Ga direct naar de inhoud.

Wilt u weten of een contract bindend is?

Geen handtekening, geen contract?

Het komt vaker voor dan u denkt: u doet zaken met een andere partij, zonder dat daar een getekende overeenkomst aan ten grondslag ligt. Betekent dit dan meteen dat u de uitvoering van de overeenkomst niet kunt afdwingen? Of dat u nog onder het contract uit kunt? In onderstaand artikel wordt duidelijk gemaakt wat van belang is om te bepalen of de overeenkomst bindend is. 

Wat kan NewBaze voor u betekenen op het gebied van contracten?

Dagelijks spelen contracten een rol bij het ondernemerschap. Of deze nu op papier staan of niet. NewBaze ondersteunt u hierbij. Hierbij gaan wij verder dan het verlenen van juridische bijstand in een procedure tegen de andere contractpartij. Wij zoeken samen met u de juridische risico’s op in het proces van zaken doen in uw bedrijf en geven werkbare oplossingen, volledig afgestemd op uw visie en missie.

Ook leren wij u op welke manier u meer zekerheid kunt krijgen voor de naleving van uw afspraken met de wederpartij. Met onze kennis en ervaring houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van contractenrecht en hoe u deze specifiek voor uw bedrijf kunt toepassen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wanneer is er sprake van een bindende overeenkomst?

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij, dat wordt aanvaard door een andere partij. Een aanbod kan op verschillende manieren plaatsvinden, waaronder de toezending van een schriftelijke overeenkomst. Het ondertekenen van de overeenkomst door de andere partij kan gezien worden als een aanvaarding van dat aanbod.

Als het aanbod maar voldoende concreet is om daar eenvoudig een akkoord op te geven, kan de aanvaarding op allerlei mogelijke manieren plaatsvinden. Een kort knikje op een veiling kan voldoende zijn om een koopovereenkomst te sluiten. Maar ook een mondelinge instemming of bevestiging in een (e-mail)tekst kan leiden tot een rechtsgeldige overeenkomst, al zal het niet altijd eenvoudig zijn om deze instemming met het aanbod aan te kunnen tonen.

Wanneer is een handtekening wel vereist?

Niet alle overeenkomsten kunnen mondeling worden gesloten. Zo zal de koop van een onroerende zaak schriftelijk moeten worden vastgelegd en is de werknemer alleen aan een non-concurrentiebeding geboden, als deze schriftelijk met hem of haar is overeengekomen. 

In die gevallen heeft de wetgever het van groot belang geacht dat de identiteit en bevoegdheid van partijen vooraf wordt vastgesteld en dat de wil van partijen door het zetten van een handtekening op deze manier uitdrukkelijk wordt bevestigd.

Kan een overeenkomst ook uit gedragingen afgeleid worden?

Jazeker, bijvoorbeeld wanneer er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan een overeenkomst, zouden de gedragingen van de wederpartij opgevat kunnen worden als een aanvaarding van het gedane aanbod. Uiteraard zijn hierbij alle omstandigheden van het geval van belang.

Zo oordeelde het Gerechtshof in Arnhem op 30 april 20191 dat een aanneemovereenkomst voor de verbouwing van een villa in Spanje tot stand was gekomen, ondanks het ontbreken van de handtekening. Een sms na een gedane offerte waarin de opdrachtgever aangeeft “we kunnen beginnen”, waarna de aannemer spullen had besteld en metingen had verricht. De verbouwingswerkzaamheden waren echter nog niet aangevangen, omdat er nog formaliteiten, zoals de afwikkeling van een nalatenschap voor de verkrijging van het eigendom van de villa, moesten worden afgehandeld. Het hof vond dat er een overeenkomst tot stand was gekomen, omdat de opdrachtgever hiertoe een gerechtvaardigde vertrouwen bij de aannemer had gewekt. Zij paste de “wilsvertrouwensleer” toe, zoals dat is neergelegd in art. 3:33 en 3:35 Burgerlijk Wetboek.

Heeft u vragen over contracten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

1. ECLI:NL:GHARL:2019:3788

Meer informatie

Met een advies van NewBaze:

  • Weet u meteen welke rechten en verplichtingen er voor u gelden 
  • Kunnen wij vaststellen of er verplichtingen zijn geschonden
  • Leggen wij u helder uit welke stappen u moet nemen om uw risico's te beperken
  • Denken wij pro-actief met u mee
  • Helpen wij u om uw eventuele schade te verhalen
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies