Ga direct naar de inhoud.

Alles weten over thuiswerken?

Wat zijn de rechten en plichten bij thuiswerken?

Steeds meer werknemers en werkgevers ontdekken de voordelen van thuiswerken op het gebied van flexibiliteit, productiviteit en kostenbesparing. Maar thuiswerken kan ook leiden tot discussies, als de randvoorwaarden niet duidelijk zijn. In onderstaand artikel geven wij inzicht in de rechten en plichten rondom thuiswerken. Ook geven wij u handvatten hoe u duidelijke afspraken kunt maken met uw werknemer over thuiswerk.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij thuiswerken?

Heeft u vragen over thuiswerken? Dan ondersteunen de advocaten van NewBaze u op snelle en vakkundige wijze. Of heeft u behoefte aan een duidelijk, maar praktisch goed uitvoerbare thuiswerkovereenkomst of thuiswerkregeling? Dan stellen wij die graag op basis van een vooraf vastgesteld bedrag voor u op.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Welke regels gelden er bij thuiswerken?

Op grond van de Wet Flexibel Werken kan de werknemer die tenminste 26 weken in dienst is bij een werkgever een verzoek indienen om thuis te werken. De werkgever is niet verplicht het verzoek toe te wijzen. Ook als er geen zwaarwegende belangen zijn, kan de werkgever het verzoek afwijzen.

Op dit moment bestaat er geen afdwingbaar recht op thuiswerk. Wel is er een initiatiefwetsvoorstel genaamd “Wet werken waar je wil” ingediend door enkele Kamerleden, op grond waarvan er wel een recht op thuiswerk wordt beoogd. In hoeverre er een Kamermeerderheid is voor dit wetsvoorstel en wanneer het alsdan geldend recht wordt, is op dit moment nog niet bekend.

Het thuiswerken valt onder het instructierecht van de werkgever. Voor zover de instructie redelijk is, bepaalt de werkgever in principe de plaats waar de arbeid verricht wordt.

Hoe ver reikt de zorgplicht bij thuiswerk?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het feit dat de thuiswerkplek voldoet aan de Arbonormen. De werkgever moet zorgdragen voor een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek en is verplicht om zijn werknemers actief voor te lichten hoe zij veilig en gezond hun werk kunnen doen.

Als werkgever moet u daarnaast toezien op de naleving van de arbeidstijdenwet (pauzes, overwerk) en het bevorderen van een goede balans tussen privé en werk om zodoende psychische overbelasting te voorkomen.

Op welke manier kunt u het thuiswerken monitoren?

Voor een werkgever is het soms lastig te controleren hoe werknemer thuis werkt. De scheiding tussen werk en privé is bij thuiswerk is niet altijd even helder. Het belang van privacy van de werknemer betekent evenwel niet dat de werkgever het thuiswerk nooit mag controleren. Als de werkgever de werknemer wil monitoren, dient de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht te worden genomen. Op onze webpagina over privacy op de werkvloer kunt u lezen welke stappen u hiervoor moet nemen.

De werknemer verplichten om continu de camera van de laptop aan te laten, zal in de meeste gevallen leiden tot een onevenwichtige inbreuk op de privacy van de werknemer, als het verrichte werk ook op een minder vergaande manier te controleren is. Ook zal een huisbezoek door de werkgever om de inrichting van de werkplek te controleren een te grove inbreuk op de privacy zijn als de controle ook kan plaatsvinden door de werknemer een checklist in te laten vullen en foto’s te laten maken van de werkplek. Het vastleggen van enkele voorschriften over de manier waarop een video-call vanuit huis plaatsvindt, zal daarentegen waarschijnlijk geen onevenredige inbreuk opleveren, als u als werkgever wilt voorkomen dat er een volle wasmand op de achtergrond zichtbaar is.

Is het verstandig de thuiswerkafspraken vast te leggen?

Het opstellen van een thuiswerkovereenkomst of thuiswerkregeling is een goede manier om het thuiswerken te reguleren. Hiermee wordt duidelijkheid gecreëerd en kunnen de verwachtingen over en weer op elkaar worden afgestemd.

Ook is een thuiswerkovereenkomst bij uitstek geschikt om de in acht genomen zorg te benadrukken ten aanzien van de goede inrichting van de werkplek en het juiste gebruik van de verstrekte thuiswerkmiddelen. Denk hierbij aan het opnemen van de tijden/dagen waarop de werknemer bereikbaar is voor het werk, zodat de werknemer niet 24/7 “aan” hoeft te staan als hij thuis is.

Welke onderwerpen u kunt regelen in een thuiswerkovereenkomst of -regeling kunt u lezen in onze gratis checklist, die u met het webformulier hieronder kunt aanvragen.

Heeft u vragen over thuiswerk?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Met een advies van NewBaze over thuiswerk:

  • Weet u welke afwegingen u dient te maken
  • Staan uw bedrijfsbelangen centraal
  • Krijgt u duidelijke uitleg
  • Krijgt u praktische oplossingen, die ook op de langere termijn werken
  • Worden vooraf heldere afspraken met u gemaakt over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies