Ga direct naar de inhoud.

Wilt u advies over rechten op foto's?

Wat houdt het auteursrecht op een foto in?

Als een foto een eigen, oorsponkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, heeft de fotograaf auteursrecht. Dit worden ook wel copyright genoemd. Wat houdt de bescherming via het auteursrecht op foto’s in? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen op het gebied van auteursrechten?

Bent u fotograaf, dan helpt NewBaze u graag met het beantwoorden van uw vragen over uw rechten en uw kansen bij een eventuele inbreuk op uw rechten. Of heeft u juridische ondersteuning nodig voor of tegen een auteursrechtelijke claim? De specialisten van NewBaze kunnen uitstekend beoordelen of een foto onder een auteursrechtelijke beperking valt en op welke wijze u het beste u uw rechten en verweren kunt uitoefenen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Welke rechten heeft de fotograaf?

Een fotograaf met een auteursrecht op een foto heeft het recht de foto openbaar te maken en deze te verveelvoudigen (art. 1 Auteurswet). Ook bezit de fotograaf de persoonlijkheidsrechten op de foto (art. 25 Auteurswet). Dit houdt in dat de naam van de fotograaf bij publicatie vermeld dient te worden en dat hij zich kan verzetten tegen wijziging van de foto.

Een fotograaf kan zijn recht op gebruik en openbaarmaking overdragen. De fotograaf kan er voor kiezen het auteursrecht volledig over dragen of toestemming te verlenen tegen bepaalde (financiële) voorwaarden. In het laatste geval kan er een licentie worden overeengekomen. Fotografeert de maker een persoon, dan dient hij rekening te houden met het portretrecht van de geportretteerde.

Het auteursrecht blijft zeer lang, maar niet oneindig op de foto rusten. Het recht vervalt 70 jaar na het overlijden van de maker.

Rust er auteursrecht op iedere foto?

Het antwoord op deze vraag luidt: Nee. De fotograaf moet kunnen aantonen dat hij een ‘eigen intellectuele schepping’ heeft voortgebracht. Dit houdt in dat de foto een eigen, oorsponkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit klinkt ingewikkeld, maar een foto is al snel auteursrechtelijk beschermd. Hiervan is sprake als de fotograaf kan aantonen dat hij bepaalde creatieve keuzes heeft gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld de positionering, lichtval, pose, camera-instelling en toepassing van technieken of software.

Mag een foto op internet vrij gebruikt worden?

Alleen als de fotograaf toestemming geeft, mag een foto worden gebruikt. Maar hoe verkrijg je deze toestemming als de maker van de foto niet op het internet is vermeld? Voor het gebruik van foto’s op internet waarvan de maker onvindbaar is, bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden een vrijwaringscontract te verkrijgen bij de Stichting FotoAnoniem (SFA). De stichting zal trachten de auteursrechthebbende te achterhalen. Wanneer deze niet te traceren blijkt, kan een bedrag aan de SFA worden betaald. Mocht de auteursrechthebbende zich toch aandienen, dan betaalt SFA alsnog het bedrag aan de fotograaf.

Wat zijn de gevolgen als u toch publiceert?

Als u zonder toestemming van de fotograaf, licentie of vrijwaring van de SFA een auteursrechtelijk beschermde foto publiceert, loopt u het risico dat u de rechthebbende u verbiedt de foto nog langer openbaar te maken of te verveelvoudigen. Ook bestaat er recht op schadevergoeding van de rechthebbende, of u nu direct de foto verwijderd heeft of niet. Ook al was u niet op de hoogte van het auteursrecht en heeft u de foto na publicatie meteen weer verwijderd, dan nog kunt u een schadevergoeding aan de rechthebbende verschuldigd zijn.
De hoogte van de schadevergoeding is veelal gerelateerd aan de vergoeding die doorgaans verschuldigd is voor publicatie. Maar ook bijkomende kosten, zoals schade wegens het niet vermelden van de naam van de fotograaf, wettelijke rente en kosten voor juridische bijstand kunnen als schade worden gevorderd.

Heeft u vragen over auteursrecht?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Laat NewBaze uw licentie-overeenkomst opstellen: 

  • Minder discussie met uw contractspartner
  • Volledig toegesneden op uw activiteiten
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's van auteursrechten
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies