Ga direct naar de inhoud.

Voorkom dat uw bedrijfsinformatie op straat ligt!

Bescherm uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie

Elk bedrijf heeft vertrouwelijke gegevens. Deze gegevens moeten toegankelijk zijn voor het personeel, maar uiteraard niet voor de concurrent. Als werkgever denkt u wellicht dat u de beveiliging goed hebt geregeld door in de arbeidsovereenkomst met uw personeel een geheimhoudingsbeding met boeteclausule op te nemen. Maar in sommige gevallen biedt dat geen soelaas. Vraag een offerte aan voor onze praktische oplossingen om voorkomen dat uw gegevens op straat komen te liggen.

Geheimhoudingsbeding alleen vaak niet voldoende

De kantonrechter in Arnhem kreeg in 20151 een zaak voorgelegd, waarin een werknemer een lijst met klantgegevens naar zijn privé e-mailadres had gemaild. Kort daarna zegde hij zijn arbeidsovereenkomst op om voor een concurrent te werken. De werkgever spande een procedure aan om de onrechtmatigheid van de actie van de werknemer vast te stellen.

De werkgever trok aan het kortste eind: het verzenden van bedrijfsinformatie naar een privé adres houdt nog niet in, dat de werknemer zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. De werknemer had immers volgehouden dat hij deze informatie alleen heeft gebruikt om thuis te kunnen werken. De werkgever kon niet bewijzen dat de werknemer de gegevens had doorgespeeld aan de concurrent…

Leg beperkingen in gebruik gevoelige informatie goed vast

Dezelfde rechter gaf in zijn uitspraak nog wel een tip aan de werkgever. “Het is aan de werkgever om in het kader van de dienstbetrekking regels hieromtrent te stellen en toe te zien op de naleving hiervan”, overwoog hij. Oftewel, als een personeelshandboek of gedragscode was opgesteld, waarin het expliciet was verboden om bedrijfsgegevens naar een privé-emailadres te sturen, dan had de rechter de werkgever wel gelijk kunnen geven.

Om grip te houden op de data die in een bedrijf worden gebruikt en verzameld, is het verstandig om beperkingen te stellen aan het gebruik hiervan buiten het bedrijfsnetwerk. Als de werknemer wel thuis mag werken, maar vanuit huis kan inloggen op de server, waarop de bedrijfsgevoelige informatie staat, is het dus niet nodig om gegevens te mailen.

Controleer de naleving van het gebruik

Naast het schriftelijk vastleggen en bekend maken van de regels over de omgang met gevoelige informatie, moet u consequent zijn in het naleving ervan. Laat u te veel uitzonderingen toe, dan loopt u kans dat u geen beroep meer kunt doen op deze regels. U heeft uw rechten dan “verwerkt”.  Deze situatie is vergelijkbaar met de omstandigheid, dat als u ooit in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen, dat u 70% bij ziekte doorbetaalt, maar vervolgens jarenlang het salaris bij ziekte 100% vergoedt, dat u later niet zonder meer kunt besluiten het percentage loon bij ziekte weer terug te brengen naar 70%. Alleen bij het consequent toezien op de naleving van de regels kunt u hierop aanspraak maken, als het ooit tot een geschil op dit gebied komt.  

Wilt u praktische maatregelen tegen het lekken van bedrijfsgevoelige informatie?

Afhankelijk van de werkwijze binnen uw bedrijf zijn vele beperkingen ten aanzien van de omgang met bedrijfsgevoelige informatie mogelijk. Wij adviseren u over maatregelen, die praktisch uitvoerbaar zijn, doel treffen op het moment dat optreden noodzakelijk is én preventief werken, zodat u minder tijd hoeft te besteden aan het verzamelen van bewijs van de aansprakelijkheid van uw (ex-) werknemer. Vraag een offerte aan voor een advies op maat.

1. Rechtbank Gelderland 3-6-2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:5299

Meer informatie

Laat NewBaze uw vertrouwelijke informatie beschermen:

  • Door het vastleggen van die zaken, die specifiek in uw organisatie van belang zijn
  • Door duidelijkheid te bieden wat wel en niet mag
  • Door uw sanctiemogelijkheden uit te breiden
  • Door het aanreiken van tools voor preventie en controle op de naleving
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies