Ga direct naar de inhoud.

Hoe legt u een goede studiekostenregeling vast?

Vergoedt u de studiekosten? Maak duidelijke afspraken

Werkgevers kunnen investeren in de ontwikkeling van hun werknemers door de kosten van een opleiding of studie te vergoeden. Het is dan mogelijk om afspraken te maken om de kosten geheel of gedeeltelijk terug te vorderen als het diploma niet wordt gehaald of als de werknemer voortijdig vertrekt. Hoe legt u deze afspraken goed vast?

Wat kan NewBaze voor u betekenen op het gebied van studiekosten?

Aan de hand van onze checklist studiekostenregeling kunt u ontdekken waar een rechtsgeldige studieregeling aan moet voldoen en met welke zaken u rekening moet houden. NewBaze adviseert werkgevers over de mogelijkheden en helpt u bij het opstellen van een duidelijke overeenkomst over de terugbetaling van de betaalde studiekosten.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wanneer is een studiekostenbeding rechtsgeldig?

In de wet zijn er geen regels voor het studiekostenbeding opgenomen. Wel is er veel rechtspraak over de vraag of de werkgever al dan niet terecht de terugbetaling van de betaalde studie claimt. In de jurisprudentie zijn er dan ook een aantal voorwaarden vastgesteld:

  • De regeling moet schriftelijk met de werknemer worden aangegaan.
  • In de regeling moet staan dat de werknemer de studiekosten moet terugbetalen, als de arbeidsovereenkomst tijdens de studie of direct daarna wordt beëindigd.
  • De werknemer mag niet langer gebonden zijn aan een terugbetalingsverplichting dan de periode waarin de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer opgedane kennis.
  • Voor de werknemer moet voor het instemmen met de regeling duidelijk zijn welke kosten onder welke omstandigheden worden teruggevorderd. Specificeer dus zoveel mogelijk de (te verwachten) kosten.
  • De verplichting tot terugbetaling dient stapsgewijs te worden verminderd, naarmate de arbeidsovereenkomst langer voortduurt (glijdende schaal).

Hoe lang heeft u baat bij uw investering?

Dit is uiteraard afhankelijk van de opleiding of studie, die uw werknemer gaat volgen. Vaak wordt deze tijd op drie jaar gesteld, maar een hoger aantal jaren is ook mogelijk. Het terugbetalen van de studiekosten moet in geval van beëindiging van de dienstbetrekking tijdens of direct na afloop van de studieperiode worden overeengekomen en duurt maximaal tot moment waarop de werkgever nog baat zou hebben gehad van de investering in de opleiding van de werknemer.

Welke kosten kunt u terugvorderen?

Alleen de kosten, die uitdrukkelijk zijn vermeld in de studiekostenovereenkomst, komen voor terugvordering in aanmerking. Benoem dus welke kosten hieronder vallen, zoals cursusgeld en studieboeken, maar kunnen ook verleturen en omzetderving omvatten. Vermeld zo mogelijk alle bedragen of geen een inschatting daarvan.

Hoe legt u een glijdende schaal vast?

Omdat het profijt dat de werkgever heeft van de door de werknemer tijdens zijn studie opgedane kennis en vaardigheden afneemt, wordt een terugbetalingsverplichting alleen redelijk geacht als de werknemer steeds een lager gedeelte van de opleidingskosten moet terugbetalen. Heeft u de periode dat u baat heeft van de investering bepaald op 3 jaar, dan zou de regeling kunnen inhouden dat de werknemer in het eerste jaar na beëindiging van de studie 100%, het tweede jaar 66% en het derde jaar 33% van de kosten moet terugbetalen.

Wordt niet voldaan aan het vereiste van de glijdende schaal, dan wordt het gehele studiekostenbeding in de regel ongeldig bevonden.

Wanneer is een rechtsgeldige studiekostenregeling toch onredelijk?

Ook als de regeling aan alle hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, kan de rechter u in sommige omstandigheden toch ontzeggen een beroep te doen op de regeling. Dit kan het geval zijn als het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt (bij een niet verwijtbaar ontslag of wanneer zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd) of wanneer de werknemer zelf opzegt, omdat voortzetting van het dienstverband onzeker zou zijn.

Ook bij een wanverhouding tussen de kosten die de werknemer moet terugbetalen en de waarde van de gevolgde opleiding kan een terugbetalingsverplichting onredelijk zijn. In sommige gevallen weegt de rechter de omstandigheid mee, of de werknemer verplicht was om de opleiding te volgen, terwijl de werknemer er zelf geen baat bij heeft gehad.

Heeft u vragen over het terugvorderen van studiekosten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Laat NewBaze u adviseren over uw studiekostenbeding: 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies