Ga direct naar de inhoud.

Wilt u weten of een vordering nog geïnd kan worden?

Wanneer verjaren vorderingen?

U wordt door een schuldeiser geconfronteerd met een jarenoude vordering, die u allang was vergeten. Of u komt zelf tot ontdekking dat u nog een prestatie tegoed heeft van een wederpartij, waar u al lange tijd niet meer achteraan gegaan bent. Dan vraagt u zich wellicht af of de vordering nog opgeëist kan worden. Hoe werkt verjaring precies en wat kunt u ertegen doen? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen op het gebied van vorderingen?

Indien u wilt weten of u uw oude vordering nog kunt incasseren of wat u kunt doen, als u zelf met een oude schuld wordt geconfronteerd, geven wij u snel en deskundig antwoord. Ook ondersteunen wij bedrijven met het treffen van eenvoudige maatregelen zodat voorkomen wordt dat vorderingen moeten worden afgeschreven. Wilt u uw vordering in rechte incasseren? Dan kunt u rekenen op onze deskundige juridische bijstand. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wat houdt verjaring in?

Wanneer een vordering verjaard is, betekent dit dat de vordering niet meer in rechte kan worden afgedwongen. De achterliggende gedachte dat vorderingen op een bepaald moment verjaren, is gelegen in de rechtszekerheid. Door (te) lang te wachten met het opeisen van een vordering kan van de andere partij niet verwacht worden dat hij of zij nog exact weet wat er is afgesproken of is gebeurd.

Dat een vordering verjaard is, betekent niet dat de vordering niet meer bestaat. Na de verjaring wordt de vordering een zogenaamde natuurlijke verbintenis. De vordering kan dan alleen nog worden nagekomen door een vrijwillige betaling of door verrekening met een schuld aan de schuldenaar.

Wanneer verjaart een vordering?

Voor verschillende soorten vorderingen bestaan er verschillende verjaringstermijnen. Deze termijnen volgen uit de wet.

Verjaringstermijn 2 jaar

Hieronder vallen vorderingen op consumenten waarmee een koopovereenkomst is gesloten of waaraan een lening is verstrekt voor de aanschaf van een consumentenproduct. Na 2 jaar kan de verkoper of kredietverstrekker dan geen betaling meer afdwingen.

Verjaringstermijn 5 jaar

De vordering tot nakoming van een overeenkomst (bijvoorbeeld een koopovereenkomst) verjaart 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Bij de ontvangst van een factuur is de vordering opeisbaar na de uiterste betaaltermijn. Indien betaling in termijnen is afgesproken (bijvoorbeeld bij huur of alimentatie), verjaart de vordering eveneens na vijf jaar. Voor elke betalingstermijn gaat een afzonderlijk verjaringstermijn lopen. Ook de vordering tot levering van een betaald maar nog niet ontvangen product of dienst, verjaart na 5 jaar.

Een vordering tot herstel ontbinding van de overeenkomst indien er sprake is van wanprestatie, verjaart na 5 jaar, nadat de schuldeiser met de tekortkoming bekend is geworden. Ook de vordering tot schadevergoeding verjaart na 5 jaar. De termijn vangt aan op het moment dat de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Verjaringstermijn 20 jaar

De bevoegdheid tot executie van vonnissen verjaart in beginsel pas 20 jaar na datum van uitspraak. Is in een vonnis ook rente toegewezen, dan verjaart de rentevordering wel al na 5 jaar.

Hoe kan voorkomen worden dat een vordering verjaart?

Een schuldenaar moet altijd expliciet een beroep op verjaring doen, om te voorkomen dat een vordering opgeëist kan worden. Loopt er een rechtszaak waarin de vordering onderwerp van geschil is, dan mag de rechter niet ambtshalve bepalen dat de vordering verjaard is. Dat zal de gedaagde dan zelf moeten aanvoeren. Ook als de schuldenaar een zogenaamde “daad van erkenning” verricht, door bijvoorbeeld alsnog een deel te betalen, uitstel van betaling te vragen of een betalingsregeling af te spreken, leidt ertoe dat de schuldenaar geen beroep op verjaring kan doen.

De schuldeiser kan de verjaring “stuiten” door de vordering in rechte op te eisen (bij dagvaarding) of door een brief, waarin de schuldeiser de schuldenaar ondubbelzinnig sommeert tot nakoming van de vordering. Omdat het bewijs van deze stuiting bij de schuldeiser ligt, is het verstandig om bewijs van ontvangst van de betreffende sommatie te kunnen tonen. Na de stuiting gaat de verjaringstermijn weer opnieuw lopen.

Heeft u vragen over verjaring?

In sommige gevallen kan een vordering alleen worden gestuit door daadwerkelijk een rechtszaak aan te spannen. Indien u twijfelt over de verjaring of over de wijze van stuiting is het daarom altijd raadzaam om eerst advies in te winnen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Houd met NewBaze grip op uw vorderingen:

  • Door het opstellen in gebruiken van goede algemene voorwaarden
  • Door het vergroten van uw verhaalsmogelijkheden
  • Met het standaardiseren van uw incassotraject
  • Door het tijdig en op juiste wijze stuiten van uw vorderingen
  • Door het uitwinnen van zekerheden

 

×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies