Ga direct naar de inhoud.

Wilt u een contract met duidelijke voorwaarden?

Hoe past u ontbindende en opschortende voorwaarden toe?

Als u een overeenkomst sluit, is het soms handig vooraf een voorbehoud te maken. Bijvoorbeeld voor een onzekere situatie, die bij het sluiten van de overeenkomst nog niet bekend is. Dan kunt u gebruik maken van een ontbindende voorwaarde of een opschortende voorwaarde in een overeenkomst. In dit artikel bekijken we de verschillen tussen de ontbindende voorwaarde en de opschortende voorwaarde. Ook geven wij aan op welke manier u ze kunt gebruiken om uw rechten bij een onzekere gebeurtenissen te waarborgen.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij het aangaan van contracten?

Wanneer u behoefte heeft aan duidelijke afspraken in een overeenkomst, helpt NewBaze u bij opstellen van een kort en stevig contract. Wij zoeken samen met u de juridische risico’s op in het proces van zaken doen in uw bedrijf. Wij geven werkbare oplossingen, volledig afgestemd op uw visie en missie. Wilt u een vrijblijvende offerte? Neem contact met ons op via 078-200 13 14 of vul onderstaande contactformulier in.

Wat zijn ontbindende en opschortende voorwaarden?

Indien een overeenkomst wordt aangegaan onder een opschortende voorwaarde, komt een overeenkomst pas tot stand, als aan die voorwaarde voldaan is. Bijvoorbeeld bij een financieringsvoorbehoud in een koopcontract is er pas sprake van een afdwingbare overeenkomst op het moment dat de koper voldoende financiering heeft verkregen. Wordt aan de opschortende voorwaarde niet binnen de in die voorwaarde vermelde termijn voldaan, dan komt er geen overeenkomst tot stand.

Bij een ontbindende voorwaarde is er vanaf het moment van sluiten wel sprake van een afdwingbare overeenkomst. Als aan de ontbindende voorwaarde wordt voldaan, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde in een koopovereenkomst is een voorbehoud tot het verkrijgen van een vergunning van een gemeente voor een bepaald gebruik van een bepaald object of voor een bepaalde exploitatie van een bedrijf. De koop wordt dan wel gesloten, maar als de koper niet binnen een bepaalde termijn de vereiste vergunningen krijgt, wordt de koop ontbonden.

Het maakt dus verschil of er sprake is van een ontbindende of opschortende voorwaarde. Bij een opschortende voorwaarde komt er nog geen overeenkomst tot stand, bij een ontbindende voorwaarde wel.

Wat kunt u met het maken van voorbehouden bereiken?

Door het op een zorgvuldige manier formuleren van uw voorbehoud, kunt u bereiken dat bij vervulling van de voorwaarde u nog van een contract (en dus van uw tegenprestatie) af kunt. De keuze voor een ontbindende of opschortende voorwaarde is afhankelijk van hetgeen wat u met het voorbehoud beoogt.

Als u namens uw bedrijf een contract sluit en u wilt meteen uitvoering geven aan de overeenkomst (bijvoorbeeld omdat u een aanbieding heeft gekregen, die alleen vandaag geldt), maar u twijfelt of de directie haar goedkeuring voor de koop zal verlenen, is het verstandig een ontbindende voorwaarde op te nemen. De koop is meteen gesloten. Als de directie geen goedkeuring verleent, moet u de prestaties (bijvoorbeeld levering van het gekochte en de betaling) terugdraaien.

Wilt u niet de rompslomp van het tenietdoen van de geleverde prestaties, dan is het beter te kiezen voor een opschortende voorwaarde. Dan wordt de overeenkomst pas uitgevoerd, nadat aan de opschortende voorwaarde is voldaan. Dit is handiger voor prestaties, die niet zo eenvoudig zijn terug te draaien. Bijvoorbeeld bij de bouw van een pand. Door in het contract op te nemen, dat de verplichting van de aannemer om te bouwen en de verplichting van de opdrachtgever om te betalen, pas ontstaan indien de bouwvergunning is verleend (opschortende voorwaarde), voorkom je dat er onnodige kosten worden gemaakt, als onverwacht een bouwvergunning wordt geweigerd.

Heeft u nog vragen over voorbehouden of contracten?

Als u meer wilt weten over het gebruik van ontbindende of opschortende voorwaarden in overeenkomsten, neem dan contact op met NewBaze op telefoonnummer 078-200 13 14 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij helpen u graag!

Meer informatie

Laat NewBaze uw voorwaarden opstellen: 

  • Minder discussie met uw handelspartner
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's van uw manier van zakendoen
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies