Ga direct naar de inhoud.

Wilt u ons nevenwerkzaamhedenbeding ontvangen?

Wanneer kunt u de bijbaan van uw werknemer verbieden?

Over het algemeen hebben werkgevers geen bezwaar als hun werknemer een bijbaan heeft. Maar wat als die nevenactiviteiten concurrerend zijn of die het imago van uw organisatie schaden? En bent u nog zo welwillend als uw medewerker vanwege het extra werk te vermoeid of zelfs arbeidsongeschikt raakt? Kunt u dan deze bijbaan, ook wel nevenwerkzaamheden genoemd, verbieden? Het antwoord op deze vraag vindt u in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij arbeidsbedingen?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een op uw organisatie toegesneden nevenwerkzaamhedenbeding of concurrentiebeding? Overtreedt uw werknemer een contractueel verbod of vraagt deze om schorsing of vernietiging van een beding? NewBaze dringt diep uw organisatie en de omstandigheden van de kwestie door om de juiste argumenten voor u naar boven te halen. Zo maken wij samen met u een sterke vuist om uw bedrijfsbelangen veilig te stellen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Zijn nevenactiviteiten altijd verboden?

In beginsel mag een medewerker nevenwerkzaamheden verrichten, dat wil zeggen dat hij of zij naast zijn of haar werk ander werk mag uitvoeren. Werkgevers kunnen in principe geen afdwingbare regels stellen over het invullen van de vrije tijd door de werknemer. Dit is anders, als deze activiteiten in privétijd tegen een gerechtvaardigd belang van de werkgever indruisen. Is dat het geval, dan overtreedt de werknemer met die activiteit zijn verplichtingen op grond van het goed werknemerschap (7:611 BW).

Een voorbeeld hiervan is een social media protocol, waarin de werkgever regels kan stellen over het gebruik van social media wanneer dit betrekking heeft op de organisatie of andere medewerkers van de werkgever.

Wat kunt u in een nevenwerkzaamhedenbeding overeenkomen?

Omdat de grenzen van goed werknemerschap vaak onduidelijk en moeilijk voorspelbaar zijn, is het verstandig om met de werknemer een nevenwerkzaamhedenbeding overeen te komen. Maar hoe richt u die in?

Een totaalverbod op nevenactiviteiten zal al snel in strijd zijn met het recht op vrije arbeidskeuze, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer of goed werkgeverschap. Immers, part-timers moeten toch in staat gesteld kunnen worden om een volledig loon te verdienen en door beperkt vrijwilligerswerk worden over het algemeen geen bedrijfsbelangen geschaad.

Een beding, waarin bepaalde situaties of nevenactiviteiten worden geschetst, zal nog altijd tot interpretatieverschillen of uitzonderingen kunnen leiden. Beter is dan ook om te bedingen dat de werknemer toestemming dient te vragen voor alle activiteiten naast zijn of haar werk, betaald of onbetaald, waarbij u als werkgever zorgvuldig zult afwegen of het bedrijfsbelang wordt geschaad.

Een nevenwerkzaamhedenbeding is overigens niet hetzelfde als een concurrentiebeding. Het verbod op nevenwerkzaamheden heeft betrekking op de periode tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst. Dit is het grootste verschil met een concurrentiebeding. Dit laatste beding heeft namelijk vaak betrekking op de periode na afloop van de arbeidsovereenkomst. 

Wat als uw werknemer het beding overtreedt?

Is in het nevenwerkzaamhedenbeding een boete opgenomen, dan kunt u als werkgever aanspraak maken op de boete. Is er geen boete bedongen en heeft u als werkgever daadwerkelijk schade geleden, dan kunt u een schadevergoeding vorderen.

In sommige gevallen kan de overtreding de grondslag vormen voor een ontslag. Zo oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 15 maart 2018 dat het ontwikkelen van een app door een directeur in zijn vrije tijd in strijd was met het nevenwerkzaamhedenbeding1. Het verdient dan wel aanbeveling om in het nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen dat een ontslag kan volgen, als het beding wordt overtreden.

Heeft u vragen over nevenwerkzaamheden?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.
1. ECLI:NL:GHSHE:2018:1131

Meer informatie

Laat NewBaze uw arbeidsbedingen opstellen:

  • Zorgt voor goede onderbouwing voor uw bedingen 
  • Legt die zaken vast, die specifiek in uw organisatie van belang zijn
  • Duidelijkheid over wat wel en niet mag
  • Doeltreffend optreden tegen overtreding door de werknemer
  • Daadkrachtig verweer mogelijk in gerechtelijke procedures
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies