Ga direct naar de inhoud.

Leg uw volmacht duidelijk vast

Wat zijn de grenzen van een volmacht?

Met het verstrekken van een volmacht kunt u een ander de bevoegdheid geven om voor u rechtshandelingen te verrichten. Bijvoorbeeld omdat het voor u als directeur niet wenselijk is om onder alle contracten van uw bedrijf uw handtekening te moeten zetten. Maar bent u ook gebonden als de gevolmachtigde buiten zijn boekje gaat en wanneer kunt u de volmacht beëindigen? In het onderstaande artikel leest u meer over de juridische grenzen van de volmacht.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij volmachten?

Wanneer u behoefte heeft aan duidelijk afgebakende volmachten, helpt NewBaze u bij het optekenen van de afspraken. Geen standaardwerk, maar een overeenkomst, waarbij rekening wordt gehouden met de wijze waarop u zaken wilt doen én de doelstelling van uw bedrijf. Heeft u een geschil over een verstrekte volmacht? Dan staan de ervaren advocaten van NewBaze u bij met de aansprakelijkheidstelling en het voorbereiden en voeren van gerechtelijke procedures. Neem contact met ons op via  078-200 13 14 of vul onderstaande contactformulier in. U krijgt dan een snel en vakkundig antwoord.

Hoe werkt een volmacht?

Normaal gesproken bindt een rechtshandeling alleen de partijen die rechtstreeks bij deze rechtshandeling zijn betrokken. Een volmacht, ook wel eens machtiging genoemd, is een middel om rechtshandelingen in naam van een ander persoon te kunnen verrichten. U als volmachtgever verstrekt dan een volmacht aan de gevolmachtigde, waardoor niet de gevolmachtigde, maar de volmachtgever aan de rechtshandeling wordt gebonden. Een voorbeeld. Als u de notaris een volmacht verstrekt om namens u de leveringsakte van de door u verkochte woning te ondertekenen, dan wordt het huis namens u aan de koper geleverd.

Een volmacht kan zowel schriftelijk als mondeling worden verleend. Ook kan een volmacht stilzwijgend plaatsvinden, als de volmacht op enige wijze blijkt uit het handelen van de volmachtgever.Wilt u als volmachtgever niet snel gebonden zijn, dan doet u er dus verstandig aan om uitdrukkelijk en schriftelijk te bepalen wat de grenzen zijn van de verstrekte volmacht.

Is de volmachtgever altijd gebonden?

De gevolmachtigde is verplicht binnen de grenzen van zijn volmacht te handelen. Als dat het geval is, dan geldt dat zijn of haar handelingen de volmachtgever binden. Daarnaast moet de gevolmachtigde ook aan de wederpartij duidelijk maken dat hij of zij niet voor zichzelf, maar voor een ander de overeenkomst aangaat. Noemt hij de naam van de volmachtgever niet vóór het aangaan van de rechtshandeling, dan is de gevolmachtigde in principe alleen zelf gebonden.

Wat als de gevolmachtigde een duidelijk afgebakende bevoegdheid overschrijdt, of dat er in het geheel geen sprake is van een volmacht? Onder sommige specifieke omstandigheden zou het mogelijk kunnen zijn dat de volmachtgever, dan wel de persoon zonder volmacht namens degene hij of zij boogde de overeenkomst aan te gaan, is gebonden aan de overeenkomst. Dit heet de “opgewekte schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid”.

Dit is echter alleen van toepassing als:

  1. de schijn door de vertegenwoordigde zelf is gewekt, en
  2. de wederpartij gerechtvaardigd mocht vertrouwen op de bevoegdheid van de handelende persoon.

Hiervan is niet snel sprake als uit het handelsregister van de kamer van koophandel blijkt dat de wederpartij niet of onvoldoende bevoegd is de vertegenwoordigde te binden. Check dus altijd eerst het handelsregister als uw contractpartij zegt namens een bedrijf te handelen.

Wanneer eindigt een volmacht?

Bij het verstrekken van een volmacht kan een bepaalde duur worden afgesproken. Als de volmacht voor onbepaalde tijd is verstrekt, kan deze op ieder moment door de volmachtgever worden ingetrokken of door de gevolmachtigde worden opgezegd.

Wilt u meer weten over volmachten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder!

Meer informatie

Laat NewBaze uw volmacht opstellen: 

  • Minder discussie met uw contractspartner
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Betere bewijspositie 
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies