Ga direct naar de inhoud.

Voldoet uw overeenkomst aan de Wet franchise?

Welke verplichtingen brengt de Wet franchise met zich mee?

Per 1 januari 2021 zal de Wet franchise in werking treden. Hierin worden regels gesteld aan franchisenemers en franchisegevers. Wat houden de nieuwe regels in en wat gebeurt er met bestaande overeenkomsten? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij franchising?

Bent u van plan te gaan samenwerken in een franchiserelatie als franchisegever of als franchisenemer? Dan helpt NewBaze u bij het optekenen van duidelijke en voor uw activiteiten of branche beproefde afspraken in een franchiseovereenkomst en -handboek. Of heeft u een meningsverschil over de franchise? Dan adviseren wij u of staan u juridisch op deskundige wijze bij als er een gerechtelijke procedure noodzakelijk is.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Waarom een nieuwe wet?

Tot op heden vloeiden de wettelijke rechten en verplichtingen van de franchisegever en de franchisenemer voort uit (versnipperde) algemene wetten en Europese regelgeving of waren zij gebaseerd op de rechtspraak, die zich in de loop der jaren op dit gebied heeft gevormd.

Omdat franchisenemers in een aantal gevallen de dupe werden van gebrekkige informatie vooraf en onevenwichtige afspraken, is om die reden besloten dat de franchiseovereenkomst in de toekomst in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (bijzondere overeenkomsten) geregeld moest gaan worden. Het wetsvoorstel is van toepassing op alle franchiserelaties en maakt geen onderscheid tussen grote of kleine franchisegevers en -nemers of tussen bepaalde formules (hard en soft franchise) of sectoren.

Informatieplicht vóór het aangaan van de franchise

Voor nieuw te sluiten franchiseovereenkomsten per 1 januari 2021 zal gelden dat de franchisegever ten minste 4 weken voor het sluiten van de overeenkomst de (tekenklare) overeenkomst aan de beoogde franchisenemer moet overhandigen. In die periode van 4 weken mag de franchisegever de franchisenemer niet aanzetten tot het zich op andere wijze zich (financieel) aan de franchise verbinden, bijvoorbeeld door het sluiten van een huurovereenkomst op de gewenste locatie of het aanschaffen van apparatuur. Dit wordt dan ook wel de “stand still” periode genoemd.

Ook moet de franchisegever alle informatie geven, die de franchisenemer nodig heeft om een weloverwogen besluit te kunnen nemen om de franchiserelatie al dan niet aan te gaan. Denk hierbij aan gegevens over de te betalen vergoedingen, de verlangde investeringen, financiële informatie over de beoogde locatie, overlegmogelijkheden en de contactgegevens van de andere franchisenemers. Omdat de franchisegever moet kunnen aantonen dat de benodigde gegevens vooraf zijn verstrekt, is het verstandig om hiervoor een informatiememorandum op te stellen. 

Verplichtingen tijdens de duur van de franchiseovereenkomst

Als de franchiseovereenkomst eenmaal is gesloten, is de franchisegever verplicht om wijzigingen in de formule of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tijdig te melden. Ook moet de franchisegever verlangde investeringen of wijzigingen in financiële verplichtingen ruim van te voren aankondigen, zodat de franchisenemer zich hierop kan voorbereiden. Voor wijzigingen met financiële gevolgen voor de franchisenemer heeft de franchisegever de instemming van de franchisenemer nodig. Partijen kunnen in de franchiseovereenkomst een bepaald drempelbedrag opnemen, waarbij de franchisegever geen toestemming behoeft als het financiële gevolg niet hoger is dan het overeengekomen drempelbedrag.

De franchisegever moet daarnaast jaarlijks achteraf inzicht geven in hoeverre de door de franchisegever betaalde bijdragen de investeringen dekken, die de franchisegever op dat punt heeft gedaan. Tenminste een maal per jaar moet er overleg plaatsvinden tussen de franchisegever en de franchisenemer. Ook moet de franchisegever die (technische en commerciële) bijstand verlenen, die de franchisenemer mag verwachten.

Speciale bepalingen over concurrentieverbod en goodwill

In de franchiseovereenkomst moet een regeling worden opgenomen ten aanzien van de goodwill. Hieruit moet blijken hoe de goodwill wordt vastgesteld, wat daarvan de omvang is en in hoeverre de goodwill toe te rekenen aan de franchisenemer of aan de franchisegever.

Voorts is in de nieuwe Franchisewet bepaald dat een beding dat de concurrentie beperkt na het einde van de franchiserelatie alleen geldig is als deze schriftelijk is overeengekomen, voor maximaal een jaar geldt en beperkt is tot het werkgebied van de voormalig franchisenemer.

Wanneer zijn de nieuwe regels van toepassing?

De Wet franchise treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Overeenkomsten die na de inwerkingtreding worden gesloten, moeten aan deze wet voldoen. Voor de voordien gesloten overeenkomsten geldt dat de bepalingen over goodwill, concurrentie en het instemmingsrecht van de franchisenemer pas op 1 januari 2023 van toepassing worden. Alle overige bepalingen hebben directe werking. 

Heeft u vragen over franchise?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Laat NewBaze uw overeenkomst en handboek checken: 

  • Toets aan actuele wetgeving en onvolledigheden
  • Hulp bij het opstellen van een informatiememorandum 
  • Tips voor betere afstemming op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies