook als de werknemer ziek wordt, kan de werkgever het dienstverband in de proeftijd laten eindigen. Het ontslagverbod bij ziekte geldt niet tijdens de proeftijd. Let er wel op dat er niet vanwege bijvoorbeeld de ziekte of zwangerschap van de werknemer is opgezegd. Hiermee zou de werkgever zich mogelijk schuldig maken aan discriminatie.

Als er wordt opgezegd zonder de vermelding van een reden van de opzegging en de andere partij vraagt waarom het contract tijdens proeftijd is opgezegd, dan moet degene die opzegt schriftelijk de reden daarvoor aangeven.

Heeft u vragen over de proeftijd?

Wilt u meer weten over de proeftijd of heeft u een specifieke vraag over de toepassing van proeftijd in uw arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met NewBaze via het onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij helpen u graag!

Meer informatie

Laat NewBaze u adviseren over uw arbeidsvoorwaarden: 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter optreden tegen ongewenst gedrag
  • Aanpak specifieke knelpunten in organisatie
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies