Ga direct naar de inhoud.

Hoe kunt u rechtsgeldig uw aansprakelijkheid uitsluiten?

In hoeverre kunt u uw aansprakelijkheid uitsluiten?

Op grond van de wet bent u aansprakelijk als u wanprestatie pleegt of als u onrechtmatig hebt gehandeld. Kunt u deze aansprakelijkheid als ondernemer uitsluiten of beperken? Het antwoord op die vraag kan worden gevonden in het overeenkomen van een zogeheten exoneratiebeding. Hoe dit werkt, leest u in dit artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij het uitsluiten van uw aansprakelijkheid?

NewBaze ondersteunt u bij het opstellen van de juiste bepalingen in uw contracten of algemene voorwaarden. Ook adviseren wij u op welke manier u een beroep op uw exoneratiebeding kunt doen en u zich met succes kunt verweren tegen een aansprakelijkheidsstelling. Heeft u een geschil met uw wederpartij over aansprakelijkheid? Dan staan wij u met onze kennis en ervaring graag terzijde binnen of buiten de rechtszaal.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wat is een exoneratiebeding?

Een exoneratiebeding, ook wel een exoneratieclausule genoemd, is een bepaling in een overeenkomst om de aansprakelijkheid voor schade of ander nadeel die de wederpartij door uw handelen lijdt, uit te sluiten of te beperken. Daarmee kunt u voorkomen dat u schadeplichtig bent en schadevergoeding moet betalen. Aangezien het niet efficiënt is om over de uitsluiting van aansprakelijkheid in ieder contract apart te onderhandelen, worden exoneratiebedingen vaak opgenomen in de algemene voorwaarden.

Wanneer is een beroep op een exoneratiebeding geldig?

Om de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken moet allereerst vaststaan, dat de wederpartij de overeenkomst of de algemene voorwaarden, waar het exoneratiebeding onderdeel van uitmaakt, heeft aanvaard. Het is dus niet mogelijk om iemand zonder instemming te binden aan een exoneratieclausule. Een bordje bij de uitgang van een theater dat men niet aansprakelijk is voor diefstal of vermissing uit de garderobe, heeft geen werking. Men moet vóór het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van de exoneratie. Zoals in ons voorbeeld doordat de theaterbezoeker de uitsluiting van de aansprakelijkheid bij aankomst bij de garderobe duidelijk kan lezen en toch besluit zijn jas af te geven.

Inhoudelijk mag het exoneratiebeding verder niet in strijd met de wet (dwingend recht), openbare orde, of goede zeden zijn. Als dat wel het geval is, is het beding nietig. Een exoneratiebeding mag bijvoorbeeld geen opzet of bewuste roekeloosheid uitsluiten. Verder kan door misbruik van omstandigheid of strijd met de redelijkheid en billijkheid een beroep op een exoneratiebeding ongeldig zijn.

Exoneratiebeding in algemene voorwaarden

Als het beding onderdeel uitmaakt van de algemene voorwaarden, heeft een beroep op het beding alleen werking, als de wederpartij voor het sluiten van de overeenkomst kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden en door het instemmen met de overeenkomst ook een akkoord geeft aan de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Bij een exoneratiebeding in algemene voorwaarden is een geslaagd beroep op het exoneratiebeding in een overeenkomst tussen zakelijke partijen voorts afhankelijk van de bepaalde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld:

  • de verhouding tussen partijen en de deskundigheid van partijen (een bedrijf dat veel zakelijke contracten sluit, zal eerder de gevaren van algemene voorwaarden onderkennen dan een de slager op de hoek);
  • de tegenprestatie van de wederpartij (hoe meer er tegenover staat voor degene die het exoneratiebeding inroept, hoe minder snel een exoneratiebeding ongeldig wordt verklaard);
  • de mate waarin degene die het exoneratiebeding inroept is tekortgeschoten in de van hem te verwachten zorg;
  • de mate van beperking van de aansprakelijkheid door het exoneratiebeding (wordt alles uitgesloten of tot het bedrag dat de verzekeraar maximaal dekt).

Dus ook al vormen de algemene voorwaarden onderdeel van de overeenkomst, dan nog kunnen bijzondere omstandigheden ertoe leiden dat een beroep op de (volledige) uitsluiting van aansprakelijkheid onaanvaardbaar is. 

Heeft u vragen over uitsluiting van aansprakelijkheid?

Heeft u interesse in een duidelijke en specifiek op uw onderneming toegesneden exoneratieclausule, wilt u een advies over de rechtsgeldigheid van uw exoneratiebeding of heeft u schade en beroept uw wederpartij zich op uitsluiting van zijn aansprakelijkheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Met een exoneratiebeding van NewBaze:

  • Minder discussie met uw wederpartij
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's 
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies