Ga direct naar de inhoud.

Wilt u een helder overzicht van alle opzegregels?

De opzegtermijn bij ontslag, waar moet u op letten?

Er gelden vaste regels voor het opzeggen van een contract. De voorschriften met betrekking tot opzegtermijnen verschillen voor werknemers en werkgevers en houden verband met de duur en de aard van de arbeidsovereenkomst. Lees in onderstaand artikel verder hoe u op juiste wijze de arbeidsovereenkomst opzegt.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij het opzegging? 

Heeft u een geschil over de opzegging van de arbeidsovereenkomst of de gehanteerde opzegtermijn? Dan staan de ervaren juristen van NewBaze u bij met snelle en duidelijke adviezen of verdedigen wij uw belangen in de rechtszaal.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Welke opzegregels gelden er voor werknemers?

Werknemers met een contract voor onbepaalde tijd kunnen de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Er moet dan tenminste een kalendermaand in acht zijn genomen. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. De werknemer is gebonden aan een langere opzegtermijn als dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. De opzegtermijn mag echter niet langer zijn dan 6 maanden en de opzegtermijn moet tenminste 2 maal zo lang zijn als de opzegtermijn van de werkgever. De opzegtermijn voor de werknemer kan korter zijn, als dit in een toepasselijke cao is opgenomen.

Werknemers met een tijdelijk contract hebben in principe geen mogelijkheid de overeenkomst met een opzegtermijn tussentijds op te zeggen. De overeenkomst eindigt op de afgesproken einddatum. Alleen als er een tussentijdse opzegbeding is opgenomen in de overeenkomst, is tussentijdse opzegging mogelijk. Is er een proeftijd overeengekomen en is de einddatum nog niet verstreken, dan kan de werknemer direct ontslag nemen en hoeft deze geen opzegtermijn in acht te nemen.

Hoe moeten werkgevers opzeggen?

Werkgevers kunnen alleen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen, als deze toestemming heeft van het UWV of de rechter. De duur van de opzegtermijn hangt af van de lengte van het dienstverband:

In dienst Opzegtermijn
Korter dan 5 jaar 1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar 2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar 3 maanden

15 jaar of langer

4 maanden

Als met de werknemer een langere opzegtermijn is opgetekend in de overeenkomst, dan moet die langere termijn in acht worden genomen. Deze opzegtermijn moet dan twee keer zo lang zijn als die van de werknemer. 

De werkgever kan tegen een kortere termijn opzeggen, als dat in de cao staat, die op het dienstverband van toepassing is. Ook als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, is de opzegtermijn korter. Deze bedraagt dan altijd een maand. Is een ontslagprocedure bij UWV of een cao-commissie doorlopen? En zegt de werkgever het contract daarna op? Dan mag de werkgever de proceduretijd aftrekken van de opzegtermijn. Wel moet minimaal een maand opzegtermijn overblijven.

Ook voor werkgevers geld dat een tijdelijk contract alleen tussentijds opgezegd kan worden, als er een beding in de overeenkomst is opgenomen, waarin dat expliciet is bepaald. Is de proeftijd nog niet verstreken, dan kan de werkgever het dienstverband beëindigen zonder opzegtermijn. Bij een ontslag op staande voet hoeft evenmin een opzegtermijn in acht te worden genomen.

Wat is het gevolg van een verkeerde opzegging?

Een werkgever of werknemer die niet de juiste opzegtermijn in acht neemt, is volgens de wet schadeplichtig. Dit betekent dat de opzeggende partij een schadevergoeding dient te betalen ter grootte van het loon over de nog resterende opzegtermijn. Als de werkgever met een onjuiste opzegtermijn het dienstverband beëindigt, kan deze geen beroep meer doen op een eventueel concurrentiebeding met de werknemer. Het dus van groot belang om goed na te gaan welke opzegtermijn van toepassing is.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Als de werkgever en werknemer via een vaststellingsovereenkomst tot afspraken komen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, geldt de opzegtermijn niet. Vaak wordt de opzegtermijn voor werkgevers toch in acht genomen, om de werknemer in staat te stellen de werknemer na de beëindiging aansluitend een WW uitkering te krijgen, omdat het UWV rekening houdt met de ‘fictieve opzegtermijn’. 

Heeft u vragen over opzegtermijnen?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij ontslag: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Bereiden u voor op een deugdelijk herplaatsingsonderzoek
  • Aandacht voor uw andere bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies