Ga direct naar de inhoud.

Hoe zorgt u dat de huur en franchise tegelijk eindigen?

Behoud uw grip op de franchise- en huurovereenkomst

In veel franchiserelaties huurt de franchisenemer een pand van de franchisegever. Voor de verhuurder/franchisegever is het van belang dat de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst op dezelfde datum eindigen. De franchisegever kan het pand immers beter verhuren aan iemand, die ook meteen de franchiseformule afneemt. De verhuur van winkelpanden (de zogenaamde 290-bedrijfsruimte) is gebonden aan dwingendrechtelijke bepalingen. De mogelijkheden voor het beëindigen van de huur zijn hierdoor beperkt. Hoe zorgt u ervoor dat de huur en de franchise zo veel mogelijk samenlopen? Lees hierover verder in het onderstaande artikel.

Hoe koppelt u de huur aan het franchisecontract?

In sommige huurovereenkomsten met franchisegevers is opgenomen dat de huur eindigt als de franchiseovereenkomst eindigt. Deze bepaling is in strijd met de wet. De huurder kan deze bepaling dan ook laten vernietigen door de rechter. Als de huurder zijn verplichtingen nakomt en de huur wil voortzetten, kan de verhuurder de huur van het winkelpand slechts laten eindigen door opzegging, maar dan alleen op de zeer beperkte gronden, die in de wet zijn vermeld. Deze opzeggingsgronden bieden vaak geen soelaas als u uw pand aan een nieuwe franchisenemer wilt verhuren. Hoe zorgt u er dan voor dat de huurovereenkomst eindigt als de franchiserelatie wordt verbroken?

Vraag goedkeuring rechter

De mogelijkheid bestaat om aan de rechter vooraf goedkeuring te vragen voor een van de wet afwijkende bepaling in de huurovereenkomst. De rechter verleent alleen goedkeuring als deze bepaling de positie van de huurder niet wezenlijk aantast, dan wel als de huurder een zodanige maatschappelijke positie heeft, dat hij de wettelijke huurbescherming in redelijkheid niet nodig heeft. Dat laatste geval kan aan de orde zijn als het gaat om een bedrijf dat bedrijfsmatig panden huurt of als het een grote onderneming betreft.

De goedkeuring van de rechter voor het beding dat de huurovereenkomst eindigt, als de franchiseovereenkomst eindigt, zal bij een kleine (niet professionele) huurder niet vaak worden gegeven. Immers, de verhuurder zal hierdoor indirect meer beëindigingsmogelijkheden krijgen, waardoor de positie van de huurder wezenlijk wordt aangetast. Hoe krijg je als verhuurder/franchisegever dan voor elkaar dat je niet met een huurder blijft zitten, die geen franchisenemer meer is?

Andere oplossingen zijn mogelijk

Het is ook mogelijk om in de huurovereenkomst op te nemen, dat het plegen van wanprestatie ten aanzien van de franchiseovereenkomst eveneens een wanprestatie in de huurovereenkomst inhoudt. Het niet betalen van de franchise fee zou dan door het opnemen van een dergelijke bepaling betekenen dat de franchisenemer ook als huurder wanprestatie pleegt. Alsdan kan de huurovereenkomst wel eindigen.

Een andere mogelijkheid is het opnemen in de huurovereenkomst van de bepaling, dat het bedrijfspand alleen gebruikt mag worden voor de exploitatie van een bedrijf conform de franchiseformule. Als de franchiseovereenkomst in dat geval eindigt, kan de huurder niet meer aan de verplichting voldoen om het pand alleen voor dit doel te gebruiken en pleegt hij wanprestatie. De huurovereenkomst kan dan beëindigd worden en voorkomt u dat uw huurder met een concurrerende franchiseformule gaat exploiteren.

Of de huurovereenkomst ook kan worden beëindigd als de huurder zijn verplichtingen op grond van de franchiseovereenkomst wel nakomt, maar de verhuurder zelf een (andere) beëindigingsmogelijkheid wil bedingen, is maar de vraag. Door in ieder geval uitdrukkelijk in beide overeenkomsten op te nemen dat deze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, maakt u het in ieder geval wel duidelijk dat de belangen van de franchisegever zijn gericht op een gecombineerde exploitatie van de franchise en de huur. 

Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen?

Wanneer u als franchisegever en verhuurder de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst gelijktijdig wil laten eindigen, is het belangrijk om duidelijk op te nemen dat deze overeenkomsten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook is het verstandig een beding op te nemen, waarin is bepaald dat wanprestatie in de franchiseovereenkomst ook een wanprestatie in de huurovereenkomst betekent. Bovendien is het raadzaam om in de huurovereenkomst te bepalen dat het pand alleen mag worden geëxploiteerd als een onderneming volgens de franchiseformule van de verhuurder.

Wilt u weten of uw overeenkomsten voldoen aan het voornoemde, of wilt u van ons een huur- of franchiseovereenkomst, waarin uw belangen terdege zijn beschermd, vraag dan een offerte voor een effectieve koppeling tussen uw franchise- en huurovereenkomst, door onderstaand contactformulier in te vullen.

Meer informatie

Laat NewBaze uw franchise- en uw huurovereenkomst opstellen: 

  • Minder discussie met uw franchisenemer/huurder 
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's van de branche, het pand en de omgeving
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies