Ga direct naar de inhoud.

Leg uw afspraken goed vast

V.o.F. oprichten? Zorg voor een goed V.o.F. contract!

Wilt u samen met andere ondernemers een bedrijf beginnen? Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een vennootschap onder firma (V.o.F.). Alle vennoten brengen iets in. Bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig. U wilt de wederzijdse afspraken vastleggen in een vennootschapscontract. Maar wat moet daar in komen te staan? In het onderstaand artikel behandelen wij een aantal onderwerpen die van belang zijn bij het aangaan van een V.o.F..

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij het aangaan van een V.o.F.?

Wanneer u behoefte heeft aan duidelijke afspraken over de samenwerking in V.o.F.-verband, helpt NewBaze u bij opstellen van een kort maar stevig V.o.F.-contract. Geen standaardwerk, maar een overeenkomst, waarbij rekening wordt gehouden met de wijze waarop u zaken wilt doen. Heeft u een geschil met uw vennoot? Dan staan de ervaren advocaten van NewBaze u bij met zaken zoals overtreding, boetes nakoming en aansprakelijkheden. Neem contact met ons op via 078-200 13 14 of vul onderstaande contactformulier in. U krijgt dan een snel en vakkundig antwoord.

Wat houdt een vennootschap onder firma in?

Een vennootschap onder firma (V.o.F.) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, ook wel vennoten genoemd, die samen onder een gemeenschappelijke naam een bedrijf uitoefenen. Iedere vennoot draagt iets bij aan de onderneming. Hij of zij kan kapitaal, goederen of zijn of haar arbeid inbrengen.

Zodra er sprake is van een samenwerking onder een gemeenschappelijke naam, is de V.o.F. een feit. Aan het oprichten van een V.o.F. zijn dus geen formaliteiten verbonden. Wel is het verstandig om een goed contract op te laten stellen, waarin de afspraken tussen de vennoten onderling vastgelegd worden. Van belang zijn vooral de afspraken over de bevoegdheden van de vennoten om de V.o.F. te binden (alleen of gezamenlijk of tot een bepaald bedrag), wie wat bijdraagt, hoe de opbrengsten en schulden wordt verdeeld en hoe het bedrijf wordt verdeeld als de samenwerking wordt verbroken.

Is inschrijving in het handelsregister nodig?

Alle ondernemingen in Nederland, die goederen of diensten leveren aan anderen met de bedoeling om winst te maken, moeten zich inschrijven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Als u met uw vennoot/vennoten bent overeengekomen, dat u en/of de andere vennoot/vennoten alleen gezamenlijk of tot een bepaald bedrag rechtshandelingen namens de V.o.F. mag aangaan, kan dit in het handelsregister worden gepubliceerd. Zo kunnen uw klanten en leveranciers zien wie bevoegd is de V.o.F. te vertegenwoordigen voor het contract dat zij met de V.o.F. willen afsluiten.

Als een contract niet door een bevoegd persoon/de bevoegde personen is afgesloten, kan men in principe de V.o.F. niet aanspreken op nakoming van het contract. Dat kan dan alleen als de V.o.F. op een andere manier blijk heeft gegeven het contract na te willen leven, bijvoorbeeld door de overeenkomst wel uit te voeren of deze achteraf alsnog te bekrachtigen. 

Hoe is de aansprakelijkheid geregeld bij een V.o.F?

Anders dan bijvoorbeeld bij een B.V. of N.V. zijn alle vennoten van een V.o.F. - wanneer zij in privé vennoot in de V.o.F. zijn - persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de V.o.F.. Eerst zal het vermogen van de V.o.F. aangewend moeten worden om schulden te betalen. Als dit niet voldoende is, zullen de vennoten privé aansprakelijk zijn voor de voldoening. Huwelijkse voorwaarden voorkomen dat uw partner tevens aansprakelijk is voor de schulden van de V.o.F. (tenzij u samen een man-vrouwfirma vormt). Wanneer u via een vennootschap, zoals een B.V., vennoot bent, dan is de B.V. aansprakelijk in plaats van u als privépersoon.

Waar moet u op letten bij een beëindiging van een V.o.F.?

Een V.o.F. wordt ontbonden:

  1. Door verloop van de tijd, waarvoor hij is aangegaan;
  2. Door het tenietgaan van een goed of door het bereiken van het doel van de V.o.F., waarvoor deze is opgericht;
  3. Door opzegging van een vennoot aan de andere vennoot/vennoten;
  4. Door het overlijden, curatele, faillissement of wettelijke schuldsaneringsregeling van één van de vennoten.

Met een vennootschapscontract kunt u regelingen treffen dat een V.o.F. ondanks opzegging of overlijden toch voortgezet kan worden. Er kunnen afspraken gemaakt worden wanneer een vennoot moet uittreden en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Het vermogen van de V.o.F., waartoe de vennoten gemeenschappelijk gerechtigd zijn, moet dan nog onder de vennoten worden vereffend en verdeeld. Hierbij is de medewerking van alle vennoten noodzakelijk. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt over de vereffening en verdeling, kan de verdeling bij de rechter worden gevorderd.

Heeft u nog vragen?

Als u meer wilt weten of het oprichten, uitvoeren of beëindigen van een v.o.f., neem dan contact op met NewBaze op telefoonnummer 078-200 13 14 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij helpen u graag!

Meer informatie

Laat NewBaze uw V.o.F. contract opstellen: 

  • Minder discussie over het beheer 
  • Volledig toegesneden op uw manier van zakendoen 
  • Belangrijkste zaken goed geregeld
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies