Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Drugs- en alcoholtest alleen bij wettelijke basis

In sommige beroepen kunnen de risico’s op ongevallen of schade enorm zijn, als de werknemer het werk onder invloed van alcohol of drugs uitvoert. Niemand zal van de diensten van een chauffeur, piloot of opererend arts gebruik willen maken, als deze personen onder invloed zijn van verdovende middelen. Als werkgevers deze risico’s willen beperken, zal een preventieve alcohol- en drugstest wellicht uitkomst kunnen bieden. Maar wat als de werknemer weigert om mee te werken wegens een inbreuk op zijn of haar persoonlijke levenssfeer?

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Werkgevers mogen persoonsgegevens van hun werknemers alleen verwerken, als daarvoor een wettelijk vastgestelde grondslag aanwezig is. Is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan is aan deze wettelijke grondslag voldaan. Zowel de Arbowet als het Burgerlijk Wetboek (BW) verplichten de werkgever tot het waarborgen van veilige werkomstandigheden. Is de verwerking van de uitslagen van een alcohol- en drugstest dan op die grond gerechtvaardigd? 

Nee. Volgens de  Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vallen de uitkomsten van alcohol- en drugstesten onder de verwerking van zogeheten ‘bijzondere persoonsgegevens’ (art. 9 AVG). Verwerking van dergelijke gegevens (waaronder bijvoorbeeld medische gegevens, gegevens over geloof, politieke voorkeur of etnische afkomst) is in principe verboden, tenzij er sprake is van de in de wet genoemde uitzonderingsgevallen.

Het testen van piloten en schippers op het gebruik van verdovende middelen vindt zijn wettelijke basis in de Wet luchtvaart en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Zij kunnen gecontroleerd kunnen worden door bevoegde ambtenaren.

Uitdrukkelijke toestemming?

Een andere uitzondering voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens kan worden gevonden in het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon. Maar gezien de vraag of sprake kan zijn van volledige vrijwilligheid in een arbeidsrelatie, volstaat in de verhouding werkgever-werknemer een verkregen toestemming niet. In de praktijk betekent dit dat een werkgever de uitslag van een alcohol- of drugstest niet mag gebruiken, tenzij de wet daarin heeft voorzien. Doet de werkgever dit toch zonder wettelijke basis, dan kan de AP een boete opleggen.

Dit neemt niet weg, dat in arbeidszaken die voor de rechter zijn gebracht de uitslagen van alcohol- en drugstesten vaak toch als bewijs zijn  toegelaten en zijn meegewogen in het rechterlijke oordeel. Als werkgever kunt u zich aldus de vraag te stellen of het risico van een boete van de AP opweegt tegen de baten van het gebruik van de testuitslagen in een arbeidsrechtelijk geschil.

Wilt u meer weten over privacy of voorschriften op de werkvloer?

Heeft u vragen over privacy op de werkvloer? Of heeft u behoefte aan ondersteuning voor het invoeren van voorschriften of beleid ten aanzien van het gebruik van verdovende middelen of ander ongewenst gedrag? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Laat NewBaze uw personeelshandboek opstellen: 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter optreden tegen ongewenst gedrag
  • Aanpak specifieke knelpunten in organisatie
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies