Ga direct naar de inhoud.

Heeft u al een goed overzicht van alle verlofregelingen?

Bijzonder of buitengewoon verlof: hoe is dit bij u geregeld?

Naast de vakantiedagen kan een werknemer in sommige gevallen aanspraak maken op wettelijk verlof en/of bijzonder verlof (ook wel buitengewoon verlof genoemd). Wettelijk verlof, zoals bijvoorbeeld zwangerschaps- of zorgverlof, is – zoals de naam al aangeeft – geregeld in de wet. Bij bijzonder verlof is dat niet het geval. Wat valt onder bijzonder verlof en welke regels zijn hierop van toepassing? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen op het gebied van verlof?

Een efficiënte personeelsbezetting is een uitdaging, die iedere werkgever vaak de nodige hoofdbrekens bezorgt. Afwezigheid van uw medewerkers wegens ziekte of verlof heeft invloed op de planning van de werkzaamheden. Als werkgever wilt u dan ook graag hierop uw grip behouden. NewBaze ondersteunt werkgevers met duurzame oplossingen, die passen binnen de doelstellingen van hun bedrijf. En heeft u geschil over verlof? Dan staan de ervaren advocaten van NewBaze u graag in en buiten rechter terzijde.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wat is bijzonder of buitengewoon verlof?

Voor een aantal situaties waarin de werknemer verlof zou willen krijgen, zijn geen wettelijke regels vastgelegd. Denk aan de gewenste aanwezigheid van de werknemer bij bruiloften en begrafenissen, dokters- of tandartsbezoek, jubilea, niet bij wet geregelde religieuze feesten (bijv. suikerfeest of communie) en andere bijzondere gelegenheden. Dit wordt dan bijzonder of buitengewoon verlof genoemd. Voor dergelijke situaties geldt, dat de werknemer alleen dan aanspraak kan maken op verlof, als hierover afspraken zijn gemaakt in een toepasselijke cao, in de arbeidsovereenkomst of in een personeelshandboek.

Vanwege het feit dat er geen wettelijke kaders gelden, is het aan de werkgever en werknemer (en in het geval van een cao de werknemersvereniging) zelf om te bepalen wat zij redelijk vinden voor de duur van het verlof en of de werknemer tijdens het verlof al dan niet aanspraak behoudt op zijn of haar loon. Het overeengekomen verlofregeling in de cao, de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek is dan leidend in dat individuele geval.

Is er geen cao van toepassing of is er geen bijzonder verlofregeling opgenomen in het arbeidscontract of -reglement, dan kan de werknemer niet zonder meer aanspraak maken op bijzonder verlof. Per geval moeten de werkgever en werknemer dan nadere afspraken maken, tenzij er sprake is van een situatie, die valt onder de wettelijke regeling van het calamiteiten- en kort verzuimverlof.

Wanneer kan de werknemer aanspraak maken op calamiteiten- en kort verzuimverlof?

In de Wet Arbeid en Zorg is in artikel 4:1 bepaald dat de werknemer recht heeft op verlof wegens:

 1. onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen;
 2. zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 3. een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden;
 4. de uitoefening van het actief kiesrecht.

Het moet gaan om onderbreking van het werk voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. De werknemer behoudt tijdens dit verlof het recht op zijn of haar loon. De onderbreking kan een paar uur of een paar dagen duren, maar is telkens zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.

Bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen zijn:

 1. de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
 2. het overlijden en de lijkbezorging van een van zijn huisgenoten of een van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn;
 3. spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door de werknemer of de noodzakelijke begeleiding daarbij van bepaalde in de wet genoemde personen (bijv. gezinsleden, familie e.d.)
 4. noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van de bepaalde in de wet genoemde personen (zoals bijv. gezinsleden en familie).

Kan ik als werkgever bijzonder verlof weigeren?

Indien de werkgever betaald verlof aanvraagt vanwege een reden, die niet in de cao of in de arbeidsovereenkomst of personeelsreglement is opgenomen, dan bent u als werkgever niet verplicht het verzoek te honoreren. Dit is anders, als het gevraagde verlof voldoet aan de situaties die vallen onder het calamiteiten of kort verzuimverlof, als bedoeld in art. 4:1 van de Wet Arbeid en Zorg.

Probeer altijd met uw werknemer in overleg te treden om te bespreken waarom de werknemer in deze omstandigheden geen wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen kan opnemen of – als de bezetting op de werkvloer een rol speelt – wat de achtergrond is van het verzoek. Als goed werkgever (art. 7:611 BW) dient u immers altijd een weloverwogen besluit te nemen, waarbij u alle belangen goed tegen elkaar afweegt.

Heeft u vragen over verlof?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Met de oplossingen van NewBaze:

 • Heeft u een betere grip op uw verlof- en ziekteverzuim
 • Worden uw sanctiemogelijkheden uitgebreid
 • Kunt u besparen op uw kosten wegens afwezigheid en re-integratie
 • Schept u duidelijkheid over wat moet en mag
 • Bent u voortaan goed voorbereid om de valkuilen zelf te vermijden
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies