Ga direct naar de inhoud.

Weet u of u de privacyregels schendt?

Welke voorwaarden gelden voor cameratoezicht?

Camera’s zijn een effectief middel om bedrijfseigendommen te bewaken en om de veiligheid van uw personeel te waarborgen. Maar tegelijkertijd kunnen beveiligingscamera’s inbreuk maken op de privacy van de personen, die worden gefilmd. Camera’s in ruimtes waar personeel aanwezig is, zijn dan ook alleen toegestaan, als het gebruik daarvan aan bepaalde voorwaarden voldoet. In dit artikel leest u welke regels er gelden voor het gebruik van camera’s op de werkvloer.

Wat kan NewBaze voor u betekenen op het gebied van cameratoezicht?

NewBaze adviseert u en helpt u bij het invoeren van cameratoezicht op de werkplek. Heeft u behoefte aan documenten, die een degelijke en wettelijke basis bieden voor het rechtmatig gebruik van camera’s? Dan kunt u hiervoor bij onze specialisten terecht. Ook bij geschillen over privacy behartigen de advocaten van NewBaze uw belangen op snelle en vakkundige wijze. Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Welk doel beoogt u met cameratoezicht?

Voor het inzetten van camera’s op de werkvloer dient u als werkgever een gerechtvaardigd belang te hebben. Dit belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn in de beveiliging van uw personeel of het beschermen van de bedrijfseigendommen, in het controleren van de toegang door onbevoegden, de controle op het productieproces of het voorkomen van ernstige incidenten.

Indien u een specifiek doel heeft geformuleerd voor de inzet van camera’s, dan mag u de beelden niet zonder meer gebruiken voor andere doeleinden. Heeft u bijvoorbeeld cameratoezicht ingevoerd om de toegang van onbevoegden in het magazijn te controleren? Dan kunt u de camerabeelden niet gebruiken om de arbeidsproductiviteit van de magazijnmedewerkers te meten.

Ook al heeft u een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van camera’s op de werkvloer, dan dient er vervolgens altijd een belangenafweging plaats te vinden, waarbij de privacy van uw medewerkers zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. 

Hoe waarborgt u de privacy van uw werknemers?

Om op rechtmatige wijze gebruik te kunnen maken van cameratoezicht bent u als werkgever op grond van de wet gehouden de volgende vragen met "ja" te kunnen beantwoorden: 

Is het cameratoezicht proportioneel?

De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemers moet zo klein mogelijk zijn. Een camera specifiek gericht op de toegangsdeur, voldoet aan dit vereiste als het gaat om toegangscontrole. Het gebruik in dit kader van camera, die de hele bedrijfshal registreert, is niet proportioneel. Ook is het verstandig vooraf vast te stellen welke personen binnen uw organisatie bij uitsluiting bevoegd zijn de camerabeelden te zien en bij een vermoeden van een incident, achteraf de opgenomen beelden te bekijken. 

Is het gebruik van camera’s subsidiair?

Wanneer een beveiligingsprobleem ook met andere maatregelen dan cameratoezicht kan worden opgelost, is er een verplichting om voorrang te geven aan de maatregel die het minste inbreuk maakt op de privacy van uw medewerkers. Zo kan diefstal en fraude wellicht ook voorkomen worden door het invoeren van een goed kassasysteem.

Is het cameratoezicht kenbaar gemaakt?

Deze voorwaarde houdt in dat werknemers op de hoogte zijn of hadden kunnen zijn van het cameratoezicht. Als de werkgever de veiligheid wil waarborgen van haar medewerkers tegen overvallen en zij hierop toe wil zien door het monitoren met camera’s, waarbij ook de medewerkers zelf op camera worden opgenomen, dan dient de werkgever deze controlemaatregelen vooraf in de arbeidsovereenkomst of in het personeelsreglement kenbaar te maken. Ook kunnen er bordjes worden geplaatst, waarmee personeel en bezoekers gewezen worden op het aanwezige cameratoezicht. Heimelijk cameratoezicht is alleen toegestaan in speciale gevallen, waarover later in dit artikel meer.

Heeft uw organisatie een Ondernemingsraad (OR), dan dient u voor het invoeren van het cameratoezicht eerst instemming van de OR te verkrijgen.

Voldoet u aan de bewaartermijnen?

Camerabeelden mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Bewaart u de beelden niet langer dan 4 weken, dan voldoet u aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoongegevens. Is er een incident vastgelegd, zoals een misdrijf? Dan mag de werkgever de betreffende beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

Wanneer is de inzet van een verborgen camera mogelijk?

Alleen als de werkgever niet met andere middelen of inspanningen een gerechtvaardigd doel kan bereiken (bijvoorbeeld bij het vergaren van voldoende bewijs bij een reeds vastgestelde diefstal of fraude), zou de inzet van heimelijk cameratoezicht mogelijk kunnen zijn. Is er een OR, vraag deze dan altijd om toestemming en houdt de proportionaliteit in het achterhoofd.

Heeft u nog vragen over cameratoezicht?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Met een advies van NewBaze over privacy:

  • Weet u welke afwegingen u dient te maken
  • Staan uw bedrijfsbelangen centraal
  • Krijgt u duidelijke uitleg
  • Krijgt u praktische oplossingen, die ook op de langere termijn werken
  • Worden vooraf heldere afspraken met u gemaakt over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies