Ga direct naar de inhoud.

Wat staat er in een overeenkomst van opdracht?

Hoe legt u een overeenkomst van opdracht goed vast?

Als een persoon of bedrijf tegen betaling werk voor een ander verricht is het verstandig de afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Voor bepaalde overeenkomsten voor het verrichten van werk of het verlenen van diensten heeft de wetgever nadere regels gesteld. Zo ook voor de overeenkomst van opdracht. Maar hoe weet u of er sprake is van een overeenkomst van opdracht? En welke afspraken kunt u in een overeenkomst van opdracht vastleggen? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij uw opdracht?

NewBaze stelt uw overeenkomst van opdracht geheel conform uw wensen op. Geen standaardwerk, maar een overeenkomst, waarbij rekening wordt gehouden met de wijze waarop u zaken wilt doen én de doelstelling van uw bedrijf. Ook staan de ervaren advocaten van NewBaze u bij met het voorbereiden en voeren van gerechtelijke procedures, als uw opdracht tot een onoplosbaar conflict leidt.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wanneer is er sprake van een overeenkomst van opdracht?

De overeenkomst van opdracht is in de wet omschreven als de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt - anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst - werkzaamheden te verrichten, die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. De overeenkomst van opdracht is aldus een soort “restcategorie”.

Wat is het verschil met een arbeidsovereenkomst?

Het voornaamste verschil tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst is voornamelijk gelegen in de gezagsverhouding. In een dienstverband moet de werknemer redelijke instructies opvolgen, bij een overeenkomst van opdracht kan de opdrachtgever aanwijzingen geven, maar is de opdrachtnemer in principe vrij in de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Ook kan bij een overeenkomst van opdracht afgesproken worden dat de opdrachtnemer de opdracht niet zelf hoeft uit te voeren, maar dat hij of zij daarvoor anderen kan inschakelen. Bij een arbeidsovereenkomst dient de arbeid wel altijd persoonlijk verricht te worden. Om te voorkomen dat de Belastingdienst de samenwerking aanmerkt als een dienstverband, is het raadzaam een modelovereenkomst als basis van de overeenkomst te gebruiken.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen?

De opdrachtnemer moet zijn werkzaamheden als een goed opdrachtnemer uitvoeren, de opdrachtgever op de hoogte houden van de verrichtte werkzaamheden en melden als de opdracht is voltooid. Tevens dient de opdrachtgever zich te verantwoorden over de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd en geeft hij of zij rekenschap van eventuele uitgaven of ontvangsten van gelden namens de opdrachtgever.

De opdrachtgever is verplicht om de opdrachtnemer loon te betalen indien hij of zij de overeenkomst van opdracht bedrijfsmatig sluit. Is er geen exact bedrag afgesproken, dan wordt de vergoeding bepaald op basis van hetgeen gebruikelijk is voor dergelijke werkzaamheden, dan wel wat redelijk wordt geacht. Onkosten die niet in het loon zijn inbegrepen, dient de opdrachtgever te vergoeden.

De opdrachtgever kan de overeenkomst altijd opzeggen, als daarover niets in de overeenkomst is vastgelegd. De opdrachtnemer kan de overeenkomst alleen wegens gewichtige redenen opzeggen als de overeenkomst voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt.

Heeft u vragen over de overeenkomst van opdracht?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Een overeenkomst van opdracht van NewBaze:

  • Minder discussie met uw contractpartij
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's in uw branche
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies