Ga direct naar de inhoud.

Welke gegevens mag u van uw werknemer verwerken?

Privacy op de werkvloer

Privacy op de werkvloer is een actueel onderwerp. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van werkgevers verwacht dat zij de persoonlijke levenssfeer van hun werknemers zo veel mogelijk eerbiedigen en hiervoor voldoende waarborgen scheppen. Een beroep op het recht op privacy door de werknemer betekent echter niet dat het belang van de werkgever altijd moet wijken. In dit artikel kunt u lezen onder welke omstandigheden een inbreuk op de privacy gerechtvaardigd kan zijn.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij privacyvraagstukken?

Door u te voorzien van relevante informatie met up to date artikelen in onze kennisbank en het verstrekken van gratis checklists, is NewBaze uw juridische partner als u advies nodig heeft over het invoeren of wijzigen van voorschriften op de werkplek. Bij geschillen over privacy behartigen wij uw belangen op snelle en vakkundige wijze. Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Wanneer is inbreuk op de privacy toegestaan?

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat het recht op privacy van de werknemer moet wijken voor het belang van de werkgever. De werkgever moet in dat geval kunnen aantonen dat de maatregel, waarbij inbreuk wordt gemaakt op de privacy:

1. noodzakelijk om een gerechtvaardigd doel te bereiken;
2. proportioneel is;
3. subsidiair is.

Wanneer bestaat er een gerechtvaardigd belang?

Een inbreuk zou gerechtvaardigd kunnen zijn als alleen op die manier een vermoeden van het plegen van een strafbaar feit door de werknemer kan worden bewezen. Bijvoorbeeld door het controleren van de e-mail, als er vermoed wordt sprake te zijn van fraude, afpersing of discriminatie.Ook kan het gerechtvaardigd zijn om telefoongesprekken met klanten op te nemen voor trainingsdoeleinden. 

Een maatregel wordt proportioneel geacht, als de mate van inbreuk in verhouding staat tot het beoogde doel van de werkgever. Een verplichting tot het ondergaan van een medische keuring zal niet snel als proportioneel worden beschouwd als er geen specifieke medische eisen worden gesteld aan de functie van de werknemer, maar het belang van de werkgever uitsluitend is gericht op het werken met gezonde werknemers.

Indien het beoogde doel van de werkgever ook bereikt kan worden met andere maatregelen, die minder impact hebben op de privacy van de werknemer, is de inbreuk evenmin gerechtvaardigd. De werkgever moet altijd kiezen voor de minst ingrijpende maatregel.

Hoe voldoet u aan het kenbaarheidsvereiste?

Uitgangspunt is dat een werknemer er vanuit mag gaan dat zijn of haar privacy onder werktijd wordt gerespecteerd. Het kenbaarheidsvereiste houdt in dat de werknemer op de hoogte was of had kunnen zijn van een mogelijke inbreuk hierop. Als een werkgever een strak beleid voert dat werknemers geen producten van de werkgever naar huis mogen nemen zonder een geldig aankoopbewijs en de werkgever hier op wil toezien door het steekproefsgewijs controleren van tassen, zal zij deze controlemaatregelen vooraf in de arbeidsovereenkomst of personeelsreglement kenbaar moeten maken.

Privé of werk: waar ligt de grens?

Voor het uitvoeren van het werk door de werknemer kan een werkgever instructies geven. Dit instructierecht van de werkgever reikt ook tot het kunnen controleren en beheersen van de werkzaamheden. Daarentegen hoeft een werknemer doorgaans geen verantwoording af te leggen over het gedrag in zijn of haar vrije tijd. Maar wanneer is er sprake van werk en wat zijn privéactiviteiten? De scheidslijn is soms moeilijk te trekken, bijvoorbeeld als er regelmatig thuis wordt gewerkt, op social media over het werk wordt bericht of als er een liefdesrelatie is ontstaan tussen twee collega’s.

De vraag of de werkgever in het kader van volledige of gedeeltelijke privésituaties regels kan stellen, is afhankelijk van de vraag of de veiligheid van derden (klanten en collega’s) in het geding is of dat het gedrag direct van invloed is op de arbeidsprestatie of op het imago van de werkgever. Voorschriften aan de werknemer over privégedrag zijn dus niet per definitie ongeldig. Net als bij voorschriften op de werkvloer dient u als werkgever aan te kunnen tonen dat de maatregelen tegen ongewenst privégedrag een gerechtvaardigd doel dienen en voorts proportioneel en subsidiair zijn.

Welke rol beeft de ondernemingsraad bij privacy?

Ondernemingsraden spelen een belangrijke rol bij de manier waarop de privacy van werknemers in de organisatie is gewaarborgd. In artikel 27 lid 1 sub k in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat de bestuurder een regeling over het verwerken van en de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen ter instemming aan de ondernemingsraad moet voorleggen.

Daarnaast heeft de OR een instemmingsrecht bij het invoeren, wijzigen of afschaffen van een voorziening die gericht is of geschikt te maken is voor waarneming of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen.

Heeft u nog vragen over privacy op het werk?

Wilt u meer weten over de reikwijdte van werkvoorschriften en de begrenzing daarvan in verband met de privacy van uw werknemers? Of wilt u onze gratis checklist persoonsgegevens ontvangen? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier of ons bellen op telefoonnummer 078-200 13 14  

Meer informatie

Met een advies van NewBaze over privacy:

  • Weet u welke afwegingen u dient te maken
  • Staan uw bedrijfsbelangen centraal
  • Krijgt u duidelijke uitleg
  • Krijgt u praktische oplossingen, die ook op de langere termijn werken
  • Worden vooraf heldere afspraken met u gemaakt over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies