Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

NOW 2.0 en ontslag. Hoe zit dat?

Gisteren zijn de definitieve voorwaarden voor de NOW 2.0 bekend geworden. Deze wijkt af van de eerdere regeling. In hoofdlijnen komen de wijzigingen op het volgende neer:

  • De tegemoetkoming in de loonkosten geldt vanaf 1 juli (dan wel aansluitend aan de eerdere periode, waarover een tegemoetkoming is ontvangen). De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden;
  • Voor het bepalen van de loonkosten wordt maart 2020 als ijkpunt genomen. De opslag van de loonkosten wordt bepaald op 40% (in plaats van 30% in de vorige regeling);
  • Er mogen over het jaar 2020 geen bonussen of winstuitkeringen verstrekt worden en geen eigen aandelen worden ingekocht;
  • Bij de aanvraag moet men instemmen met de intentie om de werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen;
  • Onder voorwaarden kan voor een individuele werkmaatschappij NOW 2.0 aangevraagd worden, ook als voor het totale concern niet meer dan 20% omzetverlies wordt verwacht.

Wat geldt er bij ontslag en NOW 2.0?

Mocht in de periode dat er een tegemoetkoming op basis van de NOW 2.0 is verkregen, toch ontslag worden aangevraagd voor een aantal medewerkers, dan moet bij ontslag 100% (in plaats van 150%) van de tegemoetkoming voor iedere ontslagen medewerker worden terugbetaald.

Wordt er ontslag aangevraagd voor meer dan 20 personen, dan gelden hiervoor extra procedureregels. Zo is overeenstemming met de vakbonden (of ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging) nodig over de vraag of het ontslag noodzakelijk is en onder welke afvloeiingsvoorwaarden (sociaal plan) dat gaat gebeuren. Wordt er geen overeenstemming bereikt, dan moet de werkgever een mediation traject volgen bij de Stichting van de Arbeid.

Deze verplichting gaat dus veel verder dan de huidige verplichtingen op basis van de Wet Melding Collectief Ontslag. Bedrijven kunnen 5% extra worden gekort op de subsidie als zij geen instemming krijgen en tot ontslag overgaan.

Herstructurering toch nodig, wat zijn de mogelijkheden?

Het niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd of een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden leidt niet tot een verplichte terugbetaling van ontvangen steunmaatregelen. Bedenk dat tijdens de ontslagprocedure het salaris moet worden doorbetaald, er bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd kan zijn en de ontvangen NOW-steun moet worden terugbetaald. Wellicht dat de werknemer kan instemmen met een ontslag als de vergoeding per saldo voor beide partijen financieel aantrekkelijk is.

Ook een vrijwillige aanpassing van de arbeidsovereenkomst (zoals bijvoorbeeld het verminderen van secundaire arbeidsvoorwaarden) heeft geen gevolgen voor de NOW 2.0. Is ondanks de steunmaatregelen toch een reorganisatie met gedwongen ontslagen noodzakelijk, dan kunt u overwegen om de gedwongen ontslagen zodanig te spreiden of uit te stellen, dat u niet aan de voorschriften van de NOW 2.0 hoeft te voldoen.

Wilt u meer weten over reorganisatie en NOW 2.0?

Heeft u vragen over ontslag en de tegemoetkoming in de loonkosten of andere steunmaatregelen? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij een reorganisatie: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Bereiden u voor op een deugdelijk herplaatsingsonderzoek
  • Aandacht voor uw andere bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies