Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Inbreuk privacy studenten bij opvragen reisgegevens toegestaan

DUO regelt de studiefinanciering voor studenten en heeft controlerende bevoegdheden. Zo mogen ambtenaren van DUO controleren wat de woonsituatie van een student is als hij of zij een uitwonende beurs ontvangt. Bij een van deze controles had DUO de reisgegevens van een student over 18 maanden bij Trans Link Systems (TLS) opgevraagd. Naast andere bewijzen leidde DUO hieruit af dat de betreffende student niet uitwonend was en besloot tot het opleggen van een boete en terugvordering van de een deel van de studiefinanciering.

Inbreuk op privacy?

De student was het hier niet mee eens. Hij stelde dat zijn recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer was geschonden. In artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) is immers opgenomen dat in principe geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht op privacy. Inbreuk op de privacy is alleen toegestaan als deze berust op een voldoende duidelijke wettelijke grondslag. Daarbij moet ook de vraag worden beantwoord of de inbreuk op het recht op respect voor het privéleven noodzakelijk is in een democratische samenleving en of die inbreuk voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Was de inbreuk gerechtvaardigd?

TLS verwerkt reisgegevens van personen met name voor het faciliteren van betalingen van reizigers aan de vervoerder. De student voerde aan dat TLS niet zonder zijn toestemming deze gegevens aan DUO had mogen verstrekken om deze te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de gegevens verzameld zijn. De Centrale Raad van Beroep oordeelde echter dat de gegevens waren verstrekt in verband met het toezicht op de naleving van een wettelijk voorschrift, waarbij gewichtige economische en financiële belangen van de staat aan de orde zijn. Het bestrijden van misbruik en fraude van sociale uitkeringen vormt een gerechtvaardigd doel. Door de reisgegevens op te vragen voor het vaststellen van aanvullend bewijs (naast eerder verzameld getuigenbewijs) was er voldoende zorgvuldig gehandeld. Het opvragen van reisgegevens over 18 maanden was niet bovenmatig, omdat dat nodig was om een betrouwbare analyse te kunnen maken van de reisbewegingen.

Wilt u meer weten over privacy en gegevensverwerking?

Mocht u meer willen weten over het verwerken van persoonsgegevens binnen uw organisatie, wellicht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer 078-200 13 14 om te horen op welke manier wij u hierbij kunnen ondersteunen. Wilt u ons gratis e-book over de AVG ontvangen? Vul dan meteen onderstaand contactformulier in en u krijgt het e-book dan per e-mail toegestuurd.

Meer informatie

NewBaze bereid u voor op de AVG:

  • door het inventariseren van uw verplichtingen op grond van de AVG;
  • door het uitvoeren van een data protection impact assessment;
  • met het opstellen van een privacyprotocol en een protocol meldplicht datalekken;
  • met het verstrekken van verwerkingsovereenkomsten met uw sub-verwerkers; 
  • door het aanreiken van tools voor preventie en controle op de naleving van de AVG. 
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies