Ga direct naar de inhoud.

Wilt u weten of u nog van uw koop af kunt zien?

Wanneer heeft de koper een onderzoeksplicht?

Bij het sluiten van een koopovereenkomst moet de koper van een pand uiteraard goed onderzoeken, wat hij of zij nu exact koopt. De grootte van het perceel, het bouwjaar en op het pand rustende verplichtingen kunnen onder meer worden gecontroleerd door informatie uit het Kadaster. Een op het perceel rustende bestemming kan onderzocht worden bij de gemeente. Maar hoe zit het met gebreken, die niet uit de registers blijken en ook niet met het blote oog zichtbaar zijn? Kortom, hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de koper?

Wanneer moet de koper doorvragen?

De onderzoeksplicht van de koper is geen vastomlijnd begrip. De vraag of de koper voldoende onderzoek heeft verricht, is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Betreft de koop een oud pand, dan zal van de koper verwacht mogen worden dat hij vragen stelt over de bouwkundige staat van het pand.

Wanneer er relevante aanwijzingen zijn voor bepaalde gebreken, dan zou zelfs het laten uitvoeren van een bouwkundig onderzoek behoren tot de onderzoeksplicht van de koper.  Bijvoorbeeld wanneer er paalrot in de omgeving voorkomt, is het mogelijk dat de koper het niet uitvoeren van een funderingsonderzoek tegengeworpen krijgt.

Om te kunnen voldoen aan de onderzoeksplicht is het zaak om vooral veel vragen te stellen. Is het pand geschikt voor het doel waarvoor de koper het wil gebruiken? Met welke problemen heeft de verkoper in het verleden te maken gehad? Is er asbest in het pand aanwezig? Zomaar enkele vragen die de koper zou kunnen stellen bij de koop. De verkoper zal deze immers naar waarheid moeten beantwoorden en mag zaken niet bagatelliseren, waardoor er mogelijk een verkeerd beeld ontstaat.

Valkuil van de koper bij het verzaken van de onderzoeksplicht

Als de koper op een gerichte vraag geen duidelijk of bevredigend antwoord krijgt, moet de koper wel doorvragen. Het komt nogal eens voor dat de verkoper met de vraagprijs zakt en de gewenste duidelijkheid hierbij achterwege laat. Gaat u met de verlaagde prijs akkoord, zonder nader acht te slaan op deze onduidelijkheid, dan loopt u het risico dat u hiermee uw rechten verspeelt. Het is dan achteraf lastiger om de aansprakelijkheid van de verkoper aan te tonen.

Stelt de rechter vast dat de koper een onderzoeksplicht had, maar heeft verzuimd hieraan te voldoen, dan kan de koper de schade niet op de verkoper verhalen en evenmin de koopovereenkomst laten ontbinden of vernietigen.

Wanneer geldt de onderzoeksplicht niet of is deze beperkt? 

De onderzoeksplicht van de koper kent zijn begrenzingen. Voor eenvoudig te ontdekken gebreken zal er eerder een onderzoeksplicht gelden dan wanneer er sprake is van zogenaamde verborgen gebreken.

Ook wordt de onderzoeksplicht begrensd doordat de koper in beginsel mag afgaan op de door verkoper gedane mededelingen. Als de verkoper bevestigt, dat er zich geen asbest in het pand bevindt, hoeft de koper hiernaar geen nader onderzoek te laten verrichten.

Voorts is relevant of de koper een (bouw)deskundige of professionele partij is of niet. Van een vastgoedbedrijf dat als koper optreedt, mag meer onderzoek worden verwacht dan van een particulier. Wordt de koper bijgestaan door een aankoopmakelaar, dan wordt de koper als deskundige beschouwd en geldt er een ruimere onderzoeksplicht.

Wanneer weegt de mededelingsplicht van de verkoper zwaarder? 

Tegenover de onderzoeksplicht van de koper bestaat de mededelingsplicht van de verkoper. De verkoper dient alle gebreken te vermelden en die informatie te verstrekken, die voor de koper relevant zou kunnen zijn.

Over het algemeen genomen wordt aan de mededelingsplicht van de verkoper meer gewicht toegekend dan aan de onderzoeksplicht van de koper. De verkoper, die zijn mededelingsplicht heeft geschonden, door te zwijgen, wanneer hij moeten informeren, kan zich niet verweren tegen zijn of haar aansprakelijkheid door te stellen dat de koper een onderzoek had moeten laten uitvoeren.

Wanneer zowel de koper als de verkoper steken hebben laten vallen bij hun onderzoeks- en mededelingsplicht, is het mogelijk dat de rechter de aansprakelijkheid voor schade over beide partijen verdeelt. 

Heeft u vragen over de onderzoeksplicht?

Wilt u een advies of de koper de onderzoeksplicht heeft geschonden, dan wel of de verkoper zijn of haar mededelingsplicht niet is nagekomen, dan helpen wij u graag. Ook voor het opstellen van uw koopovereenkomst en vragen over (verborgen) gebreken of aansprakelijkheid, kunt u bij ons terecht. Vraag een offerte aan via het onderstaande formulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Met een advies van NewBaze:

  • Weet u meteen welke rechten en verplichtingen er voor u gelden 
  • Kunnen wij vaststellen of er verplichtingen zijn geschonden
  • Leggen wij u helder uit welke stappen u moet nemen om uw risico's te beperken
  • Denken wij pro-actief met u mee
  • Helpen wij u om uw eventuele schade te verhalen
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies