Ga direct naar de inhoud.

Wilt u advies over waarborg of bankgarantie?

Waarborgsom of bankgarantie: wat zijn de verschillen?

Een verhuurder heeft belang bij zekerheid voor het geval er schade wordt aangericht of wanneer de huurprijs niet wordt betaald. Vaak zal de verhuurder dan ook bij een waarborgsom of bankgarantie van de huurder verlangen. Wat zijn de verschillen tussen de waarborgsom en de bankgarantie en wat mag een verhuurder er wel en niet mee doen? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij huur en verhuur?

NewBaze heeft de kennis en ervaring om in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk juridische obstakels weg te halen. Wij beoordelen uw huurcontracten en algemene voorwaarden of stellen deze op maat voor u op. Bij conflicten zoeken wij samen met u naar oplossingen die gericht zijn op rendement op de lange termijn.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wat is het verschil tussen de waarborgsom of de bankgarantie?

De waarborgsom is de meest voorkomende zekerheidsstelling in huursituaties. Bij een waarborgsom betaalt de huurder een bedrag aan de verhuurder. De verhuurder reserveert dit bedrag voor het geval de huurder aan hem of haar een bedrag verschuldigd is, bijvoorbeeld als de de huur niet op tijd is betaald.

Bij een bankgarantie garandeert een bank aan de verhuurder een bedrag uit te betalen, als de verhuurder de bankgarantie inroept. De bank blokkeert als het ware het bedrag van de bankgarantie op de bankrekening van de huurder voor de duur dat de bankgarantie is afgegeven. Bankgaranties kosten geld: de bank berekent behandelkosten, maar brengt ook jaarlijkse, halfjaarlijkse of kwartaalprovisies in rekening zolang de bankgarantie voortduurt. De provisies zijn afhankelijk van het bedrag, waarvoor de bankgarantie is afgegeven.

Wat zijn de voor- en nadelen van de waarborgsom en de bankgarantie?

Bij een bankgarantie blijft het geld op de rekening van de huurder. Bij een waarborgsom staat het geld op de rekening bij de verhuurder. Voor de verhuurder heeft een waarborgsom als duidelijk voordeel dat hij of zij het geld al binnen heeft en geen actie hoeft te ondernemen om aanspraak te maken op een bedrag. De verhuurder ontvangt ook rente over de waarborgsom, tenzij partijen daar andere afspraken over gemaakt hebben.

Als de verhuurder in de bankgarantie heeft opgenomen, dat deze mede strekt voor leegstandschade, zal de bank bij een faillissement van de huurder de verhuurder moeten betalen. Vaak sluiten banken deze schade echter uit in hun bankgarantie, omdat de bank bij uitbetaling op grond van de bankgarantie deze leegstandschade zelf niet kan verhalen op het banksaldo, wat in de failliete boedel valt. 

Anders dan bij de bankgarantie gaat het bedrag aan waarborgsom onderdeel uitmaken van het vermogen van de verhuurder. Het kan voorkomen dat de verhuurder de waarborgsom gebruikt voor andere doelen dan waarvoor deze bedoeld is en vervolgens geen verhaal biedt of failliet gaat. 

Bij een waarborgsom doe je er als huurder verstandig aan de waarborg via de bank over te maken of als dit contact gebeurt, een kwitantie te vragen, zodat je bewijs van betaling van de waarborgsom hebt.

Wanneer kan een waarborgsom of bankgarantie ingeroepen worden?

De vraag wanneer de verhuurder de borg mag verrekenen of de bankgarantie mag “trekken” is uiteraard afhankelijk van hetgeen partijen daarover afgesproken hebben. Hebben zij een overeenkomst op basis van het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) gesloten, dan dient de overeengekomen zekerheid als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichting uit de huurovereenkomst. En dat kan dan iedere verplichting zijn, die in de huurovereenkomst is opgenomen, zoals het maandelijks betalen van de huurprijs of het vergoeden van schade, als het gehuurde na het einde van de huur niet deugdelijk is opgeleverd.

Een verhuurder mag de waarborgsom of bankgarantie niet aanspreken, als de vordering nog niet opeisbaar is. Bijvoorbeeld als de huurder heeft aangeboden de schade te herstellen, maar hij of zij hiertoe nog niet de kans heeft gekregen. Zijn er aan het einde van de huur geen openstaande verplichtingen, dan dient de verhuurder de waarborgsom terug te storten of de originele bankgarantie terug te sturen. 

Heeft u vragen over waarborgsommen of bankgaranties?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Laat NewBaze uw huurovereenkomst opstellen: 

  • Minder discussie met uw huurder/verhuurder 
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's van het pand of de omgeving
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies