Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Wat u moet weten als u een appartementsrecht koopt

Een Vereniging van Eigenaren - afgekort VvE - wordt opgericht als een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten. Hierop zijn geen uitzonderingen. Daarnaast is het verplicht de VvE in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Door de koop en levering van een appartement of bedrijfsruimte in een gebouwencomplex wordt u van rechtswege lid van een VvE. Dit lidmaatschap kan niet worden opgezegd, maar kan alleen beëindigd worden door het appartementsrecht weer te verkopen.

Hoe komen besluiten tot stand? 

In de algemene ledenvergadering van de VvE, ook wel de “vergadering van eigenaren” genoemd, worden besluiten genomen over het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouwencomplex. Ook beheren zij het reservefonds, ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten en ziet zij toe op de naleving van de verplichtingen van de leden, die voortvloeien uit de wet of uit een huishoudelijk reglement. Door middel van hun stemrecht kunnen de eigenaars hun mening laten horen. 

Om rechtsgeldige besluiten te nemen moet de vergadering worden gepland conform de vereisten van het reglement van de VvE. In het reglement is ook opgenomen voor welke besluiten een “gewone” meerderheid van stemmen vereist is en voor welke besluiten een groter aantal dan de volstrekte meerderheid nodig is (bijv. 2/3 van de stemmen). Ook zal uit het reglement moeten blijken hoeveel stemgerechtigden aanwezig moeten zijn op de vergadering om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen (het quorum). Wordt dit quorum niet gehaald, dan kan er een nieuwe vergadering uitgeschreven worden, waarin dit quorum dan geen vereiste meer is.

Wat kunt u doen tegen besluiten?

Als een besluit in strijd is met de splitsingsakte, dan is dat besluit nietig. Daarnaast kan een besluit vernietigbaar zijn als het besluit in strijd is met de wet, het reglement van de VvE, of met de redelijkheid en billijkheid. Een besluit kan alleen worden vernietigd door de kantonrechter. Een verzoek tot vernietiging van een besluit moet binnen één maand na de dag waarop degene die het besluit wil laten vernietigen kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen van het besluit.

In de procedure, die was voorgelegd aan de kantonrechter in Rotterdam1 had een appartementsrechthouder gesteld dat de VvE zonder zijn betrokkenheid was opgericht en dat hij nooit bij vergaderingen aanwezig was geweest, zodat hij niet gebonden was aan besluiten. De rechter wees dit verweer van de hand. Het lidmaatschap van een VvE volgt uit de verkrijging van een appartementsrecht en als een besluit conform de wet, de splitsingsakte en het reglement is genomen en er niet binnen één maand een verzoek tot vernietiging bij de kantonrechter ligt, staat het besluit vast.

De rechter geeft aan het eind van het vonnis nog een sneer naar de advocaat van de appartementsrechthouder. Nu het gevoerde verweer volstrekt kansloos was en krijgt hij van de rechter mee dat het hem zou sieren de kosten van het geding voor zijn rekening te nemen.

Wilt u meer weten over de vereniging van eigenaars?

Heeft u vragen over appartementsrechten en VvE’s? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

1. Kantonrechter Rotterdam 20 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10096

Meer informatie

Met een advies van NewBaze over vastgoed:

  • Weet u meteen welke rechten en verplichtingen er voor u gelden 
  • Kunnen wij vaststellen of er verplichtingen zijn geschonden
  • Leggen wij u helder uit welke stappen u moet nemen om uw risico's te beperken
  • Denken wij pro-actief met u mee
  • Helpen wij u om uw eventuele schade te verhalen
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies