Ga direct naar de inhoud.

Stop meelifters van uw succesvolle domeinnaam

Wat kunt u doen tegen misbruik van uw domeinnaam?

Hebt u een succesvolle internetsite, die veel bekendheid bij het publiek geniet omdat u veel tijd en geld gestopt hebt in de promotie ervan? Dan is niets frustrerender dan dat een concurrent een domeinnaam claimt met uw handelsnaam of een vergelijkbare naam en misbruik maakt van de verwarring van het publiek, dat denkt op uw site aanbeland te zijn. Vraag een offerte aan via het contactformulier onderaan deze pagina en wij helpen u graag met effectieve maatregelen op te treden tegen de concurrenten die onrechtmatig misbruik maken van uw succes.

Registratie van domeinnaam biedt geen beschermde status

Het uitgangspunt bij het registreren van een domeinnaam is: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Bij de registratie wordt slechts gekeken of de domeinnaam nog vrij is. Er wordt geen rekening gehouden met de belangen van merkenrechthebbenden of handelsnaamrechthebbenden. Ook wordt niet gekeken of er verwarring kan ontstaan, omdat twee domeinnamen wel heel erg op elkaar lijken. De belanghebbende dient er zelf voor te zorgen dat de inbreukmaker het gebruik van de domeinnaam staakt.

Registratie domeinnaam in strijd met merkenrecht of te kwader trouw

Heeft iemand uw geregistreerd merk in een domeinnaam verwerkt, dan kunt u vorderen het gebruik van de domeinnaam te staken. De domeinnaam van uw concurrent kan te kwader trouw geregistreerd zijn. Dit kan het geval zijn indien de verweerder de domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd om deze tegen een hoger bedrag aan u door te verkopen.

Ook het registreren van de domeinnaam om u zodoende dwars te zitten, kan duiden op registratie/gebruik te kwader trouw. Daarnaast kan er sprake zijn van te kwader trouw indien uw concurrent commercieel voordeel haalt door het lokken van bezoekers door de verwarring die kan ontstaan met het merk.

Zo moest de bezitter van de domeinnaam werkenbijhvg.nl zijn domeinnaam aan het advocatenkantoor Holland van Gijzen overdragen, toen vast kwam te staan, dat het merk “HVG” aan het advocatenkantoor toebehoorde, “werken bij” alleen een beschrijvende toevoeging is en zodoende de indruk wordt gewekt dat dit de officiële vacaturesite van HVG zou zijn. Bovendien kon er geen ander rechtmatig belang bij het gebruik van deze domeinnaam worden aangetoond.

Is gebruik van een (vergelijkbare) handelsnaam als domeinnaam toegestaan?

In de regel wordt inbreuk op het handelsnaamrecht vastgesteld, als

  • een domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam van een ander;
  • die kan aantonen dat hij zijn handelsnaam eerder gebruikte dan de datum van de domeinnaamregistratie;
  • en hierdoor verwarring onder het publiek van de handelsnaamgerechtigde bestaat.

Of er verwarring onder het publiek te duchten is door het gebruik van de handelsnaam, geldt als een strikte voorwaarde. Zo werd de registratie van de domeinnaam shoetime.nl door een ondernemer in Panningen geoorloofd geacht, ook al was de domeinnaam identiek aan de (eerder gebruikte) handelsnaam van een ondernemer met een aantal vestigingen in het noorden van Nederland. Hun beider geografische afzetmarkten lagen ver uiteen en bovendien was het ene bedrijf een schoenenwinkel en de ander een schoenherstelbedrijf, zodat er geen verwarring onder het publiek hoefde te worden verwacht.

En als de domeinnaam alleen wordt gebruikt om door te linken naar een andere website?

Op 3 juni 2015 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich gebogen over het gebruik van een handelsnaam van een ander in een domeinnaam. Gevelbeheer vorderde de staking van het gebruik door concurrent Kozijn Beheer in de door Kozijn Beheer geregistreerde domeinnaam gevelbeheer.nl. Kozijn Beheer gebruikte de website slechts om door te linken naar haar eigen website, kozijnbeheer.nl. Op de website van kozijnbeheer kwam de handelsnaam gevelbeheer.nl niet voor.

Ook op andere wijze trad Kozijn Beheer niet met de naam Gevelbeheer naar buiten. Nu de term gevelbeheer een algemene omschrijving is van de werkzaamheden van Kozijn Beheer, had Kozijn Beheer bovendien een rechtens te respecteren belang bij de term gevelbeheer in haar domeinnaam. Het Gerechtshof oordeelde dat onder deze omstandigheden er geen sprake is van handelsnaammisbruik.

Neem contact op bij conflicten over uw domeinnaam

Hebt u vragen over een mogelijke inbreuk op uw handelsnaam door het gebruik hiervan in een domeinnaam? Of wilt u weten wat uw juridische positie is om een concurrent aan te pakken, die profiteert van uw succesvolle domeinnaam? Schroom dan niet een offerte op te vragen via onderstaand contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij misbruik van uw domeinnaam:

  • U weet meteen wat uw rechtspositie is
  • Onze oplossingen zijn praktisch en doeltreffend
  • Wij maken heldere afspraken met u over de kosten
  • Altijd persoonlijk contact en korte lijnen
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies