Ga direct naar de inhoud.

Niets vergeten bij een uitdiensttreding?

Waar moet u op letten bij een uitdiensttreding?

Als de arbeidsovereenkomst met uw werknemer eindigt, zijn er veel zaken waar u rekening mee moet houden. Naast allerlei administratieve verplichtingen, zoals de afmelding bij het UWV, de arbodienst, pensioenfonds of de verzekering, is het van belang om ook een aantal juridische aspecten niet uit het oog te verliezen. In onderstaand artikel geven wij u een overzicht van de belangrijkste zaken die bij uitdiensttreding aan de orde komen.

Is de datum van uitdiensttreding duidelijk bepaald?

Om discussies achteraf te voorkomen is het verstandig om de laatste werkdag en de officiële einddatum van het dienstverband schriftelijk te bevestigen. Heeft uw werknemer de arbeidsovereenkomst opgezegd of zegt u als werkgever het dienstverband (met een verkregen ontslagvergunning) op? Let dan op de juiste toepassing van de opzegtermijn.

De door u als werkgever in acht te nemen termijn van opzegging wordt verkort met de duur van de periode waarin het UWV de ontslagaanvraag heeft behandeld, met dien verstande dat een termijn van ten minste een maand resteert. Voor AOW gerechtigde werknemers bestaan er afwijkende beëindigingsmogelijkheden.

Zegt u als werkgever de arbeidsovereenkomst op zonder de juiste opzegtermijn in acht te nemen, dan bent u een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij een juiste opzegging had behoren te duren.

Houdt de werknemer zich niet aan de opzegtermijn, of zegt hij of zij een contract voor bepaalde tijd tussentijds op, zonder dat deze mogelijkheid in de overeenkomst is opgenomen, dan is de werknemer een (gefixeerde) schadevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding kunt u met de eventuele tegoeden van de werknemer bij uitdiensttreding verrekenen.

Hebt u zicht op de verplichtingen na einde dienstverband?

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst kunt u met uw werknemer bepaalde verplichtingen afspreken, die doorlopen of juist ontstaan na de uitdiensttreding. Denk aan concurrentiebedingen, relatiebedingen en geheimhoudingsbedingen. Het is altijd goed om bij de bevestiging van de uitdiensttreding nogmaals te wijzen op deze afspraken. Heeft de werknemer aandelen in het bedrijf van de werkgever en geldt een aanbiedingsplicht bij uitdiensttreding, regel dit dan meteen.

Bij indiensttreding of in een vaststellingsovereenkomst doet u er verstandig aan met uw werknemer overeen te komen, dat als de werknemer ziek uit dienst gaat, dan wel zich binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek meldt, hij of zij bepaalde re-integratieverplichtingen jegens de werkgever blijft naleven, op straffe van een boete. U bent als werkgever heeft u immers belang bij een spoedige re-integratie van uw ex-werknemer, omdat u in sommige gevallen financieel verantwoordelijk wordt gehouden voor de ZW of WGA uitkering van uw ex-werknemer.

Wat doet u met de eindafrekening?

De mogelijkheden voor verrekening zijn bij het einde van de arbeidsovereenkomst ruimer dan tijdens het dienstverband. Alle tegoeden mogen verrekend worden, mits de schuld van de werknemer opeisbaar is. Denk aan boetes en eigen bijdragen, die door de werknemer nog betaald moeten worden. Het is daarbij wel aan te raden om in de vaststellingsovereenkomst of in de bevestiging van de instemming met de opzegging door de werknemer schriftelijk vast te leggen welke verrekeningen nog eventueel kunnen plaatsvinden.

Hierbij geldt dat er na verrekening tenminste de beslagvrije voet (ongeveer 90% van de bijstandsnorm) aan loon overblijft voor uitbetaling. Het overige deel van het tegoed kan dan met een volgende loonbetaling verrekend worden. Als dat niet mogelijk is, dan is het verstandig met de werknemer schriftelijk een schuldbekentenis met terugbetalingsregeling overeen te komen.

Wilt u meer weten over de beëindiging van arbeidsovereenkomsten?

NewBaze helpt organisaties met het voorkomen van problemen ten aanzien van het beëindigen van dienstverbanden. Enerzijds door het inrichten van de overeenkomsten en reglementen op een zodanige wijze, dat er duidelijkheid bestaat over de wederzijdse verplichtingen bij het verbreken van de arbeidsrelatie. Anderzijds door u te ondersteunen bij specifieke problemen bij bestaande conflicten. Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag? Vul onderstaand contactformulier in of bel ons op 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij beëindiging: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Resultaatgericht
  • Aandacht voor uw andere bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies