Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Bent u al voorbereid op de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt per 1 januari 2020 wijzigingen met zich mee op het gebied van oproepcontracten, payrolling, het ontstaan van vaste contracten (ketenregeling), ontslag en de transitievergoeding. De uitleg over de gewijzigde rechten en plichten van oproepkrachten en payrollers behandelen we een andere keer. In dit artikel laten wij u zien, hoe u zich kunt voorbereiden op de nieuwe regels over tijdelijke contracten, de transitievergoeding en de mogelijkheden voor ontslag.

Tijdelijke contracten

 • Na 1 januari 2020 ontstaat er pas na drie (in plaats van twee) jaar een vast contract. Het maximaal aantal tijdelijke contracten binnen die periode, blijft drie en de tussenpoos om de keten te doorbreken blijft minimaal zes maanden. Alleen bij cao kan deze worden verkort naar drie maanden.
 • Werkgevers gaan een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.

Transitievergoeding

 • Bij een beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever maakt de werknemer al vanaf de eerste dag aanspraak op een transitievergoeding. Dus zelfs tijdens proeftijd of bij het niet verlengen van een tijdelijk contract zal een transitievergoeding verschuldigd zijn.
 • De hoogte van de transitievergoeding blijft 1/3 maandsalaris per jaar (en naar rato als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd). De hogere vergoeding voor een werknemer van 50 jaar of ouder met een dienstverband van tien jaar of langer komt te vervallen.
 • Inzetbaarheidskosten die gericht zijn op een andere functie in de eigen onderneming kunnen in mindering worden gebracht op de vergoeding.
 • Er zal geen overgangsrecht zijn voor lopende arbeidsovereenkomsten. Vanaf 1 januari 2020 gelden de nieuwe regels over de transitievergoeding. De einddatum van de arbeidsovereenkomst is bepalend.

Ontslag

 • Een ontslag kan tot 1 januari 2020 alleen worden aangevraagd op basis van één van de in de wet genoemde ontslaggronden. Er komt een nieuwe ontslaggrond bij, waarbij het wel mogelijk wordt om verschillende ontslaggronden met elkaar combineren.
 • Als het ontslag op die (gecombineerde) grond wordt toegestaan, kan de rechter wel een extra vergoeding toekennen van ten hoogste de helft van de transitievergoeding.

Tips en adviezen

Indien er redenen zijn om geen vast dienstverband aan te gaan, kan het zinvol zijn om voor te sorteren op de verlenging van de ketenregeling. Dit kan onder meer door een tweede of een derde contract voor bepaalde tijd door te laten lopen tot na 1 januari 2020.

Bij een noodzakelijk ontslag kan het voor werkgevers voordeliger zijn te wachten met het afscheid nemen van bijvoorbeeld oudere werknemers of werknemer met langere dienstverbanden na 1 januari 2020.

Om in aanmerking te komen voor het lagere tarief van de ww-premie, moet u kunnen aantonen dat er sprake is van een vast dienstverband. Zorg dus dat u beschikt over een exemplaar van een ondertekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wilt u meer weten over de WAB ? 

Heeft u vragen over de WAB of het arbeidsrecht in het algemeen? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen! 

Meer informatie

Laat NewBaze u adviseren over arbeidsvoorwaarden: 

 • Minder discussie met uw personeel
 • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
 • Beter optreden tegen ongewenst gedrag
 • Aanpak specifieke knelpunten in organisatie
 • Leesbare en begrijpelijke teksten
 • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies