Ga direct naar de inhoud.

Nieuws en achtergronden voor ondernemers
Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Nieuws

Wanneer is het inschakelen van een onderzoeksbureau zinvol?

Werkgevers met een vermoeden van wangedrag van hun werknemer schakelen soms een onderzoeksbureau in. Een gedegen onderzoeksrapport waarin de vermoedens worden bevestigd biedt echter geen garantie dat een gegeven ontslag in rechte in stand blijft. Waar moet je als werkgever rekening mee houden? 

Lees meer: Wanneer is het inschakelen van een onderzoeksbureau zinvol?

Zijn afspraken over terugbetaling van studiekosten nog geldig?

Studiekosten voor een verplichte opleiding mogen sinds 1 augustus 2022 niet meer op de werknemer verhaald worden. In de rechtspraak wordt steeds duidelijker wat er onder een verplichte opleiding valt. 

Lees meer: Zijn afspraken over terugbetaling van studiekosten nog geldig?

EU richtlijn moet helpen om loonverschillen man/vrouw te verkleinen

De EU richtlijn loontransparantie beoogt de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU te dichten. Vanwege het gebrek aan openheid over loonhoogtes blijft deze kloof in stand. Met een pakket maatregelen zullen werkgevers o.a. verplicht worden om looninformatie openbaar te maken. 

Lees meer: EU richtlijn moet helpen om loonverschillen man/vrouw te verkleinen

Regels rondom cameratoezicht

Kort geleden spande Tata Steel een kort geding aan tegen de Omgevingsdienst vanwege het cameratoezicht op de uitstoot van schadelijke stoffen. De bezwaren van Tata Steel werden op 26 april jl. afgewezen. Onder welke voorwaarden is het gebruik van bewakingscamera’s toegestaan? 

Lees meer: Regels rondom cameratoezicht

Hoge Raad doet toch uitspraak over uitzendbeding bij ziekte

Is een bepaling die ervoor zorgt dat de arbeidsrelatie per direct eindigt als de uitzendkracht ziek wordt wel rechtsgeldig? De Hoge Raad oordeelde dat dat alleen het geval is, als de opdrachtgever de uitzendkracht daadwerkelijk niet meer wil inlenen.

Lees meer: Hoge Raad doet toch uitspraak over uitzendbeding bij ziekte

Werkgever aansprakelijk voor coronabesmetting

Op 16 december 2022 heeft de kantonrechter in Amsterdam geoordeeld dat een zorginstelling aansprakelijk is voor de coronabesmetting van een van haar werknemers. Welke omstandigheden leidde in deze zaak tot dit oordeel? 

Lees meer: Werkgever aansprakelijk voor coronabesmetting

Geen arbeid, wel of geen loon?

De wijziging in 2020 van de hoofdregel “geen arbeid, geen loon, tenzij…” naar “geen arbeid, wél loon, tenzij...” heeft inmiddels in de rechtspraak tot meer duidelijkheid geleid. Betekent dit nu in de praktijk dat werkgevers altijd het loon moeten doorbetalen?  

Lees meer: Geen arbeid, wel of geen loon?

Is het wegschrijven van overwerk tegen minuren toegestaan?

De kantonrechter in Arnhem kreeg de vraag voorgelegd of de werkgever bevoegd was om opgebouwde tijd voor tijd uren weg te strepen tegen de uren dat de werknemer minder had gewerkt. Deze “minuren” had de werkgever doorgevoerd omdat er tijdens de coronapandemie minder werk was. 

Lees meer: Is het wegschrijven van overwerk tegen minuren toegestaan?

Red Bull heeft deze keer niet de juiste strategie gekozen

Het ontbindingsverzoek van Red Bull wegens disfunctioneren van een werkneemster werd op 12 augustus jl. afgewezen. Red Bull streeft een ‘empowerment-beleid’ na en kan niet aantonen kritiek te hebben gegeven op het functioneren van de werkneemster. 

Lees meer: Red Bull heeft deze keer niet de juiste strategie gekozen

Zieke werknemer voor of tijdens vakantie

Wat kunt u doen als uw werknemer zich tijdens zijn vakantie ziek meldt? En moet u altijd akkoord gaan met een opnemen van vakantiedagen door uw zieke werknemer? U leest het in onderstaand artikel. 

Lees meer: Zieke werknemer voor of tijdens vakantie

Vrijheid van meningsuiting van werknemers niet onbegrensd

Het gerechtshof in Arnhem oordeelde op 16 mei 2022 dat een werkneemster te ver was gegaan met haar berichten op LinkedIn waar zij fel ageerde tegen de coronamaatregelen. Haar dienstverband was eerder terecht ontbonden. 

Lees meer: Vrijheid van meningsuiting van werknemers niet onbegrensd

Let op de informatieplicht bij vervallen vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen opgebouwd in het jaar 2021 vervallen op 1 juli 2022 als ze niet zijn opgenomen. Wel moet u als werkgever de werknemer op tijd wijzen op het ongebruikte saldo vakantiedagen en de werknemer in staat stellen de dagen alsnog op te nemen. 

Lees meer: Let op de informatieplicht bij vervallen vakantiedagen

Ontkenning echtheid handtekening onder contract

De gebondenheid aan een overeenkomst tot beëindiging van de franchiserelatie met Rituals vormde de inzet van een rechtszaak bij de rechtbank Amsterdam. Wie moet de echtheid van de handtekening bewijzen?

Lees meer: Ontkenning echtheid handtekening onder contract

Advocaten strijden om (de handelsnaam) goud

Het advocatenkantoor Vangoud in Arnhem was onaangenaam verrast toen een kantoor in Gorinchem haar naam omdoopte tot Goud Advocaten. Is er sprake van verwarringsgevaar?

Lees meer: Advocaten strijden om (de handelsnaam) goud

Regeerakkoord: beloofde helderheid voor zelfstandigen?

In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen dat de webmodule voor de beoordeling van arbeidsrelaties verder wordt ontwikkeld. Wat kunnen opdrachtgevers en zzp’ers verwachten? 

Lees meer: Regeerakkoord: beloofde helderheid voor zelfstandigen?

×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies