Ga direct naar de inhoud.

Wilt u weten of er sprake is van overmacht?

Wanneer kunt u zich beroepen op overmacht?

Contracten moeten in de regel nagekomen worden. Wordt dat niet gedaan, dan kan er sprake zijn van wanprestatie en moet de schade van de wederpartij vergoed worden. Maar wat geldt er als de partij die de overeenkomst niet nakomt daar helemaal geen schuld aan heeft? Dan kan er sprake zijn van overmacht. In dit artikel leest u hier meer over. Wanneer is er sprake van overmacht en wat zijn de gevolgen?

Wat kan NewBaze voor u betekenen op het gebied van contracten?

Dagelijks spelen contracten een rol bij het ondernemerschap. Of deze nu op papier staan of niet. NewBaze ondersteunt u hierbij. Hierbij gaan wij verder dan het verlenen van juridische bijstand in een procedure tegen de andere contractpartij. Wij zoeken samen met u de juridische risico’s op in het proces van zaken doen in uw bedrijf en geven werkbare oplossingen, volledig afgestemd op uw visie en missie.

Ook leren wij u op welke manier u meer zekerheid kunt krijgen voor de naleving van uw afspraken met de wederpartij. Met onze kennis en ervaring houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van contractenrecht en hoe u deze specifiek voor uw bedrijf kunt toepassen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wat staat er in de wet over overmacht?

In artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat het voor een geslaagd beroep op overmacht nodig is dat het niet kunnen nakomen van de overeenkomst niet te wijten is aan schuld van de debiteur of dat dit voor diens risico behoort te blijven. Hoewel dit niet expliciet in de wettekst is opgenomen, is een beroep op overmacht alleen gerechtvaardigd als de nakoming daadwerkelijk onmogelijk is geworden en de overmachtssituatie ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar was.

Ook al treft degene die zich op overmacht beroept geen schuld, dan kan overmacht geen soelaas bieden als er sprake is van risicoaansprakelijkheid: uit hoofde van een bepaalde hoedanigheid bent u volgens de wet aansprakelijk, of u nu schuld treft of niet. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van hulppersonen of als werkgever bij fouten van uw werknemers, die voor de schade hebben gezorgd. In dat geval komt de tekortkoming voor rekening van degene die de overeenkomst niet nakomt en is er geen sprake van overmacht.

Is overmacht beperken en uitbreiden in contracten mogelijk?

In zakelijke contracten is het toegestaan het overmachtsbegrip (ook wel force majeure genoemd) en de gevolgen daarvan contractueel te beperken of juist uit te breiden. Een beroep op een dergelijk beding is niet mogelijk als de bedingen nietig zijn wegens strijd met de openbare orde (bijv. uitsluiting van aansprakelijkheid bij opzet/grove schuld), de goede zeden of de wet, als er sprake is van misbruik van omstandigheden of als een beroep op het beding in strijd is met de redelijkheid of billijkheid.

Heeft u vragen over overmacht?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Met een advies van NewBaze:

  • Weet u meteen welke rechten en verplichtingen er voor u gelden 
  • Kunnen wij vaststellen of er verplichtingen zijn geschonden
  • Leggen wij u helder uit welke stappen u moet nemen om uw risico's te beperken
  • Denken wij pro-actief met u mee
  • Helpen wij u om uw eventuele schade te verhalen
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies