Ga direct naar de inhoud.

Meer weten over collectief ontslag?

Wat moet u weten over collectief ontslag?

In de Wet melding collectief ontslag (Wmco) zijn regels opgenomen, die gelden als een organisatie voornemens is een grote groep werknemers tegelijk te ontslaan. Deze wet stelt strikte voorwaarden aan een dergelijk ontslag. In dit artikel kunt u lezen wanneer de Wmco van toepassing is en welke regels gelden om daadwerkelijk tot ontslag over te kunnen gaan.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij collectief ontslag?

Bij een noodzakelijke reorganisatie van uw bedrijf onderscheidt NewBaze zich van andere adviseurs door vooraf duidelijk de strategie te bepalen en tijdens het proces daadkrachtig te handelen. Wij begeleiden u stap voor stap in het proces van het collectief ontslag, vanaf het bepalen van de contouren van de reorganisatie tot aan implementatie van de beoogde organisatie.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

Volgens de Wet melding collectief ontslag (Wmco) is er sprake van collectief ontslag als een werkgever

  • binnen een periode van drie maanden en
  • binnen een district (regio) van het UWV Werkbedrijf
  • de arbeidsovereenkomst van twintig of meer werknemers wil beëindigen
  • wegens bedrijfseconomische redenen.

Voor het vereiste aantal van tenminste twintig medewerkers tellen uitzendkrachten en gedetacheerden, werknemers in de proeftijd of met een contract voor bepaalde tijd en bestuurders van de vennootschap niet mee. Ook ambtenaren vallen niet onder de werking van deze wet. Werknemers, waarmee een beëindigingsovereenkomst wordt gesloten, tellen wel mee.

Welke verplichtingen gelden er bij een collectief ontslag?

Wanneer er sprake is van collectief ontslag, moet de werkgever bij het UWV en de vakbonden met leden binnen het bedrijf melden dat er werknemers collectief ontslagen gaan worden. Aan de vakbonden moet daarbij in ieder geval de mogelijkheden om de collectieve ontslagen te voorkomen of in aantal te verminderen worden medegedeeld. Ook dient de werkgever de vakbonden in te lichten over de mogelijkheden om gevolgen van het collectief ontslag te verzachten door het nemen van sociale begeleidingsmaatregelen. Hierbij valt te denken aan herplaatsing of omscholing.

Welke gegevens u nog meer aan de vakbonden en het UWV dient aan te leveren, kunt u lezen in ons gratis stappenplan collectief ontslag dat u via het onderstaand contactformulier kunt opvragen.

In de praktijk betekent de melding aan de vakbonden dat er onderhandeld moet gaan worden over een sociaal plan. Ook zal bij een collectief ontslag in de regel het adviesrecht van de ondernemingsraad van toepassing zijn.

Het UWV neemt de ontslagaanvragen niet eerder in behandeling dan een maand nadat het voornemen is gemeld, tenzij uit een verklaring van de vakbonden blijkt dat zij zijn geraadpleegd en dat zij zich met de beëindigingen kunnen verenigen.

Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de Wmco?

Een collectief ontslag, waarbij de voorschriften omtrent de melding van het collectief ontslag, de raadpleging van de vakbonden of de wachttermijn van een maand na de melding is geschonden, is niet automatisch ongeldig. De werknemer kan tot twee maanden na de dag waarop hij redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van het feit dat de werkgever niet heeft voldaan aan een van deze verplichtingen, maar uiterlijk tot zes maanden na de opzegging of het aangaan van een beëindigingsovereenkomst naar de rechter stappen.

Heeft u vragen over collectief ontslag?

Collectief ontslag is een ingrijpend en complex proces, waarbij een goede voorbereiding van groot belang is. NewBaze heeft de expertise in huis voor het juridisch begeleiden van omvangrijke reorganisaties. Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij collectief ontslag: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Wij begeleiden u in de contacten met UWV en vakbonden
  • Aandacht voor uw bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies