Ga direct naar de inhoud.

Wilt u advies over de compensatieregeling?

Compensatieregeling transitievergoeding: hoe werkt het?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 is een werkgever een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd bij het op initiatief van de werkgever beëindigen van het dienstverband, dat tenminste twee jaar heeft geduurd. Voor sommige werkgevers betekende dit een (te) grote financiële belasting. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie ontvangen voor betaalde vergoedingen wegens ontslag na twee jaar ziekte en kunnen vanaf 1 januari 2020 bij cao alternatieve regelingen worden afgesproken bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Lees in dit artikel meer hierover. 

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij ontslag?

NewBaze adviseert u en helpt u bij het aanvragen van een ontslag van uw medewerker. Ook voor een noodzakelijke reorganisatie van uw bedrijf staan wij u bij door vooraf goed de strategie te bepalen en tijdens het proces daadkrachtig te handelen. Of wordt u zelf geconfronteerd met (een voornemen tot) ontslag? Dan kunt u hiervoor bij ons terecht voor een deskundig advies. Wij begeleiden u stap voor stap om te voorkomen dat u voor onverwachte en onaangename verrassingen komt te staan.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 gebruikmaken van de compensatieregeling als zij een werknemer na twee jaar ziekte ontslaan. Het recht op compensatie bestaat met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015.

In het kort de spelregels voor de compensatieregeling:

  • Alle werkgevers kunnen door het invullen van een aanvraagformulier bij het UWV aanspraak maken op een compensatie ter hoogte van de betaalde transitievergoeding of – als dit bedrag lager is dan de transitievergoeding – de hoogte van de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren.
  • Werkgevers kunnen ook worden gecompenseerd voor eventuele transitie- en inzetbaarheidskosten die ze op de transitievergoeding in mindering gebracht hebben;
  • De compensatie geldt niet alleen voor ontslagen via het UWV, maar ook als de werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan of zijn gegaan.
  • De compensatie is gemaximeerd tot het bedrag van de wettelijke transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben bij een ontslag via het UWV of de kantonrechter op het moment dat de periode van verplichte loondoorbetaling eindigt. Dus als u ontslag aanvraagt voor een werknemer, die al langer een slapend dienstverband heeft, vergoedt het UWV alleen de transitievergoeding, berekend tot het moment dat de werknemer twee jaar ziek was.
  • Ook bedraagt de compensatie niet meer dan het betaalde brutoloon tijdens de ziekte van de werknemer (dus exclusief werkgeverslasten). Een eventuele periode van een verlengde loondoorbetalingsplicht vanwege een opgelegde loonsanctie wordt niet meegenomen bij de berekening van de compensatiehoogte;

Aanvragen voor compensatie van betaalde transitievergoedingen voor 1 april 2020 moeten uiterlijk op 30 september 2020 zijn ingediend bij het UWV. Voor de nieuwe gevallen geldt dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden.

Transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag

Vanaf 1 januari 2020 mogen partijen in een cao afspreken dat de werkgever bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding hoeft te betalen. Voorwaarde is wel dat in plaats daarvan de werknemer op grond van de cao recht heeft op een voorziening die bijdraagt aan het beperken van werkloosheid en/of op een redelijke financiële vergoeding.

Anders dan in de huidige situatie hoeft de waarde van dergelijke voorzieningen niet gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou hebben gehad.

Meer weten over de compensatieregeling of over ontslag?

Indien u een advies wilt over de compensatieregeling of over uw kansen bij een mogelijk ontslag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij ontslag: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Resultaatgericht
  • Aandacht voor uw andere bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies