Ga direct naar de inhoud.

Welke voorwaarden gelden voor cameratoezicht?

Cameratoezicht op de werkplek

Het gebruik van camera’s kan een effectief middel zijn om de bedrijfseigendommen te bewaken en de veiligheid van uw personeel te waarborgen. Tegelijkertijd kunnen beveiligingscamera’s inbreuk maken op de privacy van de personen, die worden gefilmd. Camera’s op de werkvloer zijn dan ook alleen toegestaan, als het gebruik daarvan aan bepaalde voorwaarden voldoet. In dit artikel leest u welke regels er gelden voor het inzetten van camera’s op de werkplek.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij cameratoezicht?

Overweegt u de inzet van camera’s op de werkplek? Dan adviseert NewBaze u of u hiermee aan de wettelijke regels voldoet. Of heeft u behoefte aan documenten, die een degelijke en wettelijke basis bieden voor het rechtmatig gebruik van camera’s? Dan kunt u hiervoor bij onze specialisten terecht. Ook bij geschillen over privacy behartigen de advocaten van NewBaze uw belangen op snelle en vakkundige wijze. Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Welk belang heeft u bij cameratoezicht?

Voor het inzetten van camera’s op de werkvloer dient u als werkgever een gerechtvaardigd belang te hebben. Dit belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het waarborgen van de veiligheid van uw personeel, het beschermen van uw bedrijfseigendommen, het controleren van de toegang door onbevoegden, de controle op het productieproces of het voorkomen van ernstige incidenten.

Als u een specifiek doel heeft geformuleerd voor de inzet van camera’s, dan mag u de beelden niet zonder meer gebruiken voor andere doeleinden. Heeft u bijvoorbeeld cameratoezicht ingevoerd om de toegang van onbevoegden in het magazijn te controleren? Dan kunt u de camerabeelden niet gebruiken om de arbeidsproductiviteit van de magazijnmedewerkers te meten.

Ook al heeft u een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van camera’s op de werkvloer, dan dient er vervolgens altijd een belangenafweging ten aanzien van de privacy van uw medewerkers plaats te vinden.

Wat moet u doen om de privacy te waarborgen?

Om gebruik te kunnen maken van cameratoezicht bent u als werkgever op grond van de wet aan een aantal waarborgen gebonden. Zo dient het gebruik van camera’s proportioneel en subsidiair te zijn en moet de inzet van camera’s kenbaar zijn voor de werknemer.

De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemers moet zo klein mogelijk zijn. Voor een goede toegangscontrole zal een camera, gericht op de toegangsdeur, voldoende zijn. Een camera, die de hele bedrijfshal registreert, is in dat kader niet proportioneel.

Als een beveiligingskwestie ook met andere maatregelen dan cameratoezicht kan worden opgelost, is er een verplichting om voorrang te geven aan de maatregel die het minste inbreuk maakt op de privacy van uw medewerkers. Diefstal en fraude kunnen wellicht ook voorkomen worden door het invoeren van een goed kassasysteem, zodat het plaatsen van camera’s niet altijd nodig is.

Voor een gerechtvaardigd gebruik van camera’s is ook vereist dat werknemers hiervan op de hoogte zijn of hiermee terdege rekening hadden kunnen houden. De werkgever kan deze controlemaatregelen vooraf in de arbeidsovereenkomst of personeelsreglement kenbaar maken, of kan zij borden plaatsen, waarop personeel en bezoekers gewezen worden op het aanwezige cameratoezicht. 

Heeft uw organisatie een Ondernemingsraad (OR), dan dient u voor het invoeren van het cameratoezicht eerst instemming van de OR te verkrijgen.

Hoe lang mogen de beelden bewaard blijven?

Camerabeelden mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Bewaart u de beelden niet langer dan 4 weken, dan voldoet u hiermee aan de algemene richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens. Is er een incident vastgelegd, zoals een misdrijf, dan mag de werkgever de betreffende beelden bewaren tot deze kwestie is afgehandeld.

Wanneer is de inzet van een verborgen camera mogelijk?

Alleen als de werkgever niet met andere middelen of inspanningen een gerechtvaardigd doel kan bereiken (bijvoorbeeld voor het bewijzen van een ernstig vermoeden van diefstal of fraude), dan zou de inzet van heimelijk cameratoezicht mogelijk kunnen zijn. Is er een  ondernemingsraad, vraag deze dan altijd om toestemming en houdt de proportionaliteit altijd in het achterhoofd.

Heeft u nog vragen over cameratoezicht?

Wilt u meer weten over de inzet van camera’s op de werkplek of andere privacyvraagstukken? Of wilt u onze gratis checklist cameratoezicht ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Met een advies van NewBaze over cameratoezicht:

  • Weet u welke afwegingen u dient te maken
  • Voldoet u aan de wet
  • Krijgt u duidelijke uitleg
  • Krijgt u praktische oplossingen, die ook op de langere termijn werken
  • Worden vooraf heldere afspraken met u gemaakt over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies