Ga direct naar de inhoud.

Wilt u meer informatie over deze methode?

De stoelendansmethode: een andere manier van reorganiseren

Een werkgever die moet reorganiseren, neemt liever afscheid van zijn minder presterende dan van zijn goed presterende werknemers. Aan een werkgever komt een zekere mate van beleidsvrijheid toe met betrekking tot de inrichting van zijn organisatie. Een werkgever kan besluiten dat bepaalde functies komen te vervallen en nieuwe functies worden gecreëerd. Een voorbeeld hiervan is de stoelendansmethode, waarbij functiegroepen als geheel komen te vervallen en alle boventallige werknemers kunnen solliciteren op een nieuw gevormde functie. Onder welke voorwaarden is het toepassen van deze methode mogelijk?

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij ontslag?

NewBaze adviseert u en helpt u bij het aanvragen van een ontslag van uw medewerker. Ook voor een noodzakelijke reorganisatie van uw bedrijf staan wij u bij door vooraf goed de strategie te bepalen en tijdens het proces daadkrachtig te handelen. Of wordt u zelf geconfronteerd met (een voornemen tot) ontslag? Dan kunt u hiervoor bij ons terecht voor een deskundig advies. Wij begeleiden u stap voor stap om te voorkomen dat u voor onverwachte en onaangename verrassingen komt te staan.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wat houdt de stoelendansmethode in?

Bij een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen moeten vallen en waar het gaat om arbeidsplaatsen binnen uitwisselbare functies, is de werkgever in principe gebonden aan het afspiegelingsbeginsel. Vervalt een gehele categorie uitwisselbare functies, dan is het afspiegelingsbeginsel niet van toepassing.

Dat laatste is wat er gebeurt bij de stoelendansmethode: alle arbeidsplaatsen van een functie(groep) komen te vervallen, waardoor alle betrokken werknemers boventallig worden. Alle werknemers in die functie (groep) worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om op een nieuwe functie te solliciteren. Op die manier kan de onderneming toch selecteren op de meest geschikte werknemers.

Welke voorwaarden gelden voor de stoelendansmethode?

Belangrijk is dat het echt gaat om een nieuwe functie, die wezenlijk anders is dan de oude, vervallen functie. De nieuwe functie en de oude functie mogen niet onderling uitwisselbaar zijn en mogen dus niet vergelijkbaar zijn qua beloning, inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties en tijdelijke of structurele aard van de functie.

Maar ook als er geen sprake is van uitwisselbaarheid tussen de vervallen functie en de nieuwe functie moeten werkgevers sinds de inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli 2015 toch opletten. Als namelijk een deel van de werkzaamheden van de vervallen functie wordt voortgezet in de nieuwe functie, moet de werkgever “omgekeerd afspiegelen”. Dit houdt in dat als er meerdere geschikte kandidaten zijn, van wiens vervallen functie een deel van de werkzaamheden terugkomt in de nieuwe functie, de werkgever aan deze kandidaten de functie als eerste moet aanbieden.

Daarbij heeft de werknemer die op grond van het afspiegelingsbeginsel als laatste voor ontslag in aanmerking zou komen voorrang boven andere kandidaten. Hiermee is het voor de werkgever dus mogelijk te selecteren op basis van kwaliteit, maar is het niet altijd meer mogelijk om de meest geschikte kandidaat te selecteren.

Tips voor succesvolle stoelendans

  • Maak goed inzichtelijk welke verschillen er zijn tussen de oude en de nieuwe functies. Met name een beduidend salarisverschil zal een sterke aanwijzing zijn dat de functies niet onderling uitwisselbaar zijn.
  • Maak duidelijke functieprofielen met zo objectief mogelijke geschiktheidscriteria.
  • Wees zo zorgvuldig en objectief mogelijk bij de selectie van de kandidaten. Schakel zo nodig een extern bureau in voor een assessment.
  • Indien van toepassing: betrek de ondernemingsraad en/of vakbonden erbij en leg de selectiemethode vast in een sociaal plan.

Heeft u vragen over de stoelendansmethode?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij ontslag: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Resultaatgericht
  • Aandacht voor uw andere bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies