Ga direct naar de inhoud.

Wilt u weten welke ontslagvolgorde u moet toepassen?

Hoe wordt vastgesteld of functies uitwisselbaar zijn?

De meeste werkgevers hebben bij een bedrijfseconomisch ontslag een sterke voorkeur om bepaalde werknemers te behouden en van andere werknemers juist afscheid te nemen. Toch is de vrijheid van een werkgever om een eigen ontslagvolgorde te hanteren zeer beperkt. Met name binnen een groep van uitwisselbare functies dient een strak stramien gevolgd te worden voor het bepalen van de ontslagvolgorde. Maar hoe breed is het begrip uitwisselbare functie en zijn er ook situaties dat u niet hoeft af te spiegelen? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij ontslag?

NewBaze adviseert u en helpt u bij het aanvragen van het ontslag van uw medewerker. Ook voor een noodzakelijke reorganisatie van uw bedrijf staan wij u bij door vooraf goed de strategie te bepalen en tijdens het proces daadkrachtig te handelen. Of wordt u zelf geconfronteerd met (een voornemen tot) ontslag? Dan kunt u hiervoor bij ons terecht voor een deskundig advies. Wij begeleiden u stap voor stap om te voorkomen dat u voor onverwachte en onaangename verrassingen komt te staan.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wanneer is er sprake van uitwisselbare functies?

Als u genoodzaakt bent om arbeidsplaatsen te laten vervallen wegens bedrijfseconomische redenen, dan moet u uw personeel indelen in categorieën uitwisselbare functies. Binnen een categorie uitwisselbare functies moet volgens het afspiegelingsbeginsel de ontslagvolgorde worden bepaald. In artikel 13 van de Ontslagregeling is bepaald wanneer een functie uitwisselbaar is met een andere functie. Een functie is uitwisselbaar met een andere functie als:

  • de functies vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structurele aard van de functie; en
  • het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning gelijkwaardig zijn.

Deze factoren worden in onderlinge samenhang beoordeeld.

Hoe werkt het in de praktijk?

In de beleidsregels van het UWV wordt het voorbeeld van een tweetal secretaresses genoemd: een secretaresse van de Raad van bestuur en een afdelingssecretaresse. Beide secretaresses verrichten secretariële werkzaamheden maar hun functies zijn niet gelijkwaardig, gezien de vereiste competenties, kennisniveau en waarschijnlijk ook het salarisniveau. Ook werknemers die als trainee tijdelijk op een bepaalde functie werkzaam zijn vormen geen groep van uitwisselbare functies met de werknemers, die deze functie wel al lange tijd en volledig uitvoeren.

Een verschil in salarisschaal duidt al snel op een verschil in functieniveau zodat functies niet gelijkwaardig zijn. Ook een functieprofiel met een duidelijke omschrijving van de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties draagt ertoe bij dat aan het UWV inzichtelijk worden gemaakt dat de functies al dan niet onderling uitwisselbaar zijn. Het is dus aan te raden deze vooraf op te stellen, als deze nog niet voorhanden zijn.

Wanneer is afwijking van de verplichte ontslagvolgorde mogelijk?

Als iemand een unieke functie vervult, dus wanneer er slechts één werknemer werkzaam is op die functie en er ook geen uitwisselbare functies zijn met die functie, dan hoeft de werkgever niet af te spiegelen.

Ook kunt u afwijken van het afspiegelingsbeginsel als de werknemer onmisbaar is. Een werknemer is onmisbaar als deze kennis en bekwaamheden heeft die van prevalerend belang zijn voor het functioneren van het bedrijf. Hiervan is geen sprake als de werkgever vindt dat een bepaalde werknemer (veel) beter presteert dan een collega-werknemer. Maar een productiemedewerker, die over een groot rijbewijs beschikt en hij hierdoor inzetbaar is als chauffeur bij ziekte of verlof van de vaste chauffeurs binnen het bedrijf, zou dit mogelijk wel een bijzondere vaardigheid kunnen zijn, waardoor de betreffende werknemer als onmisbaar kan worden aangemerkt.

Daarnaast hoeft de werkgever uiteraard niet af te spiegelen als alle arbeidsplaatsen binnen een groep uitwisselbare functies komen te vervallen. Sommige bedrijven maken hiervan gebruik vanuit de wens om nieuwe functies te creëren. De werknemers in de vervallen functies worden allen boventallig verklaard en de werkgever laat hen solliciteren naar de nieuwe functies. Lees hierover meer in ons artikel over de stoelendansmethode.

Heeft u vragen over reorganisaties?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij ontslag: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Resultaatgericht
  • Aandacht voor uw andere bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies