Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Ajax aansprakelijk gesteld voor letsel Nouri

De familie van Nouri heeft laten weten dat zij een arbitragezaak heeft aangespannen bij de KNVB. Zij wil dat de arbiters de aansprakelijkheid van Ajax vaststellen voor de gevolgen van de hartstilstand, waardoor Nouri op 8 juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd werd getroffen. Ook is door de familie een schadevergoeding van Ajax geëist.

De zaak is niet ingediend bij de kantonrechter, maar bij de arbitragecommissie van de KNVB. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat in het arbeidscontract tussen Nouri en Ajax een beding was opgenomen, waarin was voorgeschreven dat alle geschillen op grond van het arbeidscontract aan de arbitragecommissie van de KNVB moeten worden voorgelegd. In dat geval is de gewone rechter niet bevoegd om over een zaak als deze kennis te nemen.

Zorgplicht

De advocaat van de familie van Nouri heeft aangegeven, dat hij Ajax verantwoordelijk houdt voor het ernstige letsel van Nouri. Hij baseert dit op het feit dat Ajax als werkgever haar zorgplicht zou hebben geschonden. In de wet is dat omschreven als de plicht om het werk op zodanige wijze in te richten, zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt (art. 7:658 BW). Het is aldus een zeer ruim begrip.

De familie van Nouri verwijt Ajax dat zij Nouri niet de juiste zorg hebben gegeven toen hij instortte tijdens het oefenduel in Oostenrijk. Volgens de advocaat is er te lang hebben gewacht met reanimeren en is de kans op hersenletsel hierdoor vergroot.

Schade

Als de aansprakelijkheid van Ajax wordt vastgesteld, zal Ajax gehouden zijn de schade van Nouri te vergoeden. De gevorderde schadevergoeding zal niet gering zijn. Nouri zal immers altijd afhankelijk blijven van zorg en therapie. "Hij kan ook nooit meer werken", aldus de advocaat. Naast deze zogeheten materiële schade kan de familie van Nouri ook immateriële schade of smartengeld vorderen. Dit is de schade in geld uitgedrukt voor de psychische of emotionele gevolgen van het letsel.

Wilt u meer weten over werkgeversaansprakelijkheid ? 

Heeft u vragen over aansprakelijkheid als werkgever voor schade van de werknemer? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Vraag advies aan NewBaze over aansprakelijkheid:

  • U weet meteen wat uw rechtspositie is
  • U krijgt duidelijke uitleg en praktische adviezen
  • Uw bedrijfsbelangen staan werkelijk centraal doordat wij uw bedrijf eerst goed willen doorgronden
  • Wij kijken naar oplossingen, die ook op de langere termijn werken
  • Wij maken vooraf heldere afspraken met u over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies