Ga direct naar de inhoud.

Hoe legt u de aanneming van werk goed vast?

Wanneer heeft u een aanneemovereenkomst nodig?

Aanneming van werk is de overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over het leveren van een werk van stoffelijke aard. Niet alleen de (ver)bouw van een pand, maar ook de reparatie van een auto, het maken van een meubelstuk of het vervaardigen van reclamedrukwerk valt onder de definitie. Welke wettelijke regels gelden er voor aanneming van werk en hoe legt u de afspraken over aanneming goed vast? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij aanneming van werk?

NewBaze stelt uw aanneemovereenkomst op, zodat u onduidelijkheden en geschillen over de uitvoering kunt voorkomen. Geen standaardwerk, maar een overeenkomst, waarbij rekening wordt gehouden met uw branche en de wijze waarop u zaken wilt doen. Heeft u al een onoplosbaar conflict? Dan staan de deskundige advocaten van NewBaze u graag bij in een gerechtelijke procedures.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wanneer is er sprake van aanneming van werk?

Wordt door een persoon of bedrijf (de aannemer) tegen betaling een werk van stoffelijke aard voor een ander (de opdrachtgever) verricht, dan is er sprake van een aanneemovereenkomst. Het werk dat door een aannemer wordt verricht, gebeurt niet op basis van een dienstbetrekking. De aanneming van werk is ook iets anders dan een overeenkomst van opdracht, alwaar een persoon of bedrijf tegen betaling bepaalde diensten voor een opdrachtgever verricht.

Welke afspraken over de betaling kunt u maken?

In principe kunt u bij aanneming van werk een vaste prijs afspreken voor het werk. Indien echter na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, zonder dat de aannemer dit had kunnen voorzien, kan de aannemer de overeengekomen prijs aanpassen. De aannemer moet de opdrachtgever wel zo snel mogelijk van de extra kosten op de hoogte stellen. De opdrachtgever kan dan kiezen of u hij of zij de overeenkomst wil opzeggen of de opdracht wil aanpassen.

Indien door partijen een richtprijs is afgesproken, bepaalt de wet dat de aannemer de richtprijs met maximaal 10% mag overschrijden, behalve als de aannemer de opdrachtgever zo tijdig mogelijk - als overschrijding dreigt - voor extra kosten waarschuwt. Alleen als in dat geval er meer dan 10% van de richtprijs wordt overschreden, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de opdracht op te zeggen of aan te vereenvoudigen.

Als de aannemer de opdracht uitvoert op regiebasis, dan kan de aannemer achteraf een rekening sturen voor de werkelijke uitvoeringskosten, eventueel vermeerderd met een opslag voor algemene kosten en winst.

Welke verplichtingen gelden er tijdens de uitvoering?

De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst altijd verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Om aanspraak op vergoeding van meerwerk te kunnen maken moet de aannemer de opdrachtgever tijdig hebben gewezen op de noodzaak tot prijsverhoging voor de door de opdrachtgever gewenste verandering. Deze plicht geldt niet als de opdrachtgever de noodzaak van prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. Deze bepaling is van dwingend recht zodat daar niet ten nadele van de opdrachtgever van kan worden afgeweken.

Wanneer wordt het werk als opgeleverd beschouwd?

Indien de aannemer heeft aangegeven dat het werk klaar is om opgeleverd te worden, dan moet de opdrachtgever het werk binnen een redelijke termijn keuren. Indien de opdrachtgever dit niet doet, geldt het werk als opgeleverd.

Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Omdat de aannemer na oplevering heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is de opdrachtgever op dat moment de volledige aanneemsom verschuldigd.

Heeft de opdrachtgever geklaagd over een gebrek, dan moet deze zijn of haar rechtsvordering binnen twee jaar instellen

Heeft u vragen over aanneming van werk?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder. 

Meer informatie

Een aanneemovereenkomst van NewBaze:

  • Minder discussie met uw contractpartij
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's in uw branche
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies