Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Belangrijkste arbeidswetswijzigingen in 2017

Welke wijzigingen kunt u verwachten?

Op het gebied van arbeidsmarktparticipatie heeft de overheid het pakket aan stimulerende maatregelen uitgebreid. Het lage inkomensvoordeel en de uitbreiding van de mogelijkheden voor het aanvragen van een loonkostensubsidie zijn hier voorbeelden van.

Ten aanzien van de betaling van loon aan uw werknemers zijn de regels aangescherpt. Zo kunt u vanaf 1 januari 2017 het loon niet meer volledig in contant geld uitbetalen. Verder zijn er beperkingen gesteld aan verrekeningen met het loon en is de ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon uitgebreid. Wordt er beslag gelegd op het loon van uw medewerker, dan zal het beslagvrije deel van het loon in het nieuwe jaar eenvoudiger berekend kunnen worden. Tevens gelden er nieuwe regels voor het minimum(jeugd)loon.

Werken met zzp’ers

Al eerder berichtten wij u dat de Belastingdienst in 2016 grote problemen heeft gehad met de invoering van de Wet DBA en de beoordeling van de toegezonden zzp-overeenkomsten. Door de grote vertraging in de afhandeling en de onduidelijkheid over de reden, waarom de Belastingdienst heel veel overeenkomsten afkeurt, is door staatsecretaris Wiebes besloten om de handhaving van de wet DBA in 2017 nog niet te effectueren. Dit betekent dat goedwillende ondernemers, die nog niet voldoen aan de wet DBA, in 2017 niet worden beboet.

Arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap

Verwacht wordt dat per 1 juli 2017 het verplicht zal worden om voor de arbodienstverlening in ieder geval een basiscontract te hebben. De bedrijfsarts moet dan ook geraadpleegd kunnen worden over arbeidsomstandigheden, zonder dat er sprake is van ziekte. Aan het contract worden een aantal minimumeisen gesteld.

Positief is dat in 2017 het UWV minder snel de sanctie voor een verlenging van de loondoorbetaling zal kunnen toepassen. De beoordeling van de re-intregratie-inspanningen na twee jaar ziekte door het UWV wordt in 2017 ingeperkt tot de toets of het plan van aanpak is uitgevoerd. Verder worden in het nieuwe jaar de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd.

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel waardoor werkgevers bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid compensatie uit het Algemeen Werkloosheidsfonds krijgen voor de transitievergoeding. Men voorziet dat deze compensatie per 1 januari 2018 ingaat, waarbij aanspraak op de compensatie met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 kan worden gemaakt.

Tot slot wordt in het nieuwe jaar het instemmingsrecht van de OR op een aantal punten uitgebreid.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten over één van bovenstaande wijzigingen in de arbeidswetten en -regels? Vul het onderstaande contactformulier in en ontvang gratis het complete overzicht met toelichting van de belangrijkste wijzigingen op personeelsgebied voor het komende jaar.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij personeelszaken:

  • De kennis van uw organisatie en uw doelen staan voorop
  • Onze oplossingen zijn praktisch en effectief
  • Wij maken heldere afspraken met u over de kosten
  • Altijd persoonlijk contact en korte lijnen
  • Wij helpen u de juridische valkuilen zelf te herkennen en te vermijden
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies