Ga direct naar de inhoud.

Loop geen risico’s met uw merk of handelsnaam

Wanneer is er sprake van verwarringsgevaar?

Zowel in het merkenrecht als in het handelsnaamrecht geldt dat een ander geen merkteken mag voeren of een handelsnaam mag gebruiken op een zodanige manier, dat hierdoor verwarring ontstaat bij het publiek. Maar welke criteria gelden er om verwarringsgevaar aan te kunnen tonen? En welke rechtsmiddelen heeft de merk- of handelsnaamrechthebbende om op te treden tegen de meelifters van hun succes? In het onderstaande artikel zetten wij dit helder voor u uiteen.

Wanneer is er sprake van verwarring bij geregistreerde merken?

Op grond van artikel 2.20 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) heeft een merkhouder een uitsluitend recht om iedereen die zonder zijn toestemming een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt, dat gebruik te verbieden. Het betreffende artikel noemt hiervoor 4 gronden. De tweede grond geeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken te verbieden,  wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Als het gebruik van een teken verwarring veroorzaakt bij het publiek, kan er sprake zijn van directe verwarring of van indirect verwarring.  Bij directe verwarring zijn het merk en het teken dusdanig overeenstemmend, dat het publiek de waren of diensten waarop het teken is aangebracht verwart met de waren of diensten van de merkhouder. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als men denkt een margarinekuipje van een bekend A-merk te kopen, maar per ongeluk thuiskomt met een kuipje van het huismerk van de supermarkt, omdat de vorm en de kleurstelling daarvan erg op elkaar lijken.

Van indirecte verwarring is sprake, als door het teken de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen het teken en het merk. Zo werd het gebruik van het teken ARUBIANAS op vordering van de houder van het merk HAVAIANAS verboden vanwege het feit dat zij een zeer  vergelijkbare uitstraling hadden. Mogelijk dacht het publiek hierdoor dat ARUBIANAS de lokale variant zou zijn van het merk HAVAINAS.

Welke omstandigheden zijn relevant voor verwarring bij merken?

Of het gebruik van een teken verwarrend is voor het publiek, is afhankelijk van: 

 • De mate van overeenstemming van het teken en het merk, welke overeenstemming visueel, auditief (klankbeeld) of begripsmatig kan zijn
 • De indruk van de gemiddelde consument
 • De mate van onderscheidend vermogen van het merk

Hoe meer gelijkenis er is tussen het teken en het merk en hoe meer het soort waren en diensten met elkaar overeenstemmen, des te eerder er verwarring wordt aangenomen. Het gaat dan om de totaalindruk die de merken genereren, waarbij de onderscheidende en dominante kenmerken van de merken met name in aanmerking worden genomen.

Welke rechtsmiddelen heeft de merkhouder?

Een merkhouder kan, wanneer er inbreuk op zijn merkrecht wordt gemaakt door een ander:

 • een verbod eisen tot het gebruik van het teken (art. 2.20 BVIE)
 • een schadevergoeding, afdracht van winst (ook namens eventuele licentiehouders), rekening en verantwoording, alsmede een redelijke vergoeding ten aanzien van bepaalde merkregistratiehandelingen vorderen (art. 2.21 BVIE)
 • vorderen, dat de inbreukmaker de roerende zaken vernietigt, waarmee inbreuk wordt gepleegd, dan wel vertelt, waar hij de hij de roerende zaken vandaan heeft waarmee hij de inbreuk gepleegd heeft (art. 2.22 BVIE)

Wanneer is er sprake van verwarring bij handelsnamen?

Op grond van het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, al door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, één en ander voor zover dit tot gevolg heeft dat er bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.

Welke omstandigheden zijn relevant voor verwarringsgevaar bij handelsnamen?

Indien verschillende ondernemingen zich op dezelfde markt richten en zij bovendien soortgelijke producten of diensten aanbieden, is dit relevant voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. Alleen als de handelsnaam feitelijk een beschrijving vormt  van het bedrijf of de aangeboden producten of diensten, kan het zijn, dat – ondanks eerdere handelsnaamrechten – niet kan worden opgetreden tegen een concurrent met een vergelijkbare handelsnaam. 

Ook de plaats van vestiging en de relevante geografische markt van de handelsnaamgerechtigde is relevant voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. Een plaatselijke bakker met de handelsnaam Bakkerij Visser uit Den Helder zal niet snel verwarring opleveren met een bakker uit Almelo met dezelfde handelsnaam.

Welke rechtsmiddelen heeft de handelsnaamgerechtigde?

Wanneer er inbreuk wordt gepleegd op zijn of haar eerdere handelsnaam, kan de  handelsnaamgerechtigde:

 • vorderen dat de inbreukmaker zijn of haar handelsnaam wijzigt (art. 6 Hnw)
 • een schadevergoeding eisen en daarbij vorderen, dat passende maatregelen worden getroffen tot verspreiding van informatie over de uitspraak (art. 6c Hnw)

Wat kan NewBaze voor u betekenen?

NewBaze helpt u graag uw onderscheidende merk- of handelsnaam te beschermen. Zowel binnen als buiten de rechtszaal halen wij alles uit de kast om uw marktbelangen veilig te stellen. Heeft u vragen over het merkenrecht of wilt u meer weten over de bescherming van uw handelsnaam? Noteer uw gegevens en uw vragen in onderstaand contactformulier en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij inbreuk op uw merk of handelsnaam: 

 • U weet meteen wat uw rechtspositie is
 • Op heldere wijze leggen wij al uw mogelijkheden voor
 • Onze oplossingen zijn praktisch en doeltreffend
 • Wij maken heldere afspraken met u over de kosten
 • Altijd persoonlijk contact en korte lijnen
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies