Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Aandachtspunten voor ontslag wegens niet goed functioneren

Het Horizon College in Haarlem constateerde in april 2018 dat het functioneren van een aldaar werkzame docent op een aantal punten verbeterd kon worden. Toch werd zijn functioneren op dat moment als voldoende beoordeeld. Daarna volgden vele gesprekken, werd feedback gevraagd van de studenten en zijn collega-docenten en werden zijn colleges bezocht en beoordeeld door zijn leidinggevende. De beoordeling pakte daarna telkens negatief uit voor de docent. Er werd een coachingstraject ingezet, maar de werkgever vond in maart 2020 dat er onvoldoende verbetering was te zien. De werkgever besloot een ontbindingsverzoek in te dienen. Het verzoek werd afgewezen. Volgens de kantonrechter was er geen sprake van een situatie dat de docent ongeschikt zou zijn om het overeengekomen werk te verrichten.

Wat ging er mis?

Om een arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden wegens onvoldoende functioneren (art. 7:669 lid 3 sub d BW), moet er sprake zijn van het structureel niet voldoen aan bepaalde functie-eisen. Het aan de orde zijn van “aandachtspunten” is niet hetzelfde, volgens de Alkmaarse kantonrechter. 

Bovendien moet de werknemer voldoende in de gelegenheid zijn gesteld zijn functioneren te verbeteren, waarbij het erom gaat of de werkgever daarvoor aan de werknemer serieus en reëel gelegenheid heeft geboden1. Er moet aldus een gedegen verbetertraject zijn doorlopen, waarbij het de werknemer helder is gemaakt wat er concreet moet worden verbeterd aan de specifiek benoemde functie-eisen. Als er ondersteuning of begeleiding wordt aangeboden (bijvoorbeeld coaching) moet dit wel specifiek gericht zijn op de gewenste verbetering. Verder moet er regelmatig worden teruggekoppeld wat het resultaat is van de ingezette verbeteracties.

Geen voldragen verbetertraject

Volgens de kantonrechter was er geen sprake van een verbetertraject. Horizon College verweet de docent het ontbreken van didactische en pedagogische vaardigheden, terwijl het coachingstraject was gericht op klassenmanagement en het omgaan en werken met feedback. Ook kon het Horizon College niet aantonen dat na het doorlopen van de coaching de verbeteringen in het functioneren (dan wel het uitblijven daarvan) waren getoetst en als onvoldoende konden worden gemarkeerd.

Het is aldus van groot belang vooraf concrete doelstellingen te formuleren, de eventueel aan te bieden ondersteuning specifiek hierop af te stemmen en dit vervolgens met de werknemer regelmatig te toetsen en te evalueren. Dit is niet eenvoudig. Het is dan ook raadzaam hier vooraf juridische hulp bij in te schakelen.

Wilt u meer weten over functioneren en verbetertrajecten?

Heeft u vragen over dit onderwerp of hulp nodig bij het opzetten van een gedegen verbetertraject? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

1. Zie de uitspraak van de Hoge Raad van 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:933 (Ecofys).

Meer informatie

Met een verbetertraject van NewBaze: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • Hulp bij het stellen van concrete doelen
  • Resultaatgericht
  • Aandacht voor al uw bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies