Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Hoge Raad geeft meer inzicht in billijke vergoeding bij ontslag

Een transitievergoeding is verschuldigd als het dienstverband tenminste twee jaar heeft geduurd en het dienstverband door toedoen van de werkgever is geëindigd, bijvoorbeeld omdat een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd. De transitievergoeding wordt berekend volgens een vaste formule op basis van de duur van het dienstverband, het salaris en de leeftijd van de werknemer op het moment van de beëindiging.

De rechter kan op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding toekennen als er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag (handelen of nalaten) van de werkgever of als deze het dienstverband op een niet rechtsgeldige manier heeft doen eindigen.De billijke bedoeling is bedoeld om de schade, die de werknemer lijdt door het verwijtbare ontslag, te compenseren. 

Billijke vergoeding als strafmaatregel

De zaak die recent aan de Hoge Raad was voorgelegd speelde zich af in een kapperszaak in Bunschoten-Spakenburg. Een kapster was op staande voet ontslagen, nadat zij eerst niet wilde instemmen met het beëindigingsvoorstel, een ontslagvergunning op economische gronden was geweigerd en er vervolgens tussen partijen onenigheid bestond over het opnemen van vakantiedagen. De kantonrechter en het gerechtshof achtten het ontslag op staande voet ongegrond. De werkneemster berustte in het ontslag en eiste een billijke vergoeding. De kantonrechter en het hof vonden een vergoeding van € 4.000,- passend als “straf” voor de werkgever. Op deze manier zou de werkgever niet in staat gesteld worden om een met een onrechtmatig ontslag op goedkopere wijze van een werknemer af te komen, dan via een dure, maar rechtsgeldige procedure.

Gevolgen van het ontslag voor werknemer wegen mee.

De Hoge Raad heeft vastgesteld dat de wetgever met de toekenning van een billijke vergoeding niet beoogd heeft de rechter een instrument in handen te geven om werkgevers te straffen. Wel blijkt uit de overwegingen van de Hoge Raad in dit arrest dat voor de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding alle (persoonlijke) omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen. 

Het voorgaande betekent dat ook de persoonlijke gevolgen van het ontslag een rol kunnen spelen in de bepaling de hoogte van de billijke vergoeding. En juist hiervoor was eigenlijk de transitievergoeding ingevoerd. De Hoge Raad meent echter in de wetsgeschiedenis aanknopingspunten te vinden, dat de wetgever niet bedoeld heeft te regelen dat alleen de transitievergoeding een schadeloosstelling kan zijn voor de persoonlijke situatie van de werknemer als gevolg van het ontslag. Alle omstandigheden moeten bij het bepalen van de billijke vergoeding worden meegewogen, dus ook de gevolgen van het ontslag voor de werknemer, aldus de Hoge Raad1.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij ontslag?

Wij zijn gespecialiseerd in ontslagzaken en kunnen u een concreet en vakkundig advies geven voor iedere situatie, hoe complex deze ook is. Vraag een offerte aan via onderstaand contactformulier en wij informeren u over uw financiële gevolgen bij een voorgenomen beëindiging van een dienstverband. Vul het onderstaande contactformulier in of bel ons op 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder!

1. ECLI:NL:HR:2017:1187

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij ontslag: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Resultaatgericht
  • Aandacht voor uw andere bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies