Ga direct naar de inhoud.

Hoe verweert u zich tegen de curator?

Kan de curator van uw failliete huurder bij u claimen?

Als uw huurder failliet gaat, is het de vraag of al uw schade wordt gedekt. Maar het kan nog erger: Wat als de curator meent een vordering op u als verhuurder te hebben wegens ongerechtvaardigde verrijking? Er is sprake van ongerechtvaardigde verrijking als iemand wordt verrijkt ten koste van een ander en hiervoor geen grond kan worden gevonden in een overeenkomst of de wet. Vraag een offerte aan door het contactformulier onderaan deze pagina in te vullen voor een helder advies om uzelf stevig te positioneren tegenover de curator.

Waarde vermeerderende veranderingen in het pand

De curator kan menen dat u als verhuurder ongerechtvaardigd bent verrijkt als door de huurder veranderingen aan het gehuurde zijn aangebracht, die een waarde vermeerderend effect voor de verhuurder opleveren. Op grond van de wet (art. 7:216 lid 3 BW) kan de huurder een vergoeding vorderen voor geoorloofde veranderingen, die na het einde van de huurovereenkomst niet ongedaan worden gemaakt, voor zover de verhuurder met deze verandering ongerechtvaardigd is verrijkt. Voorwaarde is aldus dat de aanpassing geoorloofd is, dat wil zeggen dat de verhuurder toestemming moet hebben gegeven.

Of de verhuurder ongerechtvaardigd is verrijkt is of niet, hangt af van of de huurder destijds “verarmd” is door het aanbrengen van de veranderingen, of de verhuurder daadwerkelijk geldelijk voordeel heeft van de verandering en tenslotte of het wel redelijk is dat de verhuurder een schadevergoeding moet betalen.

De wettelijke bepaling is echter voor (230a- en 290-)bedrijfspanden van regelend recht. Dat wil zeggen dat u hiervan in de overeenkomst kunt afwijken. Een dergelijke bepaling kan dan ook tegen de curator worden ingeroepen. Wilt u er als verhuurder van bedrijfspanden aldus zeker van zijn dat de curator niet bij u aanklopt met een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking wegens geoorloofde veranderingen aan het pand, dan doet u er goed aan een dergelijk vorderingsrecht in uw huurvoorwaarden uit te sluiten.

Het uitwinnen zekerheidsrechten

Als de verhuurder of de curator de huur heeft opgezegd op basis van artikel 39 Faillissementswet, kan de curator u aanschrijven wegens ongerechtvaardigde verrijking, indien u uw zekerheidsrechten (bijvoorbeeld de bankgarantie) heeft uitgewonnen en hiermee ook schade wegens gederfde huur heeft verrekend, die op grond van de faillissementswet geen schadevergoeding mogelijk maken. Het is echter niet mogelijk om leegstandschade, ondanks een vergoedingsplicht in de huurovereenkomst, via het trekken van een bankgarantie verhaald te krijgen als de huurovereenkomst op grond van de faillissementswet is geëindigd. 

Creatieve oplossingen om uw schade te beperken

Ondanks het feit dat leegstandschade bij het op grond van de faillissementswet opgezegde huurovereenkomst niet als vordering bij de curator kan worden ingediend, neemt dit niet weg dat er creatieve oplossingen gevonden kunnen worden om uw leegstandschade toch vergoed te krijgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u bedingt dat een aan de huurder gelieerd concern in de plaats treedt, als de huurder faillieert, of dat u met de huurder een hogere huurprijs of fee afspreekt, die pas hoeft te worden terugbetaald op het moment dat de volledige periode wordt gehuurd.

Vraag een offerte aan via onderstaand contactformulier. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden.

Meer informatie

Met een advies van NewBaze:

  • Kunt u meer garanties bedingen voor de huurbetalingen
  • Weet u welke verhaalsmogelijkheden u heeft als uw huurder nog niet failliet is
  • Ontdekt u welke stappen u het beste kunt nemen bij faillissement van uw huurder
  • Bieden wij u goede input voor uw verweer tegen een claim van de curator
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies