Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Huur bedrijfsruimte in de coronacrisis

Veel horecagelegenheden hebben al eerder op last van de overheid hun deuren moeten sluiten. Ook bij kapperszaken is dat nu het geval. Maar ook andere ondernemers met een voor publiek toegankelijke ruimte, zoals kledingwinkeliers, sluiten hun deuren om tegemoet te komen aan de wens voor ‘social distancing’. Als er sprake is van huur, wat heeft dit dan tot gevolg?

Is opschorting of huurvermindering mogelijk? 

Bij het aangaan van de huur weet de huurder dat hij voor langere tijd aan zijn betalingsverplichting moet voldoen. Een huurder kan de huurbetaling alleen opschorten als de verhuurder zijn verplichting niet nakomt. Aan het verschaffen van het huurgenot zal door de crisis geen einde zijn gekomen: het is niet aan de verhuurder toe te rekenen dat de overheid maatregelen heeft getroffen. Opschorten kan dus niet. En de overheidsmaatregelen vormen in dat geval ook geen gebrek, op grond waarvan een recht op huurprijsvermindering ontstaat.

Is er sprake van overmacht bij een exploitatieplicht?

In veel huurovereenkomsten is een exploitatieplicht voor de huurder opgenomen. De huurder wordt dan verplicht de bedrijfsruimte daadwerkelijk te gebruiken volgens de bestemming van het gehuurde. Als van overheidswege wordt bepaald dat een bedrijfsruimte gesloten moet worden, levert dat in beginsel een overmachtssituatie op.

Dit is wellicht anders als de huurder vrijwillig overgaat tot sluiting. In de economische crisis van 2008 werd het teruglopen van de omzet of tegenvallende bezoekersaantallen in beginsel nog tot het “normale ondernemersrisico” van de huurder gerekend. Maar als de winkelier goed kan beargumenteren dat zijn zaak is gesloten omdat hij niet kan garanderen dat iedereen 1,5 meter afstand houdt, is wellicht wel een beroep op overmacht mogelijk.

Kan een beroep worden gedaan op onvoorziene omstandigheden?

Het Burgerlijk Wetboek bevat een wetsartikel (6:258 BW) dat het in uitzonderlijke gevallen mogelijk maakt dat overeenkomsten door de rechter worden gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden ontbonden. Dit is mogelijk als er sprake is van een omstandigheid, die van zodanige aard is dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een de overeenkomst niet (op dezelfde wijze) in stand kan blijven.

Rechters zijn over het algemeen erg terughoudend met het aannemen van onvoorziene omstandigheden. Sommige risico’s vallen nu eenmaal onder het ‘ondernemersrisico’. Maar of dit ook voor deze coronacrisis geldt, is maar de vraag. Hoewel het geen uitgemaakte zaak is, is de kans zeker aanwezig dat door de huurder een geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheden kan worden gedaan. Rechters hebben een grote vrijheid in het regelen van de gevolgen: gedacht kan worden aan uitstel van betaling van huur of servicekosten, tijdelijke vermindering van de huur of opheffing van de exploitatieverplichting.

Wees redelijk naar elkaar

Voor een geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheden weegt een rechter mee hoe partijen na het ontstaan van de onvoorziene omstandigheden zich tegenover elkaar hebben opgesteld. Huurders of verhuurders, die op dit moment te maken hebben met de crisis, doen er verstandig aan contact op te nemen voor overleg, redelijke voorstellen te doen om de schade te beperken en rekening te houden met elkaars belangen.

Wilt u meer weten over huur in deze crisis?

Heeft u vragen over uw positie als huurder of verhuurder in de huidige omstandigheden? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Met een advies van NewBaze:

  • Weet u welke mogelijkheden u heeft ten aanzien van de huur
  • Leggen wij u helder uit welke stappen u hiervoor moet nemen
  • Denken wij pro-actief met u mee
  • Helpen wij u om uw eventuele schade te beperken
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies