Ga direct naar de inhoud.

Hoe legt u afspraken over bruikleen vast?

Wanneer heeft u een bruikleenovereenkomst nodig?

Als u iets uitleent aan een ander, zonder dat u daarvoor een tegenprestatie wilt hebben, is het wel de bedoeling dat u uw goederen op enig moment weer terugkrijgt. Hoe waardevoller de spullen zijn die u uitleent, des te belangrijker is het dat u die weer ongeschonden terugkrijgt. Een bruikleenovereenkomst biedt in zo’n geval uitkomst: u kunt hierin de afspraken vastleggen over het gebruik van uw uitgeleende goederen.  

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij/op het gebied van bruikleen?

NewBaze stelt uw bruikleenovereenkomst op, zodat u onduidelijkheden en geschillen over het gebruik van uw uitgeleende spullen kunt voorkomen. U kunt dit ook zelf doen door onze gratis checklist gebruiken. Heeft u hulp nodig of wilt u een specifiek op uw situatie toegepaste overeenkomst, dan helpen wij u graag. Heeft u al een onoplosbaar conflict over bruikleen? Dan staan de deskundige advocaten van NewBaze u graag bij in een gerechtelijke procedures.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wanneer is er sprake van bruikleen?

In artikel 7A:1777 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bruikleen als volgt gedefinieerd:

Bruikleening is eene overeenkomst, waarbij de eene partij aan de andere eene zaak om niet ten gebruike geeft, onder voorwaarde dat degene die deze zaak ontvangt, dezelve, na daarvan gebruik te hebben gemaakt, of na eenen bepaalden tijd, zal terug geven.

Deze tekst uit 1838 is erg lastig te lezen, maar komt erop neer, dat er sprake is van bruikleen als een zaak zonder tegenprestatie voor een bepaalde tijd wordt uitgeleend aan een ander. Hierin onderscheidt bruikleen zich van huur en pacht, waar de gebruiker wel geacht wordt een tegenprestatie (vaak een geldbedrag) te leveren.

Een bruikleenovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Een schriftelijke overeenkomst verdient de voorkeur, want dan kan men onder meer vastleggen, wat er exact is uitgeleend, wat de staat is van de uitgeleende zaken en wanneer de zaken terug moeten worden gebracht.

Welke verplichtingen hebben bruikleners?

De lener moet als een goed huisvader zorgen voor de zaak die hij in bruikleen heeft. Hij mag de zaak dus niet anders gebruiken dan waarvoor het is bedoeld of is overeengekomen.

De bruiklener moet de gebruikelijke kosten voor normaal gebruik en onderhoud zelf betalen. Daarnaast is de bruiklener verplicht het geleende weer terug te geven zodra de overeengekomen termijn is verstreken of het overeengekomen gebruik heeft plaatsgevonden.

Als de bruiklener tekort is geschoten in zijn zorgplicht ten aanzien van het geleende, kan de uitlener het uitgeleende eerder dan de overeengekomen eindtermijn terugvorderen.

Wanneer is een schriftelijke bruikleenovereenkomst verstandig?

Omdat er niets betaald hoeft te worden voor het gebruik, wordt vaak gedacht dat er van bruikleen alleen sprake is bij vriendendiensten. Echter, ook in puur commerciële relaties hebben bruikleenovereenkomst wel degelijk hun nut bewezen. Denk aan het verstrekken van een laptop en mobiele telefoon aan werknemers, het plaatsen van een bar en tapinstallatie van een brouwerij bij café uitbaters en het gebruik van een braakliggend terrein van de gemeente voor het parkeren van auto’s van een naastgelegen bedrijf.

Zeker in die situaties is het van belang dat de partijen de afspraken goed vastleggen. Dat er geen tegenprestatie hoeft te worden gegeven betekent immers niet dat het gebruik geheel vrijblijvend is.

Heeft u vragen over bruikleen?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Met een bruikleenovereenkomst van NewBaze:

  • Minder discussie met uw contractspartijen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's 
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies